evolutie en informatieoverdracht

advertisement
EVOLUTIE EN INFORMATIEOVERDRACHT
1
VAN DE HUIDIGE NAAR DE VOLGENDE GENERATIE ............................................................. 1
1.1
De voortplantingscel als communicatiemiddel ..................................................................... 1
1.1.1
Bouw van de geslachtsorganen ......................................................................................... 1
1
Voortplantingsorgaan van de man ........................................................................................ 1
2
Voortplantingsstelsel van de vrouw ....................................................................................... 2
1.1.2
De vorming van de voortplantingscellen – gametogenese ................................................ 3
1
Vorming van de zaadcellen - spermatogenese ..................................................................... 3
2
Vorming van de eicellen - ovogenese ................................................................................... 4
1.1.3
Sturende hormonen ........................................................................................................... 5
1
Hormonen bij de man ............................................................................................................ 5
2
Hormonen bij de vrouw .......................................................................................................... 6
3
Hormonen en secundaire geslachtskenmerken .................................................................... 6
4
De menstruele cyclus ............................................................................................................ 6
1.2
Van zygote tot baby .................................................................................................................. 9
1.2.1
De ovulatie ......................................................................................................................... 9
1.2.2
De bevruchting ................................................................................................................... 9
1.2.3
De zwangerschap ............................................................................................................ 12
1
Eerste week na de bevruchting ........................................................................................... 12
2
De tweede week: ontwikkeling in het baarmoederslijmvlies ............................................... 12
3
De derde week: differentiatie ............................................................................................... 13
4
Verdere embryonale ontwikkeling ....................................................................................... 14
1.2.4
Gestoorde zwangerschappen .......................................................................................... 15
1
Tweelingen .......................................................................................................................... 15
2
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap ................................................................................ 16
3
Miskraam ............................................................................................................................. 16
4
Factoren die de ontwikkeling van de vrucht beïnvloeden ................................................... 16
1.2.5
De geboorte ..................................................................................................................... 20
1
De ontsluiting ....................................................................................................................... 20
2
De uitdrijving ........................................................................................................................ 20
3
De nageboorte ..................................................................................................................... 21
1.2.6
Opgaven .......................................................................................................................... 21
1.2.7
Geboorteregeling ............................................................................................................. 23
1
Waarom? ............................................................................................................................. 23
2
Technieken om de vruchtbaarheid te bevorderen ............................................................... 23
A Kunstmatige inseminatie .................................................................................................. 23
B Hormonale oplossingen ................................................................................................... 23
C Proefbuisbevruchting of in-vitrofertilisatie IVF ................................................................. 23
3
Technieken om de vruchtbaarheid af te remmen ................................................................ 26
A Barrièremiddelen.............................................................................................................. 26
B Hormonale middelen ........................................................................................................ 27
C Heelkundige middelen ..................................................................................................... 30
D Periodieke onthouding of natuurlijke methode ................................................................ 30
4
Hoe veilig? ........................................................................................................................... 32
2
VAN OERKNAL TOT MENS ........................................................................................................ 33
2.1
Evolutie vanaf het begin ........................................................................................................ 33
2.1.1
Het ontstaan van Moeder Aarde ...................................................................................... 33
2.1.2
Het eerste leven ............................................................................................................... 33
1
De aarde .............................................................................................................................. 33
2
De organische moleculen: bouwstenen van het leven ........................................................ 33
3
Van ééncellig naar meercellig ............................................................................................. 34
4
Voet aan wal ........................................................................................................................ 35
2.2
Argumenten voor evolutie ..................................................................................................... 35
2.2.1
Fossielen .......................................................................................................................... 35
2.2.2
Embryologie van gewervelden ......................................................................................... 38
2.2.3
Anatomische aanwijzingen .............................................................................................. 39
2.2.4
Geografische aanwijzingen .............................................................................................. 39
2.2.5
Fylogenetische afstamming: moleculaire verschillen ...................................................... 40
2.3
Evolutietheorieën ................................................................................................................... 42
2.3.1
Historisch overzicht - leestekst ........................................................................................ 42
2.3.2
Het Lamarckisme ............................................................................................................. 42
2.3.3
Het Darwinisme................................................................................................................ 43
1
Ontstaan .............................................................................................................................. 43
2
Illustratie en toelichting bij de evolutietheorie van Darwin ................................................... 44
2.4
Moderne evolutieleer .............................................................................................................. 46
2.4.1
Belangrijke factoren voor de evolutie............................................................................... 46
1
Ontstaan van variatie ........................................................................................................... 46
2
Geslachtelijke voortplanting ................................................................................................. 46
3
Natuurlijke selectie .............................................................................................................. 46
4
Isolatie ................................................................................................................................. 46
2.4.2
Toepassing op de vinken van de Galapagoseilanden ..................................................... 48
2.4.3
Opdrachten ...................................................................................................................... 49
2.5
Enkele belangrijke stadia in de evolutie van de mens ....................................................... 53
2.6
Een aantal slotopmerkingen.................................................................................................. 56
2.6.1
Over racisme.................................................................................................................... 56
2.6.2
Over Darwin en politiek .................................................................................................... 56
2.6.3
Over Darwinisme en godsdienst ...................................................................................... 56
3
VAN TAMTAM TOT GSM: INFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN TIJDGENOTEN................ 57
3.1
Periodieke bewegingen.......................................................................................................... 57
3.1.5
Periode en frequentie van periodieke bewegingen ......................................................... 57
3.2
Trillingen.................................................................................................................................. 59
3.3
Harmonische trillingen ........................................................................................................... 60
3.3.1
Een trillende veer ............................................................................................................. 60
3.3.2
Definitie harmonische trilling ............................................................................................ 60
3.3.3
Voorbeelden van harmonische trillingen ......................................................................... 61
1
Trillende veer ....................................................................................................................... 61
2
Muziekinstrumenten ............................................................................................................ 61
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
1
2
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
1
2
Golven ................................................................................................................................. 64
Ontstaan van golven ........................................................................................................ 64
Geluidsgolven .................................................................................................................. 64
Energietransport van een golf .......................................................................................... 65
Indeling van golven .......................................................................................................... 65
Mechanische en EM-golven ................................................................................................ 65
Longitudinale of transversale golven ................................................................................... 66
Golflengte  ...................................................................................................................... 67
Voortplantingssnelheid van een golf ................................................................................ 68
Oefeningen ...................................................................................................................... 68
Golffront ........................................................................................................................... 69
Eigenschappen van golven .............................................................................................. 69
Terugkaatsing....................................................................................................................... 69
Breking ................................................................................................................................. 70
3
4
3.4.10
1
2
4
Buiging ................................................................................................................................. 72
Interferentie .......................................................................................................................... 73
Resonantieverschijnselen ................................................................................................ 75
Betekenis ............................................................................................................................. 75
Voorbeelden van resonantie................................................................................................ 75
VAN MINERAALWATER TOT GROTVORMING: EEN KWESTIE VAN EVENWICHT ............. 77
4.1
Onomkeerbare reacties.......................................................................................................... 77
4.2
Omkeerbare reacties .............................................................................................................. 77
4.3
Evenwichtsreacties ................................................................................................................ 78
4.4
Verstoring van het chemische evenwicht ............................................................................ 79
4.4.1 Temperatuur ......................................................................................................................... 79
4.4.2 Concentratie ......................................................................................................................... 79
4.4.3 Het principe van LeChâtelier ................................................................................................ 79
4.5
Algemene conclusie ............................................................................................................... 80
4.6
Grotvorming en druipsteenvorming ..................................................................................... 81
4.6.1 Proef ..................................................................................................................................... 81
4.6.2 Grotvorming.......................................................................................................................... 82
4.6.3 Druipsteenvorming ............................................................................................................... 83
4.6.4 Samenvatting grotvorming ................................................................................................... 83
4.7
Opgaven .................................................................................................................................. 83
4.8
Leesstuk: Zuurstofevenwicht in het bloed .......................................................................... 84
Download