Anna Zorgt Schutse Zorg Tholen Allévo

advertisement
Anna Zorgt
Schutse Zorg Tholen
Allévo
Anna Zorgt is een vereniging van en voor
alle inwoners van Sint-Annaland en het
direct omliggende grondgebied. Samen
zorgen we ervoor dat iedere inwoner hier
een leven lang aangenaam kan wonen.
Ook als u niet in De Schutse woont, kunt u
gebruik maken van de zorg en dienstverlening van Schutse Zorg Tholen.
Zoekt u hulp voor uw ouder wordende
ouders of komt u uit het ziekenhuis en
moet u thuis verder verpleegd worden? De
wijkverpleegkundige van Allévo komt bij u
op bezoek en kijkt samen met u welke zorg
u nodig heeft en hoe dit in uw specifieke
situatie kan worden geregeld. Of het nu gaat
om kindzorg, ouderenzorg, zorg in de laatste
levensfase of tijdelijke zorg na een ziekenhuisopname. In alle gevallen helpt Allévo u
met het zoeken naar een oplossing.
Leden van Anna Zorgt:
• kunnen altijd bij ons terecht met al hun
zorgvragen en voor hulp bij het invullen
van (zorg)formulieren.
• hulpbehovende ouderen hebben
toegang tot Anna diensten, zoals hulp
van vrijwilligers bij kleine klusjes, samen
winkelen of naar de huisarts.
• kunnen deelnemen aan leuke en gezellige activiteiten en ontmoeten daarbij
andere dorpsgenoten.
Zorgcoöperatie Anna Zorgt is daarnaast een
belangenbehartiger bij gemeente en (zorg)
partijen, die zich inzet voor behoud en
ontwikkeling van voorzieningen en het realiseren van meer passende (huur)woningen.
Kortom: wij helpen u
graag om langer in
Meer informatie?
uw vertrouwde
Seniorencomplex Annahof
woonomgeving te
maandag en donderdag
kunnen blijven
9.30 – 11.30 uur
wonen!
[email protected]
www.anna-zorgt.nl
0166 657 011
Wij komen bij u thuis
wanneer
Meer informatie?
• u wijkverpleging
zorgcentrum
De Schutse
(persoonlijke verzorwww.schutsezorgtholen.nl
ging of verpleging)
[email protected]
nodig heeft . Onze
0166 658 600
wijkverpleegkundige
indiceert welke zorg u
nodig heeft, hoeveel en
hoe lang u de zorg nodig
heeft. Daarbij wordt ook gekeken naar
wat u zelf nog kunt en wat familie of
mantelzorger voor u kunnen betekenen.
• u huishoudelijke ondersteuning nodig
heeft.
• u gebruik wilt maken van het alarmeringssysteem,
• een serviceabonnement voor technische
ondersteuning en
• was- en linnenverzorging.
U kunt naar De Schutse toekomen voor
• dagverzorging, waar ouderen uit de omgeving activiteiten aangeboden worden
en individuele aandacht op lichamelijk
en psychosociaal gebied.
• de activiteitenverenigingen,
• zorgrestaurant In de Buurte,
• kapper en
pedicure,
• spreekuur
Beter Horen
• ’t Wienkeltje
• hospicezorg
Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie met
een breed zorgaanbod. Allévo werkt met
kleine teams, ook in Sint Annaland. Wij
werken nauw samen met onder andere uw
huisarts, gemeente, Schutse Zorg Tholen en
Anna Zorgt. Bij het ouder worden is huishoudelijke hulp vaak de eerste vraag naar
thuiszorg. Maar er kan veel meer thuis: van
professionele alarmopvolging, thuisbegeleiding, medische handelingen en nachtzorg
tot zorg tijdens de laatste levensfase.
Meer informatie?
www.allevo.nl
0113 249 111
[email protected]
Allévo is er niet alleen voor
ouderen, maar voor mensen
van alle leeftijden: ook voor
dieetadvies, jeugd- en
kinderzorg.
Curadomi thuiszorg
Maaltijdvoorziening Tholen
Heeft u zorg of hulp nodig? Dan zijn wij er
graag voor u om u te helpen bij de dingen
die u zelf niet (meer) kunt. Samen met uw
mantelzorgers en bijvoorbeeld uw huisarts
staan wij om u heen. In de thuiszorg ontmoeten wij elkaar als mens, met ieder zijn
eigen levenservaring en identiteit.
Woont u zelfstandig en kunt u (tijdelijk) zelf
geen warme maaltijden koken? Dan kunt u
toch lekker en gezond eten met de maaltijdvoorziening of Tafeltje-dek-je.
Curadomi is een christelijke thuiszorgoganisatie die de beste zorg wil bieden aan
iedereen. De christelijke identiteit van onze
medewerkers kunt u onder andere bemerken in een persoonlijke, betrokken en
respectvolle bejegening en in onze pro-life
visie.
Team Sint-Annaland houdt kantoor in de
Smisse en is 24 uur per dag bereikbaar. De
wijkverpleegkundige helpt u bij het zoeken
naar oplossingen op het gebied van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging,
verpleging en ondersteuning. Zowel voor
tijdelijke als langdurige zorg of zorg in de
laatste levensfase kunt u op ons rekenen.
Curadomi is onderdeel van de
Lelie zorggroep. Het bieden
van oplossingen is ons
doel. We werken daarbij
Meer informatie?
samen met uw mantelwww.curadomi.nl
zorgers, huisarts, vrijwww.leliezorggroep.nl
willigers en andere
0166-667337
zorgorganisaties.
[email protected]
Warme maaltijdvoorziening
Voor deze voorziening moet u een geldige
indicatie hebben van de Wmo. Hiervoor kunt
u contact opnemen met gemeente Tholen
telefoonnummer 14-0166.
Tafeltje-dek-je
U geeft aan hoeveel dagen per week u van
tafeltje-dek-je gebruik wilt maken en krijgt
de koelverse maaltijden thuisbezorgd. U
verwarmt de maaltijden op het door u gewenste tijdstip. Voor Tafeltje-dek-je kunt u
contact opnemen met Allévo, telefoonnummer 0166 668 450.
Het kan SAMEN
in Sint Annaland
Maaltijdvoorziening Tholen is een samenwerkingsverband van Maaltijdvoorziening
Eiland Tholen en Sint Philipsland
(o.a. De Schutse) en Allévo.
Meer informatie?
gemeente Tholen
14-0166
Allévo
0166 668 450
Schutse Zorg Tholen,
Allévo, Curadomi en
Anna Zorgt:
Samen maken wij
wonen, zorg en
welzijn mogelijk in
Sint Annaland
Download