Dystonie (bij musici) Muziek

advertisement
Music Movement Therapy for Musicians
(MMTM)
Nieuwe behandelmethodiek voor
dystonie bij musici
K.H. Woldendorp, revalidatiearts
OOR symposium
10 september 2010
Overzicht voordracht
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding
Definitie dystonie
Dystonie algemeen
Dystonie bij musici
Huidige behandelmethodiek
MMTM
Vraag
Inleiding (1)
• ‘Muziekblessure’ poli bij RF
• Prof./amateurs met
–
–
klachten tgv. musiceren
beperkingen tgv. chronische ziekte etc.
• Grotendeels aspecifieke pijnklachten en
handletsels
Inleiding (2)
• Dystonie bij musici:in lit. groot probleem
• Bij RF veel embouchureproblematiek,
nauwelijks in h&b apparaat
• Behandelprotocol bij RF
• Literatuur en eigen ervaringen
• Nauwelijks instroom
• Elders bij dystoniecentra ook weinig
(slechte resultaten bij embouchure, 40% violisten terug in
werk)
• Musici zoeken weinig specifieke hulp
Dystonie
(definitie)
• Symptoom: verstoring van de spierspanning
• Wisseling in spanning, coördinatie verstoord,
dwangstand
(geen pijn onderscheid met dysuse)
• Ziekte dystonia musculorum deformans
• primair/idiopathisch
• Secundair/symptomatisch
Dystonie
(incidentie)
•
•
•
•
•
•
Dystonia m.d.
Torticollis spasmodica
Blefarospasme
Spasmodische d. (stem)
Schrijfkramp
Oromandibulaire d. (mond)
3 op de 100.000
500
1500
1000
1000
1200 (?)
1200
Dystonie
(incidentie bij musici)
• 1 op de 200 : prof. >> amateurs
embouchure
?
h & b app.
?
• In VS meer musici dan sporters
• Amateur musici
• Prof. musici
1.000.000
25.000
Conclusie: 125 – 5000 ?
Dystonie
(bij musici)
•
•
•
•
•
•
Muziekkramp = schrijfkramp
Pijnloos
Specifieke muziek passage, later ook in rust
Meestal 3-5e decade
Samenhang met speeltijd/dag
Samenhang met plotseling intensiteit ↑
Dystonie
(behandeling algemeen)
Afhankelijk van visie:
• Neurologisch :
> Artane (anticholinergica)
> Botox
> Intrathecale stimulatie
• Chronische pijn/dysuse
> Bewegingsverstoring
> Oefentherapie (Bleton)
> Gedragstherapie
• Orthopedisch
:
> Spalken
> Operaties
:
Dystonie
(bij musici 2)
• Beschadiging zenuw
– Afklemming n.ulnaris
– Mondgebied (zenuwtakjes)
(Rietveld)
(Boschma)
• Anatomisch beperking hand
– Dwarsverbindingen pezen
(Leijnse)
– Anatomische verschillen
(Leijnse)
• Corticale cross-over representatie
(Altenmueller)
Dystonie
(bij musici 3)
Corticale cross-over representatie
(Altenmueller)
Dystonie
(bij musici 4)
– Multimodaal
• Biopsychosociaal model
(fysiek, perfectionisme, zwaar beroep)
– Aanleren van beweging vanuit schouder:
(bepaalt rest van bewegingsketen BE)
– Grensverleggend:
• Begrip vanuit herhaalde bewegingen (400.000 bewegingen
in DIP 3 links gewricht bij 1x vioolconcert Schubert;)
• Begrip vanuit neuromechanica supersnelle bewegingen
(16 Hz; 72 bimanuele vingerbewegingen/sec pianoconcert
Mendelsohn, 0,5 msec synchroniciteit)
Dystonie
(bij musici)
2 voorbeelden neuromechanische oplossing bij
supersnelle bewegingen:
Dystonie
(bij musici)
Het is dus eerder bijzonder
dat dit goed kan gaan…..
Dystonie
(bij musici)
Muziek:
geluid dat doelbewust
op een bepaalde
manier wordt
georganiseerd
Auditieve perceptie is
dus cruciaal in deze
sensomotorische
uitdaging
Dystonie
(bij musici)
In de behandeling dus integreren…..
Music Movement Therapy for
Musicians (MMTM)
• Interdisciplinaire aanpak (SMTA)
• Combi behandeling (MT+logo/ET/FT/psych)
• Analyse (oa. fastspeedcamera)
Music Movement Therapy for
Musicians (MMTM)
Verschillende modules:
- Voorlichtings module
- Basisvoorwaarden fysiek module
- Spierspanningcontrole module
> myofeedback
Music Movement Therapy for
Musicians (MMTM)
Verschillende modules:
- fysieke acties: botox/spalken etc
- Toongestuurde module
- Psychosociale module
MMTM
(onderzoek 1)
-
Soort black box van vele elementen
Moeilijk te onderzoeken
Voor en na meting
Als positief effect: dan verder detaillering
- Patienten nodig om ervaring op te doen,
behandeling stroomlijnen
MMTM
(onderzoek 2)
- Valt gewoon onder patientenzorg
- via outcome meting klinimetrie
- Graag aanmelding van (alleen) musici met
dystonie
- Kan via brief
Bedankt voor uw aandacht
Download