berekening rendament zelfwerkzaamheid

advertisement
BEREKENING RENDEMENT ZELFWERKZAAMHEID:
Uitgangspunt van deze opzet is het (vooraf) berekenen van het effect van zelfwerkzaamheid.
Recept: men neme de aanneembegroting of begroting van de calculator en haalt hier allereerst
de bezuinigingen uit (niet in dit voorbeeld verder uitgewerkt).
Vervolgens haalt men er de activiteiten uit die in zelfwerkzaamheid verricht gaan worden. Dit
betekent dat de aanneemsom daalt.
De materiaalkosten van de activiteiten die in zelfwerkzaamheid gedaan worden, worden
opgenomen in een aparte begroting (in dit voorbeeld 79.672). Samen met de bijkomende kosten
voor zelfwerkzaamheid (in dit voorbeeld 46.882). In totaal beschikt de zelfwerkzaamheid
daarmee over een budget van 134.516.
Daarnaast wordt het aantal uren bepaald dat men in zelfwerkzaamheid kwijt zal zijn
(aanneemuren vermenigvuldigd met minimaal 2, plus uren voor inkoop/catering/extra overleg
en dergelijke). In dit voorbeeld ruim 6000 uur. De besparing door zelfwerkzaamheid van
192.269 gedeeld door dit aantal uren levert dus (afgerond) een rendement van fl 32. per uur op.
Een mooie stimulans voor de mensen die in zelfwerkzaamheid aan de gang gaan.
BEREKENING RENDEMENT ZWH:
Totale aanneemsom inclusief opslagen voor ZWH/bezuinigingen
1125000
Aanneemsom na bezuiniging & zwh
-660412
Verschil
464588
Bezuinigingen
-145765
Bruto resultaat ZWH
318823
Materiaalkosten ZWH
-79672
SUBTOTAAL
239151
Extra kosten ZWH:
Extra materiaal
Extra kosten gereedschap
Catering e.a.
Begeleiding
TOTAAL EXTRA KOSTEN ZWH
RENDEMENT ZWH
7967
5000
10000
23915
46882
-46882
192269
BEREKENING TOTALE KOSTEN BOUW:
Aanneemsom
660412
MATERIAAL ZWH
79672
KOSTEN ZWH
46882
TOTALE KOSTEN (ex btw)
786966
Totale aanneemsom voor ZWH/bezuinigingen
Totale kosten
RESULTAAT ZWH & BEZUINIGINGEN
ZWH-UREN
RENDEMENT PER UUR (FL)
6048
32
1125000
786966
338034
BOUWPERIODE (WEKEN)
BOUWPERIODE (DAGEN)
UREN PER DAG
MENSEN PER DAG (6uur p.p)
38
190
32
5.33
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards