Folder klinische avond Infectieziekten 2015

advertisement
Uitnodiging voor een
Klinische Avond ”Infectieziekten”
Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen
(WDH)
&
KNMG-District V Alphen-Gouda-Leiden
Dinsdag 17 november 2015 om 20.00 uur
Locatie: LUMC, collegezaal 5 te Leiden
Beste collega’s,
Door de steeds verder reizende patiënt komen artsen in aanraking met nieuwe infectieuze verwekkers.
Kennis van endemische gebieden en hun verwekkers zal bijdragen aan een betere herkenning van de
bijbehorende ziektebeelden in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zullen twee fulminant verlopende toxische
syndromen worden behandeld, die vaak onschuldig beginnen. Het vroeg herkennen van deze syndromen in
de huisartsenpraktijk leidt tot aanzienlijke mortaliteitsdaling. Als laatste zal aandacht worden besteed aan de
vroege diagnostisering van HIV en de nieuwe therapeutische opties.
Nascholingspunten (2 uur) voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten
ouderengeneeskunde zijn toegekend. Vergeet vooral ook niet de sociale aspecten. Die zijn u van vorige
klinische avonden natuurlijk goed bekend. Een extra reden om u snel op te geven.
De sprekers zijn Prof. dr. L.G. Visser van afdeling infectieziekten LUMC, dr. R. Vree, oncologisch chirurg van
de afdeling chirurgie van Alrijne zorggroep regio Leiden en dr. F.P. Kroon, internist-infectioloog van afdeling
infectieziekten LUMC te Leiden.
ELKE BELANGSTELLENDE is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan
deze avond verbonden. Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 8 november 2015 door
middel van bijgevoegde antwoordkaart of via [email protected] Graag met
opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wil komen voor nascholingspunten.
PROGRAMMA
19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
Discussieleider:
Na elke voordracht discussie.
20.00 uur: Prof. dr. L.G. Visser LUMC, Infectieziekten in een grenzeloze wereld .
In de grenzeloze wereld van tegenwoordig reizen mensen naar alle uithoeken van de planeet. Hierdoor
komen zij ook in aanraking met infectieuze verwekkers, waar Nederlandse artsen niet dagelijks mee te
maken hebben. Daarom zijn kennis van de endemische gebieden en de bijbehorende klinische presentaties
van groot belang in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Het Chikungunya- en Denguevirus zullen onder de loep
worden genomen. Deze virussen verspreiden zich namelijk naar nieuwe gebieden waar veel Nederlanders
naar toe reizen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de benadering van de patiënt die MERS heeft
opgelopen.
20.40 uur: dr. R. Vree, oncologisch chirurg van de Alrijne zorggroep,
Streptococcen - en staphylococcen toxisch syndroom (o.a. tampon ziekte).
Patiënten met onschuldige infecties zijn dagelijks kost in de huisartsenpraktijk. Enkele infectieuze
verwekkers kunnen echter fulminante beelden veroorzaken, waarbij snelle triage en verwijzing aanzienlijke
mortaliteitsdaling bewerkstelligd. Het Streptococcen toxisch shock syndroom is een van die fulminante
beelden die vaak onschuldig begint. Het Staphylococcen toxisch shock syndroom kwam vooral in de jaren
’80 voor bij jonge vrouwen voor, onder de naam ‘ tampon ziekte’. Tegenwoordig komt het nog steeds voor,
maar zijn vaker andere bronnen de oorzaak. Deze ziektebeelden zullen uitgebreid aan bod komen met
bijbehorende interessante casuïstiek.
21.20 uur: dr. F.P. Kroon, internist-infectioloog van het LUMC, HIV-AIDS anno 2015.
Naar schatting zijn 30% van de HIV-geïnfecteerden onwetend over hun besmetting. Een groot deel hiervan
meldt zich in de 12 maanden voordat zij gediagnosticeerd worden al met klachten die in de richting van HIV
kunnen wijzen. Vroege herkenning en diagnosticering van HIV leidt tot een gunstig beloop voor het individu
en draagt bij aan de preventie van verspreiding. Welke klachten en aandoeningen kunnen wijzen in de
richting van HIV? Wat zijn de hedendaagse therapeutische opties? Met welke bijwerkingen van deze
middelen kan de huisarts geconfronteerd worden? Hoe verloopt de post expositie profylaxe ter preventie
van een HIV infectie? Al deze vragen zullen beantwoord worden in deze voordracht.
22.00 uur: Sluiting waarna borrel met de bekende niet te versmaden “luxe hapjes”.
LOCATIE
LUMC gebouw 1, collegezaal , Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
Uitrijkaarten worden NIET verstrekt.
INFORMATIE: Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat:
[email protected], telefoon 071-5160403 of bij R. Mohanlal: [email protected]
We hopen u in groten getale te zien op
Namens het bestuur van KNMG District V,
Rob Mohanlal
Voorzitter
a.s.
Peter Coffeng
Commissaris Avonden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards