De praktijk - Rustbuster

advertisement
Veiligheid
Bij het werken aan onze auto’s moet de veiligheid voorop staan.
Anders lopen we gevaar door boogstraling, onveilige spanning, lasrook, ontploffing, of brand.
Boogstraling.
Als we gaan booglassen, komt straling vrij uit de vlamboog. Dit noemen we boogstraling.
Er zijn drie soorten boogstralen:
 Felle lichtstralen.
 Ultraviolette stralen.
 Infrarode stralen.
De onzichtbare ultraviolette stralen veroorzaken de beruchte “lasogen”.
Deze ontstaan al na enkele seconden te kijken in de lichtboog. Ook deze stralen zijn
gevaarlijk voor je huid.
De infrarode stralen zijn in principe nog gevaarlijker, want deze veroorzaken staar en in een
later stadium blindheid.
Draag daarom altijd een lashelm, lashandschoenen en werkkleding.
Gebruik bij voorkeur een lichtgewicht lashelm (twee handen vrij) die goed om het hoofd sluit,
waardoor inademen van lasrook wordt gereduceerd.
In de lashelm horen goedgekeurde donkere lasruitjes te zitten. De lichtdoorlaat wordt
opgegeven met een shade-nummer. De keuze is afhankelijk van het type lasproces.
Bij MIG-MAG lassen vinden in hoofdzaak de shade-nummers 10, 11 en 12 een toepassing.
De handen en armen beschermen we met soepele lederen lashandschoenen.
Verder dragen we gesloten werkkleding welke beslist niet gemaakt is van nylon.
Een lederen voorschoot wordt aanbevolen.
In de praktijk blijkt dat niet de lasser zelf, maar de andere personen (bijv. helpers) in zijn
omgeving de grootste hinder ondervinden.
Elektrische veiligheid.
In veel opzichten is het MIG-MAG lassen, voor de gevaren van elektrische aard, veiliger dan
andere lasprocessen. De open spanning is over het algemeen lager dan 42 volt gelijkspanning.
Verder staat de lasdraad niet onder spanning indien de schakelaar van het laspistool niet is
ingedrukt.
Ventilatie.
Een ruimte van 1000 m is standaard voor een lasser.
Bij lassen in een beperkte ruimte moet, teneinde een opeenhoping van lasrook of
zuurstofgebrek te vermijden, kunstmatig worden geventileerd. De beste manier is echter de
lasrook te plaatse bij de lasboog af te zuigen.
Ontploffing.
Vooral als gelast word aan tanks, waarin een explosief mengsel aanwezig was is er kans op
ontploffing.
Een brandstoftank kan je dan ook het beste:
1. Uitspoelen met heet sodawater.
2. Vullen met water en ongeveer 10 minuten er over laten lopen.
3. Max. 0,5 liter water aftappen.
4. Vat sluiten en kantelen, totdat de lasplaats boven ligt.
Brandveiligheid.
Het MIG-MAG lasproces spat minder en de spatten die ontstaan zijn kleiner en bereiken een
korte afstand. Toch moeten we de brandveiligheid goed in acht nemen.
Jaarlijks ontstaat voor miljoenen schaden bij laswerkzaamheden. In het bedrijfsleven hebben
de verzekeringsmaatschappijen een lasvergunningsstelsel voor hun verzekerden ingevoerd.
Checklist.
Alvorens met laswerkzaamheden maar ook met slijpwerk te beginnen is het verstandig om
even een checklist door te nemen.
 Omgeving
Bekijk, voordat je begint met lassen, kritisch de directe omgeving van de plaats waar
gewerkt gaat worden.

Vloeren, kanaalopeningen en kieren.
Let op dat de vloer waar gelast gaat worden deze schoon is. Indien de vloer van
brandbaar materiaal vervaardigd is eerst bevochtigen of afdekken met onbrandbaar
materiaal zoals staalplaten. Dek eventuele in de in de directe omgeving aanwezige
kanaalopeningen en doorvoeren zorgvuldig af.

Brandbare vloeistoffen.
Als er in de ruimte waar je gaat lassen resten van brandbare vloeistoffen of olie
aanwezig is moet deze eerst worden verwijderd.

Andere brandbare stoffen.
Kontroleer of onder en boven de lasplaats alle brandbare stoffen zijn verwijderd. In
ieder geval afdekken.

Brandwacht.
Zorg dat een brandwacht of een andere deskundige gereed staat met de brandslang of
brandblusser om te voorkomen dat er door rondvliegende vonken brand ontstaat.

Wanden, vloeren, kappen.
Let vooral op (bij onze auto lasklussen) de materialen die zich vaak aan de andere
zijde van de lasplaats bevinden.

Gesloten installaties.
Bij werkzaamheden aan gesloten installaties moeten van tevoren alle brandbare resten
worden verwijderd.

Lassen aan gesloten vaten en tanks.
Controleer, alvorens te gaan lassen aan gesloten vaten of deze grondig zijn
doorgespoeld en geneutraliseerd. Eventueel een gasmonster nemen.

Klaar met de laswerkzaamheden.
Als de werkzaamheden klaar zijn dient de brandwacht of deskundige nog minstens een
uur de directe omgeving te bewaken op het ontstaan van brand.
Checklist: CO2 lassen.
Alvorens met onze laswerkzaamheden te beginnen aan ons hobby object is het verstandig om
toch zeer kritisch het werk te bekijken.











Omgeving.
Hoe kan ik de ruimte verlaten bij calamiteiten? Ontruimingsplan?
Ja/Nee
Brandblusser.
Waar hangt de brandblusser op de lasplaats?
Is deze minimaal een jaar geleden gekeurd?
Ja/Nee
Ja/Nee
Branddeken.
Is er een branddeken aanwezig?
Ja/Nee
Brandbare stoffen.
Is de ruimte waar we lassen vrij van brandbare stoffen?
Ja/Nee
Elektriciteit.
Zijn de stekker en snoer van het lasapparaat onbeschadigd?
Ja/Nee
Lasschort.
Is er lasschort aanwezig en weet je dat die aan moet?
Ja/Nee
Handschoenen.
Zijn er handschoenen aanwezig en weet je dat die aan moet?
Ja/Nee
Laskap.
Is de laskap heel, en is het ruitje onbeschadigd?
Weet je dat je de laskap altijd moet gebruiken als je last, om lasogen
Te voorkomen?
Ja/Nee
Ja/Nee
Werkkleding.
Is je werkkleding van 100% katoen, is hij schoon en niet gerafeld?
Ja/Nee
Lasogen.
Weet je wat lasogen zijn?
Ja/Nee
Materiaal.
Weet je dat het materiaal na het lassen zeer heet is?
Ja/Nee
Alles met JA beantwoord ?
WERK ZE !!
Checklist: Slijpen met de slijptol.
Alvorens met onze slijpwerkzaamheden te beginnen aan ons hobby object is het verstandig
om toch zeer kritisch het werk te bekijken.









Omgeving.
Hoe kan ik de ruimte verlaten bij calamiteiten? Ontruimingsplan?
Ja/Nee
Brandblusser.
Waar hangt de brandblusser op de plaats waar je gaat slijpen?
Is deze minimaal een jaar geleden gekeurd?
Ja/Nee
Ja/Nee
Brandbare stoffen.
Is de ruimte waar je gaat slijpen vrij van brandbare stoffen?
Ja/Nee
Schijf.
Weet hoe je moet werken met de slijptol?
Weet je het verschil tussen slijpschijf en een braamschijf?
Ja/Nee
Ja/Nee
Elektriciteit.
Zijn de stekker en snoer van de slijptol onbeschadigd?
Ja/Nee
Veiligheidsbril.
Is de veiligheidsbril aanwezig en weet je dat die aan moet?
Is de veiligheidsbril heel en schoon?
Ja/Nee
Ja/Nee
Gehoorbeschermer.
Is de gehoorbeschermer aanwezig en weet je dat die op moet?
Is de gehoorbeschermer heel?
Ja/Nee
Ja/Nee
Werkkleding.
Is je werkkleding van 100% katoen, is hij schoon en niet gerafeld?
Ja/Nee
Materiaal.
Weet je dat het materiaal na het slijpen heet is?
Ja/Nee
Alles met JA beantwoord ?
WERK ZE !!
Download