Werken aan herstel aardbevingsschade in Groningen

advertisement
Evaluatie Inspiratieproject bouwarbeidsmarkt
Werken aan herstel aardbevingsschade in Groningen
De bouwarbeidsmarkt is over het algemeen een lokale aangelegenheid. Dat geldt ook voor de inzet van vakmensen bij het herstel
van de aardbevingsschade in Groningen. Het Centrum Veilig Wonen dat het schadeherstel coördineert zet zoveel mogelijk
regionale vakmensen in. Via een erkenningsregeling kunnen zij aantonen dat ze aan de gestelde eisen voldoen, ook op het gebied
van bewonerscommunicatie.
Procesbeschrijving
De provincie Groningen is bijna dagelijks in het nieuws vanwege de schade die huizen hebben opgelopen door aardbevingen als
gevolg van de gaswinning. Het nieuws gaat over waardevermindering en mensen die zich onveilig voelen in huis door scheuren in
muren of verzakkingen.
De NAM heeft naar aanleiding van deze schades partijen gevraagd hen als onafhankelijk beoordelaar te helpen met het oplossen
en repareren van de schades aan woningen en gebouwen. Centrum Veilig Wonen (CVW) (www.centrumveiligwonen.nl) is met
deze opdracht aan de slag gegaan. Doelstelling is om op een zo goed mogelijke manier met bouwbedrijven en bewoners schade
te herstellen die ontstaan is door aardbevingen. De aanpak richt zich daarbij op het veiliger maken van de getroffen woningen, het
bouwkundig versterken en het duurzamer maken ervan. Bewoners zijn vrij in de keuze voor het inschakelen van Centrum Veilig
Wonen, dit is geen verplichting.
Bouwbedrijven zijn over dit proces geïnformeerd tijdens regionale bijeenkomsten. Voor die bijeenkomsten was veel belangstelling.
Certificering
1/2
Het Centrum Veilig Wonen heeft zich naast de samenwerking ook sterk gemaakt voor het inzetten van kwalitatief goede
medewerkers op de bouwactiviteiten door middel van certificering. Het CVW heeft daarvoor een erkenningsregeling ingesteld.
Daarin worden naast eisen aan de vakbekwaamheid ook eisen gesteld aan communicatieve vaardigheden.
Die regeling gaat uit van de inzet van bij voorkeur vakmensen uit de provincie Groningen. Echter, mocht een bepaalde
deskundigheid niet in Groningen voorhanden zijn, dan wordt de regio uitgebreid. Het CVW gaat uit van de inzet van mensen met
een diploma op minimaal mbo-niveau 3 of 5 jaar aantoonbare werkervaring. Ook mensen met veel werkervaring krijgen zo een
kans. Het herstel van de aardbevingsschade geeft hiermee dus een impuls aan de regionale arbeidsmarkt.
Om in aanmerking te komen voor de certificering moet de vakman (m/v) de training ‘Communicatie en gedrag’ hebben gevolgd.
Deze training gaat uitgebreid in op het (leren) herkennen van verschillende emoties bij bewoners; deelnemers leren hier op een
goede manier mee om te gaan (Bron: http://epi-kenniscentrum.org/).
Eindresultaat
Eén van de resultaten is een persoonsgebonden certificering voor werknemers van bouwbedrijven, woonachting in de provincie
Groningen. Zij mogen werken aan huizen en/of gebouwen met schade.
Meer dan 1000 mensen hebben al een aanvraag tot certificering gedaan. De kwaliteit van de aanmeldingen is goed, er vallen maar
weinig mensen af. Er is ook veel animo van bedrijven uit omliggende provincies, met werknemers uit zowel Groningen als Drenthe
en Friesland.
Inmiddels hebben de eerste deelnemers de verplichte training Communicatie gevolgd en daarvoor ook een certificaat ontvangen.
Leerpunten
Een van de leerpunten is dat er een training voor communicatie en gedrag (bewust worden voor wie je werkt) is gestart als
aanvulling op de vakkennis.
De vakmensen worden in de praktijk begeleid door bouwcoaches. Deze bezoeken de bouwplaatsen gevraagd en ongevraagd. Zij
begeleiden en coachen de uitvoerende erkende vakmensen op de bouwplaats. Doel daarbij is het toepassen van de verplichtingen
die voortvloeien uit het certificaat, maar een bouwcoach stimuleert ook de vakmensen om met name veiliger te werken.
Wat de aanpak van de aardbevingsschade vooral leert is dat communicatie over het proces zeer belangrijk is. Het adequaat
informeren van bewoners en van de vakmensen die de schade moeten herstellen is essentieel. Het helpt daarbij dat het CVW een
onafhankelijke organisatie is.
Aanvullende informatie
De komende 2 jaar wordt met bouwbedrijven gekeken naar uitbreiding van eisen aan medewerkers die aan schadeherstel werken.
Nu is dat alleen gebaseerd op het hebben van een mbo-diploma of werkervaring. Vanuit deze theorie wordt nu gekeken of in de
praktijk ook kwalitatief goed gewerkt wordt. Belangrijk is bijvoorbeeld het omgaan met bewoners. Zij voelen zich gedupeerd hebben
er niet voor gekozen een aannemer of timmerman over de vloer te krijgen. Zorgvuldig werken en helder communiceren over
gemaakte afspraken zijn dan extra belangrijk.
Deze beschrijving is tot stand gekomen met medewerking van Theo Andreae van Centrum Veilig Wonen.
www.centrumveiligwonen.nl
http://epi-kenniscentrum.org
2/2
Download