Hygiënisch Ontwerpen Trend consumentenmarkt Trend

advertisement
Hygiënisch Ontwerpen
Laat uw markt niet bederven
DMFI,
DMFI, Utrecht, 14 juni 2007
„
„
„
HYGIË
HYGIËNISCH ONTWERPEN
„
Ir W.N.A.Burggraaf
Burggraaf & Partners B.V. www.burggraaf.cc
EHEDG Nederland www.ehedg.nl
„
Trend consumentenmarkt
„
Samenstelling product
„
Trend Consumentenmarkt
MicroMicro-organismen
Normen Hygië
Hygiënisch Ontwerpen
EHEDG & Testmethoden
Productaansprakelijkheid & Controle
Toepassing lassen
Trend consumentenmarkt
„
Samenstelling product
– slankheidsslankheids- en gezondheidsproducten
„
Verandering in gebruik
„
Wijziging markt
– minder suiker, zout, vet, zuur
– geen conserveringsmiddelen
kwetsbaarder voor microbieel bederf
Trend consumentenmarkt
„
Verandering in gebruik
– gemaksvoedsel (kant en klaar
maaltijdcomponenten)
– inkopen eenmaal per week (max. houdbaarheid)
– magnetron (geringe afdoding micromicro-organismen)
geringe nabesmetting, fatale gevolgen
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
Trend consumentenmarkt
„
Wijziging markt
– niet alleen maar nationaal, maar EG
– merkartikelen
– grotere marketinginspanningen
– productaansprakelijkheid
gevolgen misser groter;
productproduct-veiligheid
1
Micro-organismen
Belangrijkste aspect in Food Processing
Microbiologische (na)besmetting
„
90% door verkeerd ontwerp
„
10% door omgevingslucht
„
Indeling
„
GroeiGroei-snelheid
„
Factoren die de groei bepalen
(proces apparatuur of lay out fabriek)
(conditionering ruimte)
MicroMicro-organismen
- te klein voor het oog
Virussen
0,01 0,5 micrometer
Bacterië
0,5 4
Bacteriën
Gisten
2,0 - 10
Schimmels
2,0 - 200
Bacteriespore 0,5 3
Gistspore
1,0 4
Schimmelspore1,5 - 100
Een kras op roestvaststaal. Een
schuilplaats voor Listeria.
Met dank aan Univ. Wisconsin,
Madison
~ 1.2 um
Groei micromicro-organisme tijdens
productieproductie-proces
Dus voor Xo = 1
X = Xo 2
.
(t/T)
X
= aantal micromicro-organismen op tijd t
Xo= aantal micromicro-organismen bij aanvang tijd t = 0
T
= tijd om het aantal te verdubbelen
t
= tijd sinds het proces aangevangen is
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
T = 4 uur
t = 5 dagen (120 uur)
X = 1 . 2 (120/4) = 230 = 1,1 .109
2
Groeisnelheid productsamenstelling
Groeisnelheid
„
ProductProduct-samenstelling (aw, pH,
pH, redox)
redox)
„
Temperatuur (T)
„
„
– pasteurisatie (65 oC, 5 min.)
– sterilisatie (120 oC, 20 min.)
„
Groeisnelheid - Temperatuur
„
aw (wateractiviteit; vrij water)
–
–
–
–
„
> 0,93 Salmonella
> 0,85 Staphylococci
> 0,77 Aspergillus
> 0,62 gisten en schimmels
pH
– > 2,0; < 8,0 gisten en schimmels
– > 4,6; < 8,0 pathogene bacterië
bacteriën
– > 3,0; < 9,8 bacterië
bacteriën
„
redox
– zuurstof: giftig voor anaë
anaërobe micromicro-organismen
daartussen: groei mogelijk
–
–
–
–
tijd (t)
„
Lage T: geringe of geen groei
Hoge T: afdoding
Listeria m.
0 - 45 (28) oC
Salmonella
8 - 46 (37) oC
Campylobacter 30 - 42 (45) oC
Clost.perfringens 15 - 52 (44) oC
Groeisnelheid - (verblijf)tijd
Tijd = verblijftijd = aanpassing aan
omstandigheden
„
„
minimaliseer product stilstand
minimaliseer gradië
gradiënt temperatuur, pH,
pH,
concentratie
Goede ontwerpontwerp-principes
„
Misvattingen
- de zwakste schakel
geen dode hoeken, ruimtes (product(product-stagnatie),
hechting
Nooit problemen gehad
„
„
nooit problemen gehad
„
normen productie
„
„
normen productieproductie-apparatuur
„
micromicro-organismen passen zich aan:
– Salmonella (‘
(‘78), Listeria (‘
(‘89)
meer afzet, groter risico (kans * gevolg)
productaansprakelijkheid (omgekeerde
bewijslast)
vandaag geen problemen is
geen garantie voor morgen
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
3
Normen productie
„
ISO 22000 / HACCP / GMP
– geen harde aanbevelingen / geen eenduidige definities
„
1929 IADMI
1933 33-A (Dairy
(Dairy Associations)
Associations)
– IADMI (inspecteurs)
– IAMD (zuivelproducenten)
– DICMSA (machineleveranciers)
geen (externe) deskundigheidseisen m.b.t. Food
Processing
– verantwoording ligt bij ondernemer
„
Amerikaanse norm productie
apparatuur
1950 33-A (Dairy
(Dairy Associations)
Associations)
– USPHS/FDA (overheid)
– MIF (zuivelproducenten)
– DIC (o.a. machineleveranciers)
risico van het niet onderkennen van alle
probleemgebieden
– technicus heeft de neiging problemen zelf op te lossen
1994 samenwerking met EHEDG
publicatie in Journal of Food Protection
Europese norm productie
apparatuur
1950 33-A
1960 IDF (International Dairy Federation)
Federation)
1967 Nizo (Galesloot)
Galesloot)
1980 Unilever
1989 EHEDG (European
(European Hygienic Equipment Design
Group)
European Hygienic Engineering &
Design Group (EHEDG)
„
Onderzoeksinstellingen
- TNO / CFDRA / INRA / BTI / enz.
„
Fabrikanten van procesapparatuur
- Alfa Laval / APV / LKM / Tuchenhagen enz.
„
Voedingsmiddelenbedrijven
„
Wet en regelgevers
- Danone / Heinz / Kraft / Nestle / Unilever enz.
- BGA / DMTC / MAFF / 33-A / USDA
EHEDG testmethode(n):
„
Vergelijkbare reinigingstest
„
Steriliseerbaarheidstest
„
Microbië
Microbiële lekdichtheid
Vergelijkbare reinigingstest
„
Bevuiling
– verzuurde melkoplossing met
B.stearothermophilus
– 3-maal; 5 bar druk
„
Reiniging
– voorspoel 1 minuut; koud water
– reiniging 10 minuten; 63 oC; 1,5 m/s
– naspoel 1 minuut; koud water (monstername)
„
Detectie
– gesmolten SHA (voedingsmedium)
– 24 uur; 58 oC
– verkleuring van paars naar geel
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
4
Europese norm productie
apparatuur
DIN 11851
SKSSKS-ring
1950 33-A
1960 IDF (International Dairy Federation)
Federation)
1967 Nizo (Galesloot)
Galesloot)
1980 Unilever
1989 EHEDG (European
(European Hygienic Equipment Design
Group)
1992 Machinerichtlijn (1995 van kracht)
2005 General Food Law (nieuwe Warenwet)
Warenwet)
DIN 11851
Machinerichtlijn
(verantwoording machinebouwer)
General Food Law (Warenwet)
(bereiding, behandeling, verwerking levensmiddel)
Oppervlak in zones levensmiddelen
a. voor elk gebruik schoon
b. geen groeven of spleten
c. uitstekende delen, randen, hoeken vermijden
d. eenvoudig te reinigen en desinfecteren
e. vloeistoffen afvoeren
f. geen infiltratie, ophoping
g. geen hulpmiddelen in contact levensmiddelen
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
– goed onderhouden
– gemakkelijk schoon te maken /
ontsmetten
– glad
– afwasbaar
– corrosiebestendig
– nietniet-toxisch
5
General Food Law (Warenwet)
Opleiding
„
Opgeleid naar beroepsactiviteit
„
Ontwikkeling & Onderhoud
– bekend met beginselen van HACCP
Europese norm productie
apparatuur
1989 EHEDG (European
(European Hygienic Equipment Design
Group)
1992 Machinerichtlijn (1995 van kracht)
1997 (NEN(NEN-)EN 16721672-2 Machines voor
voedselbereiding - algemene basisregels deel 2
Hygië
Hygiënene-eisen (2005 nieuwe versie)
2005 (NEN
(NEN)) ISO 14159
1993 EHEDG document no. 9 Hygië
Hygiënisch Lassen
2006 EHEDG document no. 35 Lassen van Leidingen
NENNEN-EN 16721672-2
NENNEN-EN 16721672-2
H03. Definities
„ nadelige invloed
„ oppervlakken in machine
„ reiniging / besmetting / corrosie
„ spleet / dode ruimte e.d.
H05 Hygië
Hygiënene-eisen en/of -maatregelen
„ constructie
„ ontwerp
H06 Verifië
Verifiëren hygië
hygiënemaatregelen
„ gesloten apparatuur (standaard test)
„ open apparatuur (volgens
voorbeelden)
Productaansprakelijkheid
Controle
(apparatuur)
„
Als fabrikant wordt gezien
– ieder die een product voortbrengt
– assemblagebedrijven
– de merkzetter
– de EER importeur (verkoop, verhuur,
leasing)
– leverancier anonieme producten
„
De Markt
– klanten / afnemers
– concurrenten
„
Officië
Officiële instanties
– Arbeidsinspectie
– Voedsel en Waren Autoriteit (KvW)
„
Particuliere instelling
– verzekeraars
– banken
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
6
Hygiënisch Lassen
„
Hygiënisch Lassen
Lassen:
– Voldoende mechanische sterkte
„
Hygië
Hygiënisch lassen:
– Vrije doorstroom product
– Reinigbaar
– Bescherming invloed buitenaf
– Onder alle omstandigheden
Toepassing
Hygiënisch ontwerp
ProductProduct-contactcontact-oppervlak
„ eenvoudig te reinigen
„ glad
„ geen scherpe overgangen
„ geen metaalmetaal-opop-metaalmetaal-afdichting
„ geen corrosie
Hygiënisch lassen
„
„
„
„
referentielas
werktijden / constante kwaliteit
nabewerking: slijpsel, passiveren,
reinigen
inspectie: destructief, rö
röntgen,
kijkoperatie
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
Hygiënisch lassen
„
incorrecte uitlijning
– slordig fitwerk
– verschil in diameter leiding / fitting
„
scheurvorming
„
poreusheid, insluitingen
– te grote overbrugging materiaal
– verkeerd materiaal (laselektrode)
– gasmengsel (argon(argon-waterstof)
– vetresten; luchtbellen
7
Hechten
Hygiënisch lassen
„
incorrect toevoegen
– te weinig materiaal: spleet
– te veel materiaal: dikke rug
„
onvolledige smeltovergang
– met name bij MIG, > 4 mm plaat
„
„
onvoldoende schermscherm-gas
onvoldoende backingbacking-gas
– voldoende doorstroming (10(10-maal)
– kraters
Effect Zwavel
thanks to Henkel GmbH & Co KG
„
„
Effect zwavel: lassen
Hoog zwavelgehalte (50 ppm): ruw las
oppervlak
Laag zwavelgehalte (10 ppm): glad
lasoppervlak
Werken met plaatmateriaal
Leidingen (orbitaal)
Denk op oppervlakte ruwheid!
„ 2B2B-finish plaat: geen afwerking
„ een vloeiend gelegde las: geen afwerking
„ uittrompen: goed smeren
„ slijpen: korrel 180180- 220
Pijpsnijden
„ recht afsnijden zonder afrondingen
Oppervlakte voorbereiding
„ over 25 mm borstel en ontvetten
Pijptoleranties
„ maximale tolerantie pijpdikte: 20%
„ maximale spleetbreedte: 0,25 mm
Houd oppervlak glad!!
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
8
Componenten
Normen diameters
Elk onderdeel afzonderlijk beoordelen
„ inwendige oppervlakte ruwheid
„ inwendige diameter
„ wanddikte
„ ovaalovaal-rond
„ haakse rechtheid
checklist per component
Diameters: leidingen
DIN 11850
Overigen
Reihe 1
12x1
18x1
22x1
28x1
34x1
40x1
52x1
70x2
85x2
104x2
129x2
154x2
204x2
NW10
NW15
NW20
NW25
NW32
NW40
NW50
NW65
NW80
NW100
NW125
NW150
NW200
Checklist - lassen
Reihe 2
13x1,5
19x1,5
23x1,5
29x1,5
35x1,5
41x1,5
53x1,5
70x2
85x2
104x2
129x2
154x2
204x2
praktijk
12x1,5
18x1,5
22x1,5
28x1,5
34x1,5
40x1,5
52x1,5
70x2
85x2
104x2
129x2
154x2
204x2
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
Ned.maten BS 4825
ISO1127
17,2x1,6
12,7x1,65 21,3x1,6
19,05x1,65 26,9x1,6
25,4x1,65 33,7x2,0
42,4x2,0
38,1x1,65 48,3x2,0
50,8x1,65 60,3x2,0
63,5x1,65 76,1x2,0
76,2x1,65 88,0x2,3
101,6x2,11 114,3x2,3
SMS 3008
25,4x1,25
31,8x1,5
38,1x1,5
50,8x1,5
63,5x1,5
76,1x1,5
101,6x2
25,0x1,2
32,0x1,2
38,0x1,2
51,0x1,2
63,5x1,6
76,1x2
101,6x2
Opleveren
„
„
„
„
„
verzamel checklists
evalueer checklists
stel steekproef op ter controle
verzamel controlegegevens
rapporteer aan projectleider
bij twijfel: waarschuw projectleider
wees eerlijk: dit voorkomt veel problemen later
(c) Burggraaf & Partners B.V. 2007
Lasoverzicht (wie, welke, wanneer)
„ type elektrode
„ gasdruk
„ lasinstellingen
„ nabewerking (wel/niet, type)
Hoe verder?
„
Cursus Hygië
Hygiënisch Ontwerpen
(2(2-3 daags)
„
„
„
„
„
Deelcursus Hygië
Hygiënisch Lassen
Cursus NENNEN-EN 16721672-2 (NEN
(NEN))
Quick Scan Hygië
Hygiënisch Ontwerp
Advies Hygië
Hygiënisch Ontwerp
Beoordeling Ontwerp
9
Download