farmacotherapeutische-onderbouwing-gilurytmal

advertisement
Doel
Het assisteren bij het diagnosticeren van het Brugadasyndroom
Taken/verantwoordelijkheden en
bevoegdheden
Uit te voeren door
Bekwaam verpleegkundige, in aanwezigheid van de cardioloog
Indicatie
Verdenking van het bestaan van het Brugadasyndroom bij



Patiënten na reanimatie, syncope eci of polymorfe VT, zonder structureel hartlijden
Patiënten met familieanamnese Brugadasyndroom, plotse dood of syncope eci.
Patiënten met suspecte ECG afwijkingen (type II of III) zonder symptomen of structurele
hartziekte
Contra-indicatie




ORS-breedte > 120 msec.
Oud myocardinfarct
Structurele hartziekten
Contra-indicaties die gelden voor klasse I anti-arrhytmica
Mogelijke complicatie
Hartritmestoornissen
Aandachtspunten







Test altijd op hartbewaking verrichten
Test altijd in aanwezigheid van een cardioloog verrichten
Test wordt gepland in de kliniek dienst van cardioloog P. van Haelst
Patiënt hoeft niet nuchter te zijn, echter bij voorkeur alleen licht ontbijt of lichte lunch
Labafname, bloed: KUNK en magnesium. Kalium en magnesium dienen binnen de
normaalwaarden te zijn.
Tijdens de test zijn de elektrodes V5 en V6 verplaatst naar twee intercostaalruimtes hoger dan
standaard afleiding V1 en V2 (dus 2e ICR i.p.v. 4e ICR en recht boven V1 en V2, respectievelijk), en
noteren op het ECG. Het wordt dus een V1’ en V2’
Voor persoonlijke hygiëne zie Hygiëne, algemene voorzorgsmaatregelen
Voorbereiding


Asena-infuuspomp, met de mogelijkheid tot een hogere dosering dan 200 ml/uur, van de ICU
lenen
Breng een waaknaald in volgens protocol infuusnaald, perifeer, inbrengen, neem tevens bloed af
m.b.v. vacutainer voor screening (zie aandachtspunten)

Defibrillator op de patiëntenkamer zetten.
Benodigd materiaal


ECG apparaat
12-afleidingen-ECG-kabel in zijvak ECG apparaat.Verbinding d.m.v. drukknoopjes op ecg plakkers.
(Kabel met vacuüm systeem mag niet gebruikt worden)









Extra ECG-papier
Asena-infuuspomp, met de mogelijkheid tot een hogere dosering dan 200 ml/uur
Asena-pomp (standaard)
Bewakingsmonitor
Materiaal voor inbrengen waaknaald
Materiaal voor bloedafname
Ajmaline (Gilurytmal ®), volgens protocol parenteralia bereid (zie procedure parenteralia protocol
voor ajmaline
Isoprenaline-spuit, volgens protocol parenteralia bereid
100 ml Natriumbicarbonaat 8,4%, inclusief infuussysteem (gevuld)
Werkwijze




Informeer de patiënt; de toediening van de ajmaline kan een warm gevoel geven.
Bepaal de bloeddruk



Maak een (normaal) uitgangs ECG volgens standaard protocol ECG
Maak een 12-kanaals ritmestrook:
o Op toetsen bord; groene knop ‘ritme’ indrukken
Verplaats de elektrodes V5 en V6 naar twee intercostale ruimtes boven resp. V1 en V2
Maak een ecg met de V1’en V2’ elektrode plaatsing
Noteer op ieder ECG de alternatieve plaatsing

Uitvoeren van de test in opdracht van de cardioloog:
o
Infusiesnelheid ajmaline infuus: 5ml/min. = 300 ml/uur, zo wordt de totale dosis in 10
minuten gegeven.
Dosering is: 1 mg/kg Ajmaline
In 1 ampul: = 50 mg/10 ml
Dus: 0.2 ml / kg lichaamsgewicht
Hoeveelheid Ajmaline per kilogram lichaamsgewicht opzuigen in 50 ml spuit en dit
aanvullen met NaCl0,9% tot 50 ml
o Controleer doorgankelijkheid van de i.v. naald
o Tijdens de infusie continue 12-kanaals ecg (25mm/sec) draaien d.m.v. het indrukken
van de knop ‘ritme’
o Tensiemeting à 1 minuut, tegelijkertijd met het ECG even switchen naar 50 mm/sec

Criteria voor het stoppen van de ajmaline – infusie

o
o
Het bereiken van de maximale dosering (1 mg/kg), na 10 minuten
J-punt elevatie en/of ST elevatie > 0.2 mV (2 mm) in meer dan één rechts precordiale
afleiding (V1-V2-V3-V1’-V2’), met of zonder RBTB
Ontstaan van PVC’s, VT, sinusarrest of AV-block (2e of 3e graads)
QRS verbreding >30% van uitgangswaarde
(symptomatische) hypotensie
Bij ritmestoornissen
o
o
o


o
o
Infusie onmiddellijk stoppen
Eventueel isoprenaline en/of natriumbicarbonaat toedienen in (opdracht van de arts)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards