Waterplanten

advertisement
Waterplanten
Inleiding
Waterplanten zijn vaak lastig om te zien. Oeverplanten
en drijvende planten zijn echter
veel makkelijker om te vinden. Waterplanten zijn heel belangrijk, bijvoorbeeld
als schuilplaats voor dieren, maar ook als plek
waar eitjes worden gelegd. Als waterplanten
bloeien, is het vaak voor een korte tijd en
onopvallend. Waterplanten herken je dus vooral
aan hun uiterlijke kenmerken en aan de
plek waar ze groeien; onder het water dus!
Net als waterdieren kan het voorkomen van
bepaalde planten veel informatie geven
over de kwaliteit van het water. Daarom
kunnen waterplanten gebruikt worden voor
het meten van de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Onderwerpen die in een
verslag aan bod kunnen komen:
Wat is een waterplant?
Waar groeit een waterplant?
belangrijk? En waarom?
groeien?
Voor wie zijn waterplanten
Hoe komt het dat waterplanten onder water kunnen
Welke soorten waterplanten zijn er?
Hoe komt het dat de wortels
van bloembollen niet goed tegen water kunnen, maar die van waterplanten
wel?
Noem enkele waterplanten die heel erg afhankelijk zijn van een
goede waterkwaliteit?
Als er veel waterplanten voorkomen,
dan wil dit zeggen dat er veel voedingsstoffen in het
water voorkomen?
Informatiebronnen
Internet
http://pondlibrary.org/afbeeldingen/35/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterplant
http://www.tuinkrant.com/plantengids/waterplanten/
Boeken
Titel: Langs de rivier, natuurgids voor kinderen, auteur: Christian Bouchardy & Valérie Tracqui, ISBN: 9044702157, noot: blz. 38 t/m 41 en verder zeer uitgebreid over
waterdieren.
Titel: Het Waterboek, auteur: Piet Duizer & Helen van Vliet, ISBN: 9021616629
noot: blz. 42.
Titel: Land, wind en water, auteur: C.G.M. van Deursen, ISBN: 905878112
noot: kijk- en doegids voor sloten en plassen.
Veel plezier en succes met je spreekbeurt.
Zijpendaalseweg 26-28
6814 CL Arnhem
T 026 - 355 12 40
F 026 - 443 91 63
[email protected]
www.watermuseum.nl
Download