Eigen bijdrage. Eigen risico.

advertisement
Handig om te weten
Alle informatie voor u
op een rij.
ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.
Eigen bijdrage.
Eigen risico.
Eigen risico
ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.
Wat is het verplichte eigen risico?
Het verplichte eigen risico is het bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten
betalen voor de meeste kosten uit de basisverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor
ziekenhuiskosten en geneesmiddelen. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en
bedraagt voor 2014 € 360.
Wanneer geldt het verplichte eigen risico niet?
Alle kosten van zorg die uit de basisverzekering worden vergoed, vallen onder het verplichte
eigen risico. Dit geldt in 2014 echter niet voor:
• De kosten voor huisartsenzorg (maar wél voor kosten van bijvoorbeeld geneesmiddelen
en bloedonderzoek)
• De kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg, zoals
stoppen met roken en ‘Beter Eten’
• De kosten van ketenzorg (dit is een zorgtraject door verschillende zorgverleners voor
diabetes mellitus type II, cardiovasculair risicomanagement of COPD)
• De kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg (maar wél voor kosten van bijvoorbeeld
geneesmiddelen en bloedonderzoek)
• De kosten van nacontrole van de donor na orgaantransplantatie
• Hulpmiddelen in bruikleen (maar wél voor kosten van bijbehorende verbruiksartikelen)
• De kosten van medicatiebeoordeling bij chronisch medicijngebruik door een in
Nederland gevestigde openbare apotheek (maar wél voor kosten van medicijnen zelf)
Wat is het vrijwillige eigen risico?
Naast het verplichte eigen risico kunt
u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen
risico. U kiest dan een bedrag van
€ 100, € 200, € 300, € 400 of € 500
per jaar bovenop het verplichte eigen
risico. Kiest u voor een vrijwillig eigen
risico, dan betaalt u minder premie
voor uw basisverzekering. Als u weinig
zorgkosten verwacht, kan een vrijwillig
eigen risico een interessante keuze zijn.
Dit is een afweging die u zelf moet
maken. De kosten die niet onder het
verplichte eigen risico vallen, tellen
ook niet mee voor het vrijwillige
eigen risico.
MijnONVZ
Op MijnONVZ kunt u de verwerking
van al uw nota’s, uw eigen risico en
eigen bijdrage volgen. U vindt er al uw
verzekeringsgegevens overzichtelijk bij
elkaar. Inloggen op www.mijnonvz.nl
kan op twee manieren: met uw DigiDinlog-code of met uw MijnONVZaccount.
Eigen bijdrage
Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage is het deel van de kosten uit de basisverzekering dat u zelf
moet betalen, naast het eigen risico. Hoe hoog die bijdrage is, bepaalt de
overheid en is voor iedereen gelijk.
Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?
Dit geldt in 2014 onder andere voor:
• Bepaalde hulpmiddelen (bijvoorbeeld hoortoestellen en orthopedische schoenen)
• Bepaalde geregistreerde geneesmiddelen
• Kraamzorg
• Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
• Zittend ziekenvervoer
Wilt u weten of in uw geval een eigen bijdrage van toepassing is en hoe hoog die is,
lees dan de polisvoorwaarden op www.onvz.nl/polisvoorwaarden of bel met ons Service
Center. Sommige aanvullende verzekeringen bieden dekking voor uw eigen bijdrage.
Dit vindt u ook terug in de polisvoorwaarden.
Eigen bijdrage in combinatie met eigen risico
Als er voor de kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Op het bedrag
dat overblijft, wordt het eigen risico ingehouden.
Rekenvoorbeeld
Stel, u maakt medische kosten voor de
basisverzekering voor een bedrag van
€ 400. Hier blijkt een eigen bijdrage voor
te gelden van € 75. Deze € 75 betaalt u
dus zelf. Het bedrag dat daarna overblijft
is € 325 (€ 400 - € 75). Dit valt binnen het
verplichte eigen risico van € 360 en
betaalt u daarom ook zelf.
U houdt dan nog een eigen risico over
van € 35 (€ 360 - € 325). De volgende keer
dat u zorgkosten voor de basisverzekering
maakt, betaalt u deze € 35.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.onvz.nl/klantenservice of belt u
met een medewerker van ons Service
Center via 030 639 62 22 (bereikbaar
op werkdagen van 08.30-21.00 uur).
Wij zijn u graag van dienst!
012014
ONVZ Zorgverzekeraar
De Molen 66
Postbus 392
3990 GD Houten
030 639 62 22
www.onvz.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards