hier

advertisement
Arbeidsvoorbereiding evaluatie vaardigheden TUIN
Naam leerling
Klas
Geboortedatum
Datum
Braille / vergrotingen
Naam werkbegeleider
Aandachtspunt
Uitgangspunt
Lichamelijke handicap / epilepsie / ………………
sector Arbeid of dagactiviteitencentrum / SWZ / werk in de bedrijfstak
Kennis of vaardigheid
Beoordeling
(+,0,-)
Invloed van de
visuele
beperking
(+,0,-)
Leerbaarheid,
waar van
toepassing
(+,0,-)
Kent en herkent de meest gebruikte
tuingereedschappen
Is in staat het gereedschap goed te
onderhouden
Is in staat de volgende
gereedschappen op een juiste en
veilige manier te gebruiken:
Snoeischaar
Mechanische heggenschaar
Snoeizaagje
Takkenschaar
Rugbladblazer
Kent de noodzakelijke
beschermingsmiddelen en weet ze
effectief te gebruiken
Is in staat gewenste planten van niet
gewenste planten te onderscheiden
Is in staat de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
Paden en verhardingen vegen met
een bezem en het afval opscheppen
met een graanschop en in de
kruiwagen deponeren
Rijden met een kruiwagen
Onkruid wieden met de hand
Schoffelen
Grond los maken met een cutivator
Bladharken en opruimen
Bladblazen met rugbladblazer
Voor de hand spitten
eduVIP online leren
1
Bartiméus - Sensis - Visio
Kennis of vaardigheid
Beoordeling
(+,0,-)
Invloed van de
visuele
beperking
(+,0,-)
Leerbaarheid,
waar van
toepassing
(+,0,-)
+ = zonder begeleiding
0 = weinig begeleiding
- = veel begeleiding
+ = zonder invloed van
0 = weinig invloed van
- = veel invloed van
+ = is leerbaar
0 = is enigszins leerbaar
- = kan het niet leren
Egaliseren van een strook grond met
behulp van bats of hark
Eenvoudige snoeiwerkzaamheden
Knippen van hagen met een
mechanische heggenschaar
Planten van een boom
Planten van heesters met en zonder
kluit
Planten van vaste planten
Planten van eenjarigen
Poten van bollen en knollen
Scheuren en opnieuw uitplanten van
vaste planten
Grasmaaien met een
handgrasmaaier
Graskanten knippen
Graskanten steken
Afstellen van een handgrasmaaier
Planten water geven in de kas
Kamerplanten verzorgen
Kamerplanten verpotten
Voorzaaien en stekken in de kas
eduVIP online leren
2
Bartiméus - Sensis - Visio
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards