Aan de kinderen van groep 5: Jullie leren voor vrijdag 19 mei 2017

advertisement
Aan de kinderen van groep 5:
Jullie leren voor vrijdag 19 mei 2017 de volgende bordrijwoorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
luchtballon
worstjes
schommelstoel
schitteren
postzegel
zuiver
armoede
twijfelen
feitelijk
tennissen
enquête
professor
bepalen
presentatrice
regeren
nieuwsgierig
breedte
afspraken
ananas
sprinkhaan
debatteren
pyjama
gebit
partijen
beeldscherm
ballon die met een licht gas gevuld wordt en daardoor opstijgt
darm of op darm lijkend vliesje, gevuld met gehakt vlees
stoel op gebogen onderstel waarin je kunt schommelen
uitblinken
zegeltje dat je op poststukken plakt om het bezorgen ervan te betalen
Schoon, zonder toevoegingen
Toestand van de arme
In twijfel zijn
gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat
balspel waarbij je met een racket een bal over een net moet slaan
Lijst met vragen om je mening te geven
Hoogleraar
Iets vaststellen
Iemand die een radio- of televisieprogramma presenteert
Heersen, besturen
Verlangend te weten
Hoe breed iets is
(mondelinge) overeenkomst
Tropische vrucht
Insect met lange sterke achterpoten, waarmee het kan springen
Een debat voeren
nachtkleding
Het geheel van tanden en kiezen
Groep personen die hetzelfde willen
het deel van een televisietoestel of computer waarop het beeld of de
gegevens zichtbaar zijn
De bordrijwoorden zijn terug te vinden op de site www.kjs-heerjansdam.nl
op de groepspagina van groep 5.
Succes!
Juf Rianne
Koningin Julianaschool
Sportlaan 6, 2995 VN Heerjansdam • Postbus 32, 2995 ZG Heerjansdam
078 - 677 43 75 • [email protected] • www.kjs-heerjansdam.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards