PowerPoint-presentatie

advertisement
Opzet




Digitaal panel
Iedereen die wil kan zich aanmelden
Vanaf 12 jaar
Panelleden krijgen paar keer per jaar een
korte enquête
Werven panelleden









In al onze vragenlijsten een vraag
www.dordrecht.nl
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
Twitter
Bewonersbijeenkomsten
Wijkmanagers
Brieven van de gemeente Dordrecht
Stem van Dordrecht
…??????
1.771 panelleden!
wijk
aantal
Binnenstad
251
Noordflank
163
Oud-Krispijn
152
Nieuw-Krispijn
42
Het Reeland
139
Staart
138
Wielwijk
61
Crabbehof/Zuidhoven
98
Sterrenburg
204
Dubbeldam
160
Stadspolders
363
Waarvoor gebruiken?



In gesprek blijven met bewoners
Snel even een korte meningspeiling
Schaalniveaus:
–
–
–

Geheel Dordrecht
Wijk of buurt
Specifieke doelgroep
Representativiteit: (nog) indicatief
Hoe werkt het?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Leg informatievraag voor aan OCD
OCD maakt kort onderzoeksvoorstel +
kostenbegroting
OCD maakt samen met u de vragenlijst
OCD selecteert doelgroep en verstuurt
enquete
Eventueel extra mailing per post
OCD analyseert uitkomsten
U ontvangt factsheet in pdf.
kosten
soort rapport/analyse
opstartkosten
+ per enquêtevraag
tekst
€ 400
€ 40
tekst + grafieken
€ 400
€ 60
tekst
€ 400
€ 70
tekst + grafieken
€ 400
€ 100
eenvoudige analyse
uitgebreide analyse
Vb. 10 vragen: € 1.000
bespreekpunten

Oproep: maak gebruik van het panel!
–



Panelleden WILLEN betrokken worden
Wat wilt u de bewoners vragen?
Zijn er belemmeringen om het bewonerspanel
in te zetten? Zo ja, hoe lossen we die op?
Ideeën om extra panelleden te werven?
Download