Handleiding ICU Compact

advertisement
Versie: B.2 / 19-05-14
Installatiehandleiding ICU Compact™
Disclaimer Alfen B.V.
De ICU Compact is een innovatief product van ICU, een merknaam van Alfen BV.
De in deze handleiding gepubliceerde informatie dient gebruikt te worden voor de producten en diensten waarbij de handleiding is
meegeleverd. Aan het correct publiceren van de inhoud is de uiterste zorg besteed. Ondanks alle inspanningen en zorgvuldigheid
kan het voorkomen dat een onvolkomenheid of onvolledigheid in de beschrijving is opgetreden. Aan kennelijke onvolkomenheden
en onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend en zijn niet bindend.
Deze handleiding is geschreven met als doel het informeren en instrueren van de installateur met betrekking tot alle handelingen
die uitgevoerd moeten worden om het product, in dit document aangeduid als “ICU Compact”, veilig te kunnen monteren, aansluiten
en bedienen. Dit document is bestemd voor montage van de bij “Typenummers ICU Compact” op bladzijde 5 genoemde producten
en deze instructies dienen niet gebruikt te worden voor andere (soortgelijke) apparaten.
Alfen BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dit document, ongeachte de wijze waarop
deze verkregen is, ook niet als Alfen BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.
Voor meer informatie neem contact op met uw tussenpersoon of:
Alfen BV
Hefbrugweg 28
Industrieterrein de Vaart
NL - 1332 AP Almere
Email: [email protected]
Internet: www.alfen.com
www.icu-charging-stations.com
Postbus 1042
NL - 1300 BA Almere
1
Inhoud
Disclaimer Alfen B.V. ......................................................................................................................................................................................................................... 1
Algemeen........................................................................................................................................................................................................................................... 3
Pictogrammen in deze handleiding ............................................................................................................................................................................................... 3
Productspecificaties .......................................................................................................................................................................................................................... 4
Technische gegevens ..................................................................................................................................................................................................................... 4
Typenummers ICU Compact.......................................................................................................................................................................................................... 5
Installatievoorbereiding .................................................................................................................................................................................................................... 6
Belangrijke informatie ................................................................................................................................................................................................................... 6
Veiligheidsmaatregelen ................................................................................................................................................................................................................. 6
Technische randvoorwaarden ....................................................................................................................................................................................................... 7
Randvoorwaarden beveiliging ICU Compact (extern) ................................................................................................................................................................... 7
Randvoorwaarden kabeltracé (beveiliging, aderdoorsnedes) ...................................................................................................................................................... 8
Wandmontage ................................................................................................................................................................................................................................... 9
Onderdelen in verpakking ............................................................................................................................................................................................................. 9
Benodigd gereedschap .................................................................................................................................................................................................................. 9
Aanbevelingen met betrekking tot muurbevestiging ................................................................................................................................................................... 9
Belangrijke onderdelen ...............................................................................................................................................................................................................10
.........................................................................................................................................................................................................................................................13
Ingebruikname ................................................................................................................................................................................................................................14
Netwerk en communicatie ..............................................................................................................................................................................................................14
Benodigdheden ...........................................................................................................................................................................................................................15
GPRS ............................................................................................................................................................................................................................................15
2
Local Area Network (LAN) ...........................................................................................................................................................................................................15
Algemeen
Deze handleiding is geschreven met als doel het informeren en instrueren van de installateur met betrekking tot alle handelingen
die uitgevoerd moeten worden om het product, in dit document aangeduid als “ICU Compact”, veilig te kunnen monteren, aansluiten
en bedienen.
Dit document levert instructies voor montage van de bij “Typenummers ICU Compact” op bladzijde 5 genoemde producten en deze
instructies dienen niet gebruikt te worden voor andere (soortgelijke) apparaten.
Pictogrammen in deze handleiding
Waarschuwing van algemene aard.
Waarschuwing van elektrische aard.
3
Productspecificaties
Technische gegevens
Behuizing:
Aluminium Gietwerk legering (GD Al Si 12/DIN 1725)
Afmetingen:
H330 x B200 x D120 mm
Gewicht:
ca. 6,3 kg
Beschermingswaarde:
IP54
Laadmodus:
Mode 3
Contactstop (socket) / vast kabel*:
Afhankelijk van uitvoering (zie blz. 5)
Omgevingstemperatuur:
-25 tot +40°C
Maximale luchtvochtigheid:
95%
Standby verbruik:
ca. 5W
Norm:
IEC 61851-1 (2010) en IEC 61851-22 (2001)
CE richtlijnen:
Voldoet aan laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en
EMC richtlijn (2004/108EC)
RFID*:
Voldoet aan ISO15693 en ISO14443
Local Area Network*:
CAT5 Ethernet (TCP/IP)
GPRS*:
900/1800Mhz
*Specifieke modellen
4
Typenummers ICU Compact
Nominale
Max. opgenomen
spanning Frequentie
stroom
Uitvoering
Geschikt voor
maximaal
Socket
4456.230V.50Hz.16A.1F+N+PE.1x16A.RMAST
4456.400V.50Hz.16A.3F+N+PE.1x16A.RMAST
4456.400V.50Hz.32A.3F+N+PE.1x32A.RMAST
230V
400V
400V
50Hz
50Hz
50Hz
16A
16A
32A
1F-N-PE
3F-N-PE
3F-N-PE
1X16A
1X16A
1X32A
Fixed Cable + RFID
4456.230V.50Hz.16A.1F+N+PE.1x16A.RMASV
4456.400V.50Hz.16A.3F+N+PE.1x16A.RMASV
4456.400V.50Hz.32A.3F+N+PE.1x32A.RMASV
230V
400V
400V
50Hz
50Hz
50Hz
16A
16A
32A
1F-N-PE
3F-N-PE
3F-N-PE
1X16A
1X16A
1X32A
Fixed Cable (Plug en Charge)
4456.230V.50Hz.16A.1F+N+PE.1x16A.PMAV
4456.400V.50Hz.16A.3F+N+PE.1x16A.PMAV
4456.400V.50Hz.32A.3F+N+PE.1x32A.PMAV
5
230V
400V
400V
50Hz
50Hz
50Hz
16A
16A
32A
1F-N-PE
3F-N-PE
3F-N-PE
1X16A
1X16A
1X32A
Installatievoorbereiding
Voordat er enige
handelingen uitgevoerd
mogen worden aan de
elektrische installatie, moet de
handleiding aandachtig gelezen
worden. Schematische weergaves
dienen bestudeerd te worden om er
zeker van te zijn dat de juiste
aansluitingen gemaakt worden om aan
lokale wet- en regelgeving te voldoen.
De ICU Compact dient met zorg
behandeld te worden. De behuizing
van het product dient beschermd te
worden tegen krassen. Losse
onderdelen zoals delen van de
behuizing dienen niet zonder
bescherming op een ruwe ondergrond
gelegd te worden.
is aan laadkabel, elektrische
bekabeling, behuizing of andere
onderdelen, waarbij er kans bestaat op
aanraking met elektriciteit.
De ICU Compact mag alleen
geïnstalleerd en gemonteerd worden
door een erkend installateur welke
voldoet aan alle relevante wetgeving.
Voor ingebruikname dient de ICU
Compact te zijn goedgekeurd door een
erkend installateur/specialist.
Veiligheidsmaatregelen
Om veilig te kunnen werken dienen
veiligheidsvoorzieningen te worden
getroffen volgens NEN 3140:
•
Belangrijke informatie
Voordat enig installatiewerk gedaan
mag worden, moet het product
gecontroleerd worden op schade.
Gebruik dit apparaat niet als er schade
•
Haal bij het werken aan
installaties de spanning eraf. Dit
dient zowel in de verdeelkast als
via de werkschakelaar in het
laadpunt te gebeuren.
Neem maatregelen om er voor
te zorgen dat de spanning niet
•
•
•
•
•
•
•
per ongeluk door anderen of
door u zelf ingeschakeld wordt.
Scherm de werkomgeving af
zodat er geen onbevoegden bij
potentieel gevaarlijke
onderdelen in de buurt kunnen
komen.
Informeer de omgeving door
middel van
waarschuwingsbordjes of door
mondelinge instructie dat er
werkzaamheden plaatsvinden.
Zorg voor voldoende ruimte en
licht rondom de werkplek.
Zorg dat de informatie over de
elektrische installatie actueel is.
Gebruik het juiste gereedschap.
Werk niet in de regen.
Zorg voor hulp- en (persoonlijke)
beschermingsmiddelen die
voldoen aan de internationaal,
Europese of nationale normen.
6
Technische randvoorwaarden
De ICU Compact heeft naast de functionaliteit die voor het optimaal laden van een elektrisch voertuig noodzakelijk is, ook een
ingebouwde overstroombeveiliging. Deze overstroombeveiliging stopt het laden indien gedurende 2 seconden meer dan 150 % van
de maximale nominaal stroom gevraagd wordt.
Randvoorwaarden beveiliging ICU Compact (extern)
De ICU Compact kan alleen veilig in een elektrische installatie opgenomen worden als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
•
•
ICU Compact wordt met een aardlekschakelaar (Engels: Residual Circuit Breaker) type A of type B 30 mA beveiligd.
(ICU Compact is voorzien van een interne back-up beveiliging die door middel van het creëren van een beperkte aardfoutstroom
deze aardlekschakelaar laat trippen. Hoewel NEN1010 aardlekbeveiliging als aanvullende beveiliging ziet is de aanwezigheid
van aardlekbeveiliging voor een veilige werking van de ICU Compact van essentieel belang).
ICU Compact kan met een schroef- of mespatroon gG beveiligd worden of met een installatieautomaat met B-karakteristiek.
Als alternatief voor bovenstaande twee beveiligingsfuncties, kan ook een geschikte aardlekautomaat gebruikt worden.
•
Bij het dimensioneren van de verdeler moet rekening gehouden worden met derating:
- IEC 61439-2 geeft derating voor meerdere beveiligingstoestellen naast elkaar (zie tabel 1).
- Een ICU Compact moet beschouwd worden als een apparaat met een gelijktijdigheid van 100 %.
Rated Diversity Factor
(IEC61439-2)
Aantal beveiligingstoestellen
1
2,3
4,5
6,7,8,9
10+
Tabel 1.
Belastingsfactor
1
0,9
0,8
0,7
0,6
7
Randvoorwaarden kabeltracé (beveiliging, aderdoorsnedes)
Bij de dimensionering van de aderdoorsneden is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
Het kabeltracé van hoofdverdeler naar de ICU Compact moet beveiligd zijn tegen overstroom en kortsluiting met een
B-karakteristiek installatieautomaat of een schroef mespatroon gG.
Het kabeltracé moet beveiligd zijn tegen toevallige aanraking door een type A of B-aardlekschakelaar 30 mA;
Het kabeltracé is maximaal 50 m lang;
Het kabeltracé en laadpunt maken deel uit van een TN-S stelsel; de aarding wordt voorzien vanuit de hoofdverdeler;
Het kabeltracé dient aangelegd te worden conform de geldende standaarden zoals bijvoorbeeld de NEN 1010;
Het kabeltracé bestaat uit koperen kabel met tenminste 90 °C als hoogst toegestane geleider-temperatuur.
Geadviseerde aderdoorsnedes / beveiliging
Serie
Beveiliging
4456.230V.50Hz.16A.1FNPE.1x16A 1 * 20 A gG patronen + 20 A–30 mA aardlekschakelaar of
20 A-B – 30 mA 1p+N aardlekautomaat
4456.400V.50Hz.16A.3FNPE.1x16A 3 * 20 A gG patronen + 20 A–30 mA aardlekschakelaar of
20 A-B – 30 mA 4p aardlekautomaat
4456.400V.50Hz.32A.3FNPE.1x32A 3 * 35 A gG patronen + 40 A–30 mA aardlekschakelaar of
40 A-B – 30 mA 4p aardlekautomaat
Tabel 2.
Aderdoorsnedes
3 * 4mm²
5 * 4 mm²
5 * 6 mm²
8
Wandmontage
Onderdelen in verpakking
Item
1.
Omschrijving
Laadeenheid
Specificatie
ICU Compact
Aantal
1
Benodigd gereedschap
Type
Specificatie
Waterpas
(Klop) boormachine
Boren
Pluggen/schroeven/ringen
Schroevendraaier
t.b.v. gat M5 x 30 mm
t.b.v. gat M5 x 30 mm
t.b.v. gat M5 zaaggleuf
9
Aanbevelingen met betrekking tot muurbevestiging
Voor wandmontage zijn de volgende aanbevelingen met betrekking tot bevestigingsmiddelen van toepassing:
• 4x M5 x 30 mm cilinderkop schroef met zaaggleuf (kop diameter max. 8.5 mm).
• 4x M5 tandveerring buitentand fosforbrons.
• 4x Pluggen t.b.v. gat M5.
Belangrijke onderdelen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Behuizing
Deksel
Afdekkap
Wartel (voedingskabel)
Schroefgat voor dekselbevestiging (4x)
Schroefgat voor muurbevestiging (4x)
Wartel (vaste kabel - optioneel)
Status-LED
I. kWh meter
J. Aansluitklemmen voeding vanuit installatie
K. Aansluitklemmen vaste kabel aan laadpunt
L. NFC reader
M. Klep
H
F
E
I
L
J
A
J
K
K
G
D
M
B
C
Afbeelding 1. 3-Fasen uitvoering
10
F
H
I
E
L
J
K
A
11
J
G
K
D
M
B
C
Afbeelding 2. 1-Fase uitvoering
Montage-instructie
1. Vouw de verpakking helemaal open.
2. Laadeenheid (ICU Compact) afhalen en neerleggen op
het gecreëerde werkoppervlak van de opengeklapte
verpakking met voorkant naar boven ter preventie van
krassen.
3. Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand
van de stuklijst op pagina 9.
4. Haal de losse afdekkappen van de ICU Compact (C).
5. Haal het deksel van de ICU Compact (B).
6. Gebruik de boormal op de kartonnen verpakking
gemerkt met een boormachinepictogram om gaten af te
tekenen op de hoogte die gewenst is. Gebruik het juiste
gereedschap en bevestigingsmateriaal voor een
specifieke ondergrond (niet meegeleverd).
7. Ten behoeve van de muur bevestiging 4 x pluggen
t.b.v. M5 x 30 mm voor monteren (niet meegeleverd).
8. De behuizing (A) loodrecht op de muur of laadpaal
monteren. Gebruik een waterpas om de laadeenheid
recht te krijgen.
9. Laadeenheid (ICU Compact) vastzetten met 4 x
schroeven M5 x 30 mm in de ondergrond waar deze op
bevestigd moet worden (niet meegeleverd).
10. Draai de spanring los (D en/of G), en haal deze samen
met de rubberen ring van de wartel.
11. Schuif de spanring over de aan te sluiten voedingsen/of vaste kabel. Schuif hierna de rubberen ring over
de voedings-of vaste kabel.
12. Steek de voedings-en/of vaste kabel door de opening in
de wartel naar binnen de laadeenheid (ICU Compact)
in.
13. Trek de voedings-en/of vaste kabel ongeveer 30 mm in
de behuizing. De voedings-en/of vaste kabel moet lang
genoeg zijn om vanaf de grond of muur de behuizing
ingetrokken te kunnen worden.
14. Schuif de rubberen ring en de spanring weer terug op
de wartel.
15. De voedings-en/of vaste kabel vastzetten in de wartel
door de spanring aan te draaien op een dusdanige
manier dat de voedings-en/of vaste kabel geen
beweging in verticale richting meer vertoont.
16. Verwijder de mantel van de voedings-en/of vaste kabel
met een kabelstriptang zodanig dat de aders ver
genoeg bloot komen te liggen (12 mm) om in de
aansluitklemmen (J en/of K) te worden gemonteerd.
12
17. Bevestig de aders op de juiste plek in de
aansluitklemmen (zie afbeelding 3 en 4). Monteer de
aarde altijd als eerste!
18. Schroef het deksel (B) vast op de behuizing (A) met de
meegeleverde schroeven.
19. Plaats de afdekkappen (C) op de juiste plek op het
deksel (B).
N
L3 L2 L1
PE N L3 L2 L1
voeding vanuit installatie vaste kabel aan laadpunt
Afbeelding 3. 3-Fasen aansluiting
Afbeelding 4. 1-Fase aansluiting
13
Ingebruikname
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zet de spanning op de voedingskabel.
Motor (test) vergrendeling wordt in werking gezet.
Rood LED statusindicatie gaat continu branden (1 seconde).
Alle LED’s (test) gaan continu branden (1 seconde).
Rood LED statusindicatie gaat 5 keer knipperen. Daarmee wordt elektronica opgestart.
Alle LED’s gaan uit.
De ICU Compact is klaar voor het gebruik.
In geval van een foutmelding onderneem de volgende stappen (of neem contact met Alfen BV):
a. Controleer de aardaansluiting.
b. Controleer of fase en nul correct zijn aangesloten.
c. Haal minimaal 1 minuut de spanning van het laadpunt.
d. Schakel de spanning weer in.
14
Netwerk en communicatie
Om de ICU Compact te configureren naar klant specifieke wensen is het softwareprogramma “ICU Installer” nodig.
Dit programma wordt gebruikt voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
Systeemconfiguratie
Instellen netwerkverbinding voor RFID authenticatie
Toevoegen van gebruikers RFID-laadpassen
Update van firmware, drivers en besturingssysteem
Reset van systeem
Fabrieksinstellingen herstellen
Logbestanden uitlezen
Diagnostiek
De mogelijkheden die het softwareprogramma biedt zijn afhankelijk van de gebruikersrechten van het programma.
Benodigdheden
•
•
•
Laptop of PC (minimaal XP Service Pack 3)
ICU Installer
Speciale kabel (verkrijgbaar bij Alfen)
Voor de stappen die benodigd zijn om bovenstaande handelingen uit te voeren wordt verwezen naar de handleiding en/of
hulpbestanden van het softwareprogramma “ICU Installer”, te verkrijgen via Alfen. Voor contactgegevens zie pagina 1.
GPRS
In de RFID model zit een GPRS-module. Indien deze geactiveerd wordt via het softwareprogramma ICU Installer en er een
simkaart in deze module is geplaatst, is het mogelijk om de ICU Compact van afstand te benaderen via diverse
softwareoplossingen, zoals ICU Connect, een beheerplatform voor laadpunten van Alfen. Voor meer informatie over de functies en
beschikbaarheid van ICU Connect, neem contact op met Alfen. Voor contactgegevens zie pagina 1.
Local Area Network (LAN)
De procedure voor het aansluiten van de ICU Compact op een LAN aansluiting is op te vragen bij Alfen, voor contactgegevens zie
pagina 1.
15
Download