rijpheid phalaenopsis

advertisement
Orchidee Nederland
9-8-2016
Rijpheidsstadium & kwaliteit
KETENADVIES POTORCHIDEE
RIJPHEID PHALAENOPSIS
Proef
VBN stadium
De markt bepaald de rijpheid
Feiten over rijpheid en kwaliteit
Sommige kwekers zijn overtuigd dat het
uitleveren van Phalaenopsis met 50%
open bloemen het beste is omdat “de
kwaliteit dan maximaal is”. Daar
tegenover
vragen
sommige
ketens
planten die zo rauw mogelijk zijn. Het
argument is dat “je langer met de
planten kan werken in de handelsfase en
de consument nog steeds kan genieten
van alle knoppen op de plant.” Ook de
minimale eis om te mogen verhandelen
via de veilingen, vastgelegd in de VBN
specificatie, is stadium 1. Duidelijk is dat
het “juiste” rijpheidsstadium voor het
leveren van Phalaenopsis wordt bepaald
door de markt maar niet door wat het
beste voor de kwaliteit van het product
is. Deze keuzes zijn heel vaak niet
gebaseerd op feiten maar op aannames.
Door de (Royal) FloraHolland Quality
testen heeft Orchidee Nederland bij het
Kenniscentrum Productkwaliteit (Royal
FloraHolland) een database opgebouwd.
Deze data zijn de basis voor een
feitelijke onderbouwing van het “juiste
rijpheidsstadium”. FloraHolland Quality
testen worden uitgevoerd sinds 2012.
Getest worden mix-trays die een
afzetsimulatie met 7 dagen donker en
15°C hebben doorlopen. Beoordeeld
worden het percentage knopval en het
bloeipercentage.
Door alle testen van 2015 en 2016
statistisch te verrekenen konden de
volgende conclusie getrokken worden:

Statistisch gezien geeft gemiddeld
elk stadium rauwer dan 50% open
bloemen een (significant) hoger

percentage knopval dan planten
die rijper waren dan 50%.
Gemiddeld neemt per 10% meer
open bloemen het risico op
knopval (significant) af (tot 50%).
Ingezoomd op aparte soorten blijkt dat er
Proef 2016 met 4 soorten
Daarnaast wordt in 2016 een proef
uitgevoerd met de 4 soorten Bristol,
Ikaria, Dame Blanche en White Miracle.
Cultivars die aangegeven waren door 4
veredelaars .Deze proef geeft meer
informatie over de invloed van de keten
zoals donkerperiodes en transport op de
knopval en de samenhang met het
rijpheidsstadium. Verder wordt gekeken
naar het effect dat rijpheidsstadia
hebben op de kwaliteit van in de zomer
of in de winter geteeld product. Het
eerste gedeelte van die proef is
uitgevoerd in maart van 2016 en het
tweede gedeelte wordt in september
uitgevoerd.
grote verschillen kunnen zijn. Er zijn
cultivars die nauwelijks knopval tonen en
soorten die extreem gevoelig zijn. Zijn de
eigenschappen van een soort niet bekend
zo moet van de vorige conclusies
uitgegaan
worden.



Advies:


Conclusies (deel I van de proef)

Gemiddeld
hebben
rauw
aangeleverde planten een hoger
aantal afgevallen knoppen.

Namens de Werkgroep Ketencommunicatie en Kwaliteit van Orchidee Nederland
Gitta ten Hoope E:[email protected]
(Kenniscentrum Productkwaliteit Royal FloraHolland)
P:+31 6 535 77 619
Het percentage knopval wordt
gemiddeld hoger door donker
periodes.
Soorten
reageren
zeer
verschillend. Een soort toonde b.v.
helemaal geen knopval.
Na de donkerperiode vallen in de
eerste of tweede week de knoppen
af. Zonder donker kan het tot 4
weken duren dat alle knoppen
afgevallen zijn. Het probleem
wordt dan alleen zichtbaar voor de
consument.
Zoveel mogelijk afleveren met 50%
open bloemen
Gebruik deze informatie om ook
klanten voor te lichten
Door eigenschappen van culitvars
beter te kennen zoals de
gevoeligheid voor donker of
knopval door te rauw afleveren is
meer
selectie
mogelijk
Download