De basisverzekering dekt de kosten van de zorg van uw tandarts als

advertisement
De basisverzekering dekt de kosten van de zorg van uw tandarts
als het gaat om:
·
·
·
·
·
de tandheelkundige zorg voor de jeugd tot 18 jaar
zorg door een kaakchirurg
een volledige prothese (kunstgebit)
bijzondere tandheelkunde
volledig kunstgebit op implantaten (klikgebit)
Tandheelkundige zorg voor de jeugd
Per 1 januari 2011 zit tandheelkundige hulp voor jongeren tot 18 jaar in de
basisverzekering. Deze hulp valt buiten het eigen risico.
De basisverzekering vergoedt medisch noodzakelijke tandheelkundige kosten voor alle
jongeren tot 18 jaar. Dit geldt voor zowel de periodieke controle, als de preventieve en
curatieve handelingen die de tandarts verricht, zoals het maken van röntgenfoto´s, het
verwijderen van tandsteen, een fluoridebehandeling, het boren en vullen van gaatjes. Kronen
op de voortanden dekt de basisverzekering alleen indien deze verloren zijn gegaan door een
trauma (ongeval) of bij de geboorte niet waren aangelegd.
Kronen en bruggen op kiezen worden niet vergoed en ook de kosten van een beugel zult u als
ouder zelf moeten betalen. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Zodra
jongeren 18 worden komt de tandheelkundige zorg voor eigen rekening (zie onder).
Zorg door een kaakchirurg volwassenen
Alleen chirurgische tandheelkundige hulp wordt door de basisverzekering vergoed. Gewoon
trekken wordt niet vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico is van toepassing.
Een volledige prothese (kunstgebit) voor volwassenen
De basisverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van een volledig kunstgebit (volledige
boven en/of onderprothese). Er geldt een eigen bijdrage van 25% van de kosten. Rebasing en
reparatie worden volledig vergoed. Uw eigen risico is van toepassing. Gedeeltelijke protheses
(frame prothese en partiële kunstharsprothese) worden niet vergoed door de
basisverzekering.
Bijzondere tandheelkunde voor jeugd en volwassenen
Bijzondere tandheelkunde is gespecialiseerde zorg aan specifieke patiëntengroepen
(bijvoorbeeld mensen met een aangeboren gebitsafwijking of een zware verstandelijke
handicap). Om voor deze zorg in aanmerking te komen, is altijd een machtiging van de
verzekeraar nodig. Als 'gewone' patiënt zult u op deze zorg vrijwel nooit een beroep
doen.
Volledige prothese op implantaten
Er is één uitzondering: het plaatsen van een volledige prothese waarbij implantaten medisch
echt noodzakelijk zijn. Deze zorg valt ook onder de bijzondere tandheelkunde en daarbij
vergoedt de basisverzekering deze kosten, waarbij overigens ook een eigen bijdrage van
toepassing is. Er dient wel vooraf een machtiging te worden aangevraagd bij uw
zorgverzekeraar.
Tandheelkundige zorg voor volwassenen
Behalve de hierboven beschreven zorg valt alle andere tandheelkundige zorg voor
volwassenen buiten de basisverzekering. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren.
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden
ontleend!
Download