Een aangevochten geloof groeit

advertisement
Een aangevochten
geloof groeit
Mattheus 15: 21-28
“En weer vertrok Jezus; hij
week uit……”
(vs. 21)
“Als
in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd
waren die in u plaatsgevonden hebben dan
zouden zij zich allang in zak en as bekeerd
hebben.” (Matt. 11:21)
“Plotseling klonk de roep van een
Kanaänitische vrouw die uit die
streek afkomstig was…”
(vs. 22)
“Heb medelijden met mij,
Heer, Zoon van David!”
(vs. 22)
Eerste ontmoediging: Gods zwijgen
“Maar Hij keurde haar geen
woord waardig.”
(vs. 23)
Waarom reageert God niet?
Gebrek aan interesse?
Heeft Hij het niet gehoord?
Kan Hij er niets aan doen?
Waarom reageert God niet?
Zonde?
“Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de
Here niet hebben gehoord.” (Ps. 66:18)
“Zie, de hand des Heren is niet te kort om te
verlossen, en zijn oor niet onmachtig om te
horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die
scheiding brengen tussen u en uw God, en uw
zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen
zijn, zodat Hij niet hoort. “ (Jes. 59:1, 2)
Waarom reageert God niet?
Hij is achter de schermen
al bezig
“En de Israelieten zuchtten nog steeds onder
de slavernij en schreeuwden het uit, zodat
hun hulpgeroep over de slavernij omhoog
steeg tot God. En God hoorde hun klacht en
God gedacht aan zijn verbond....Zo zag God
de Israelieten aan en God had bemoeienis
met hen.” (Ex. 2:23-25).
Tweede ontmoediging: de kerk
“Stuur haar toch weg, anders
blijft ze maar achter ons aan
schreeuwen.”
(vs 23)
Derde ontmoediging: het is de tijd nog niet
“Ik ben alleen gezonden naar
de verloren schapen van het
volk van Israel.”
(vs. 24)
Vierde ontmoediging: je hebt er geen recht op
“Het is niet goed om de kinderen
hun brood af te nemen, en het
aan de honden te voeren.”
(vs 26)
Geloofsbeproeving
“Gedenk dan heel de weg,
waarop de HERE, uw God, u deze
veertig jaar in de woestijn heeft
geleidt, om u te verootmoedigen
en u op de proef te stellen ten
einde te weten wat er in uw hart
was.”
(Deut. 8:2)
Een groot compliment van Jezus
“U hebt een groot geloof! Wat
u verlangt zal ook gebeuren.”
(vs 28)
Volhardend bidden
is niet hetzelfde
als zeuren.
Download