TCE Go Four, Peter van der Klok Mts. Dun, Jaap Dun

advertisement
Innovatienetwerk
Ontwikkeling en Productie van de
BioProduct Processor
TCE Gofour BV uit Stadskanaal is op dit moment druk
TCE Gofour werkt op dit moment in haar fabriek in
De Bio Product Processor bestemd voor de industriële
bezig met de ontwikkeling van de Bio Product Processor
Stadskanaal aan de bouw van een tweetal demonstratie
sector zal grootschaliger van aard zijn. Deze Bio Product
container, welke tijdens de Agro Expo 2014 in Assen op 16,
modellen van de Bio Product Processor, elk bestaande uit
Processor zal namelijk uit een twintigtal containers bestaan,
17 en 18 december door gedeputeerde Henk van de Boer
slechts één container. Bedoeling is dat deze zogenaamde
tien onder met daar bovenop nog eens tien containers.
van de provincie Drenthe onthuld zal worden. Verwacht
„demonstrators” het principe achter en de werking van de
Een hogere productie van bijvoorbeeld APPO biodiesel is
wordt dat tijdens dit evenement de eerste vijf boeren hun
Bio Product Processor gaan aantonen. Bij akkerbouwbedrijf hiervan het gevolg. De bouw hiervan zal starten na een
handtekening zullen zetten voor het afnemen van een Bio
MTS Dun in Musselkanaal zal één van deze twee containers succesvolle afronding en fine tuning van de landbouw
Product Processor van TCE Gofour BV.
komen te staan. De demonstratie containers zijn een
variant van de Bio Product Processor.
opmaat naar het uiteindelijke doel, namelijk twee varianten
De Bio Product Processor zet oliehoudende gewassen door bestemd voor de landbouw en industriële sector.
middel van een milieuvriendelijk enzymatische proces
om in (half )fabrikaten van hoge waarde. Gevolg is een
De bouw van de Bio Product Processor bestemd voor
flinke stijging in de eindopbrengst per hectare vanwege
de landbouw sector zal in 2015 starten en gaat uit vier
het opschalen van slechts één basisproduct. Hierdoor
containers bestaan, een tweetal onder met daar boven
ontstaat meer financiële onafhankelijkheid en een nieuw
op nog twee containers. Reden voor de keuze van vier
verdienmodel voor duurzaam boeren.
containers, is dat er zodoende voldoende opslag voor
invoer en uitvoer stromen aanwezig is. Hierbij gaat het
De BPP concentreert zich voorlopig eerst op het gewas
met name om de opslag van APPO biodiesel, koolzaad en
koolzaad als invoer voor de Bio Product Processor. In
perskoek.
een later stadium zal ook de focus op andere agrarische
producten komen te liggen, evenals rioolslib, slachtafval en
frituurvet.
Contactgegevens
TCE Go Four,
Peter van der Klok
[email protected]
Mts. Dun, Jaap Dun
[email protected]
oorderdiep 211 | 7876 CL Valthermond
N
[email protected]
www.innovatieveenkolonien.nl
Dit project is mogelijk gemaakt door de EU en het Ministerie van Economische zaken
Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
Download