Wat doet de dampkring met binnenkomende straling?

advertisement
Dampkring
 Shower
 Poollicht
 Halo
 Verstrooiing van licht
 Proefje
 Kleuren en golflengte
 Zonnewind
 Regenboog

De dampkring is de lucht om de aarde. De dampkring wordt
aan de aarde gebonden door zwaartekracht en doet mee aan
de aardrotatie. Zonder de dampkring is er geen leven op aarde.
In de dampkring speelt het weer zich af.
Samenstelling droge dampkring:
78.08% Stikstof, 20.95% Zuurstof, 0.93% Argon, 0.038%
Koolstofdioxide
Bij een niet droge dampkring is er 0 tot 7% waterdamp.
De dampkring beschermt ons tegen UV-straling en andere
straling die van de zon afkomstig is. Ook dempt de dampkring
de zonnestraling.
Deeltjesstraling van buiten de aarde botst met hoge
energie tegen deeltjes in de dampkring en
veroorzaken een shower. Een shower bestaat uit
kleinere deeltjes.
Poollicht hangt samen met
zonneuitbarsting of zonnewind.
Elektronen afkomstig van de zon kunnen
voor poollicht zorgen. Grote
hoeveelheden geladen deeltjes worden
het heelal ingeslingerd. Het
aardmagnetische veld zorgt dat de
deeltjesstroom naar de noord- of
zuidpool afbuigt en met verhoogde
snelheid de dampkring binnenkomt.
Een halo ontstaat door een weerkaatsing
van zonlicht in ijs. Een halo is een soort
ronde cirkel rond de zon of maan. Halo’s
hebben een voorspellende betekenis, het
betekent vaak een slechter weer.
De kleuren violet en blauw, met korte
golflengte, worden het meest verstrooid
waardoor de lucht blauw lijkt. De zon lijkt
vooral geel en rood omdat de dampkring
deze kleuren makkelijk doorlaat. Hieruit
kunnen wij concluderen dat hoe korter de
golflengte, hoe verstrooider de kleur.
Het schijnt zo te zijn dat in Rio de Janeiro in
Brazilië, de hemel het blauwste is.
Wij hebben ons proefje uitgevoerd met
een bak water, een lamp en melkpoeder.
Wij hebben kunnen zien dat hoe kleiner de
golflengte hoe meer verstrooid het licht is.
Door het melkpoeder werden de kleuren
weerkaatst en zag je dat hoe groter de
golflengte hoe langer je de kleur kunt zien,
want na een tijdje zagen we alleen maar
rood licht door het bakje met water.
Kleur:
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Indigo
Violet
R
O
G
G
B
I
V
610
580
530
470
430
400
Golflen
gte
690
(nm):
De zonnewind is een stroom geladen
deeltjes (ionen en elektronen) die
voortdurend ontsnappen uit de zon en
naar de ruimte gaan. Het magneetveld
van onze planeet beschermt ons bijna
volledig tegen de aanstromende
zonnewind door die af te leiden.
Een regenboog is een gekleurde
cirkelboog die een waarnemer vanuit zijn
gezichtspunt in de lucht ziet staan als de
zon tegen waterdruppeltjes schijnt. Een
regenboog is te zien als het regent en
tegelijkertijd schijnt de zon.
Dit was onze presentatie over de dampkring
Zijn er nog vragen?
Made by: Justin, Hugo en Erik
Download