FEEST VAN DRIEVULDIGHEID OVERWEGING

advertisement
Assendorperstraat 29 | 8012 DE ZWOLLE | 038 425 44 00 | [email protected]
FEEST VAN DRIEVULDIGHEID
Overweging 10 juni 2017
Jan Laan o.p.
Eerste lezing: Evangelie: -
OVERWEGING
Gisteren ben ik met Dominicus naar het kerkhof gegaan om te kijken of misschien de graven van de
Dominicanen beschadigd en vernield waren. Gelukkig was dit niet het geval. Veel personen waren
gewaarschuwd om te kijken naar de graven van hun dierbaren. Groot was de verontwaardiging over
wat ieder zag. Ook bij mij. Vandalen zijn ze. Hoe durven ze te vernielen wat voor ieder een heilige
plaats is? Beseffen ze niet dat een dierbare van ons daar begraven is? En dan de kapel: zoveel ramen
vernield, wat een rot streek.
een heilige plek, om te gedenken en er heen te gaan om in herinnering te brengen wat deze kostbare
en dierbare persoon voor mij betekend heeft. Hier word je geraakt tot in je ziel
Een paar weken geleden namen communicanten voor de eerste keer deel aan de eucharistie. Na een
lange intensieve voorbereiding was het zover. De communicanten zagen er op hun paasbest uit.
Opa’s en oma’s, ooms en tantes waren gekomen om deze gebeurtenis samen met hen te vieren. Een
feest was het voor hen en voor de aanwezigen. Opgenomen worden in een grote gemeenschap en je
verbinden met Hem, Jezus, die hoopt en die je uitnodigt dat je uitgroeit tot een persoon, die een
weldaad is voor zijn of haar omgeving,. Een heilige gebeurtenis is het, waardevol voor allen die er bij
betrokken zijn. Dit geheel raakt diepe snaren, verbind je met wie je bent en wie je worden mag. God,
in Jezus, biedt zich aan om met jou verder door het leven te gaan. Hij deelt met jou zijn leven en
samen drinken we de beker van het Verbond van God met ons mensen. Ga zijn weg en Gods Heilige
Geest zal je vergezellen op al je wegen.
Vorige zondag vierden we het Feest van de Geest. Allerlei woord kunstenaars, verhalen vertellers,
dichters, ontroerden ons door hun woorden en wat die woorden vertelden over liefde, pijn,
dromen,verlangens. Zij namen ons mee en lieten ons zien hoe groots ons bestaan is, mysterieus, vol
diepte en ruimte, vol pijn en vreugde. Zij lieten ons verten zien, en lieten ons ervaren hoe kostbaar
en heilig ons bestaan is, ons samenleven, onze verbintenissen, ons alleen zijn. ons verlangen en
verwachtingen. De Geest waaide op allerlei manieren
Drie weken geleden mocht ik vier kinderen dopen, aan hen de rituelen van de doop voltrekken, Jij
bent het licht van de wereld, Jij bent het zout van de aarde, Jij bent een gezalfde vorr God en voor
ons allen, Jij wordt ondergedompeld in het water en met de besprenkeling word je getekend met de
namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weet, en blijf je steeds herinneren en gedenken
dat de drieëenheid Vader, Zoon en Geest zich met jou vanaf je geboorte verbonden hebben. Zij zijn
je bron, de ruimte waarbinnen je leven mag. Zij leven met je mee.
Het is mooi om te ervaren dat niet alleen de kinderen zelf gedoopt worden, maar ook hun ouders,
hun familieleden als het ware opnieuw gedoopt worden.
Zomaar vier kostbare ervaringen, die ik in de afgelopen maand heb mogen meemaken. Ik vertelde in
mijn openingswoorden dat over de Drieëenheid niet tellenderwijs , maar slechts vertellenderwijs
gesproken kan worden.
Ik vertel ze u nu. U kunt me terecht de vraag stellen. Maar pater Jan Laan op welke manier komt nu
de Heilige Drieëenheid te sprake.? Dit geheim, mysterie van God wordt niet expliciet verwoord.
U hebt gelijk. Expliciet komt de Heilige Drieëenheid niet aan de orde.
En toch : Ik ben ervan overtuigd en ik geloof dat het mysterie van onze God, Vader, Zoon en Heilige
Geest in deze ervaringen en gebeurtenissen aan het licht komt en zich ook openbaart. De Aanwezige
, Hij – die - is , leeft mee in deze gebeurtenissen. De heiligheid van ons leven en samenleven wordt in
deze verhalen gevierd en staat op het spel. De Heilige is daar aanwezig.
In ieder geval dit is mijn overweging
Ik nodig u uit: herinner u gebeurtenissen , die voor u waardevol zijn en heilig. En probeer die
gebeurtenissen te verbinden met wie onze God, de Vader, Jezus en de H. Geest is.
Het zal uw geloof in God versterken en bevestigen. Amen
Download