Forbo Flooring presenteert VGWM

advertisement
Goede resultaten op gebied veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Forbo Flooring presenteert VGWM-jaarverslag
Forbo Flooring heeft haar VGWM-jaarverslag 2014 gepresenteerd. Het online
boekwerk kijkt terug op de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid,
welzijn en milieu in 2014 en bevat tevens de doelstellingen voor 2015.
Hoogtepunt in 2014 was de implementatie van SA8000, een internationaal
erkende norm om te toetsen hoe sociaal verantwoord een bedrijf werkt.
Daarnaast gebruikte Forbo 11 procent minder gas en ruim drie procent minder
elektriciteit in 2014 en liep ook het ziekteverzuim verder terug.
Bij duurzaam ondernemen, hoort een sociaal verantwoorde bedrijfsvoering, vindt de
vloerenproducent. Daarom heeft Forbo ervoor gekozen zich te laten certificeren voor de
internationaal erkende SA8000-norm. De norm is gericht op medewerkers van de
betreffende organisatie, maar ook op mensen die bij leveranciers werkzaam zijn. De
standaard omschrijft onder andere criteria op het gebied van gezondheid, veiligheid,
discriminatie, werktijd en beloning.
Op het gebied van duurzaamheid rolde Forbo in 2014 de e-learning module
sustainability uit. De medewerkers kregen daarbij de opdracht ook zelf een steentje bij
te dragen aan betere milieuprestaties op het bedrijfsterrein waarvan de eerste
resultaten reeds zichtbaar zijn. Neem de test met een koolfilter als alternatief voor een
naverbrander. Voorts werden drie opslagtanks geïsoleerd, waardoor onnodig
warmteverlies wordt voorkomen. De inzet van frequentiegeregelde ventilatoren in de
droogkamers is onderzocht en heeft een potentie van circa 60% elektriciteitsbesparing
per droogkamer. Daarnaast vind er in samenwerking met de gemeente Zaandam
onderzoek plaats naar nuttig gebruik van restwarmte, zowel op als buiten het
bedrijfsterrein. Forbo heeft in 2014 in totaal 11% minder gas gebruikt en 3,6% minder
elektriciteit.
Het afgelopen jaar waren er ook beduidend minder bedrijfsongevallen te betreuren,
mede doordat het personeel sinds een aantal jaar veiligheidscursussen volgt. Forbo wil
die dalende trend vasthouden en zet tot 2017 in op een structurele afname van het
aantal ongevallen van ten minste 10% per jaar.
Forbo streeft, tenslotte, naar een bedrijfsgemiddeld ziekteverzuimpercentage van max
4%. Die doelstelling is met 5% niet gehaald in 2014. Vooral het langdurig ziekteverzuim
is gestegen. Een positieve ontwikkeling is dat medewerkers zich steeds minder vaak ziek
melden. In het afgelopen jaar heeft iedere medewerker zich gemiddeld 0,82 keer ziek
gemeld, in 2013 was de meldingsfrequentie nog 0,94.
Voor veel meer informatie zie: http://www.forbo2014.nl/vgwm-verslag.
Download