1 DSM-IV TR criteria van PTSS Versie 1.0, februari 2012 C opyright

advertisement
1
DSM-IV TR criteria van PTSS
Traumabeleving
Versie 1.0, februari 2012
Symptoom
DSM-IV
TR criteria
1. Feitelijke of dreigende dood of
een ernstige verwonding, of
bedreiging voor de fysieke
Traumablootstelling
integriteit van zichzelf of van
anderen.
Beide nodig
voor PTSS
diagnose
2. Reactie met intense angst,
hulpeloosheid of afschuw.
1. Recidiverende en zich
opdringende onaangename
herinneringen aan de
gebeurtenis, met inbegrip van
voorstellingen, gedachten of
waarnemingen.
2. Recidiverende akelig dromen over
Copyright 2012 www.dejongepsychiater.nl
de gebeurtenis.
3. Handelen of voelen alsof de
traumatische gebeurtenis
Voortdurende herbeleving
van de traumatische
gebeurtenis
opnieuw plaatsvindt (opnieuw te
1 van de 5
beleven, illusies, hallucinaties en
symptomen
dissociatieve episodes met
nodig voor
flashback, met inbegrip van die
welke voorkomen bij het
ontwaken of tijdens intoxicatie)
4. Intens psychisch lijden bij
blootstelling aan interne of
externe stimuli die een aspect
van de traumatische gebeurtenis
symboliseren of erop lijken
5. Fysiologische reacties bij
blootstelling aan interne of
externe stimuli die een aspect
van de traumatische gebeurtenis
PTSS
diagnose
2
DSM-IV TR criteria van PTSS
Versie 1.0, februari 2012
symboliseren of erop lijken
1. Vermijden van gedachten,
gevoelens of gesprekken horend
bij het trauma
2. Vermijden activiteiten, plaatsen of
mensen die herinneringen
oproepen aan het trauma
3. Onvermogen zich een belangrijk
aspect van het trauma te
herinneren
Aanhoudend vermijden van
4. Duidelijk verminderde
3 van de 7
prikkels die bij het trauma
belangstelling voor of deelneming
symptomen
hoorden of afstomping van
aan belangrijke activiteiten
nodig voor
de algemene reactiviteit (niet
5. Gevoelens van onthechting of
PTSS
aanwezig voor het trauma)
vervreemding van anderen
diagnose
6. Beperkt spectrum van gevoelens
(bijvoorbeeld niet in staat
Copyright 2012 www.dejongepsychiater.nl
gevoelens van liefde te hebben)
7. Gevoel een beperkte toekomst te
hebben (bijvoorbeeld verwacht
geen carrière te zullen maken,
geen huwelijk, geen kinderen of
geen normale levensverwachting)
1. Moeite met inslapen of doorslapen
Aanhoudende symptomen
van verhoogde
prikkelbaarheid (niet
aanwezig voor het trauma)
2. Prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen
3. Moeite met concentreren
2 van de 5
symptomen
nodig voor
4. Overmatige waakzaamheid
PTSS
5. Overdreven schrikreacties
diagnose
Download