Starten van elektromotoren

advertisement
Adam Miguel
Martijn Depuydt
Wat is een elektromotor?
• Machine elektrische energie  mechanische energie
• 2 soorten gelijkstroom- en wisselstroommotoren
Opdracht:
Goede startmethode zoeken om startstroom < mogelijk
Bedoeling
 De spanning reduceren
 Startstroom zo klein mogelijk houden
Startmethodes:
 Frequentieregelaar
 Direct starten motor
 Ster-driehoek
 Statortransformator
 Statorweerstanden
 Kusa-schakeling
 Softstarter
Frequentieregelaar:
Doel:
• Zorgen voor de aanzet v/d motor
• Stopvoorziening
• Snelheid regelen
• Driefasige motor op éénfasig net aansturen
Werking
Via elektrische sturing wordt spanning opgebouwd
Voordeel:
• Naast spanning => de frequentie opgebouwd tot ingestelde waarde
• Lagere spanning = lagere stroom
• Kipkoppel (maximum koppel) = Cte
Eerder nadeel:
Frequentie verandert
De synchrone snelheid wijzigt
Motor en belasting zoeken nieuw evenwicht ~snelheid
Direct starten van een motor
• Grote startstroom
• Groot aanzetkoppel
Men zal dus een andere startmethode gebruiken om de startstroom te
reduceren
Sterdriehoek
Voordeel
• Goedkoop
• Relatief eenvoudig aan te sturen
• Lager startstroom
Nadeel
• Is niet op alle netten toepasbaar
• Startkoppel in ster in niet altijd voldoende om te laten draaien
• Piekstroom en –koppel
startschakelaars
Statortransformator
Voordeel
• Eenvoudig toepasbaar bij een manueel bediend proces
Nadeel:
• Het aansturen van de transformator in een regelkring is niet zo
eenvoudig.
Statorweerstanden
Voordeel:
• Eenvoudig toepasbaar
Nadeel:
• Aansturen complexer
• Warmteontwikkeling in de weerstanden
• Discrete overgangen zijn niet uit te sluiten
• Piekstroom en –koppel bij elke overgang weliswaar kleiner dan bij YD
Kusa-schakeling
• Vergelijkbaar met de statorweerstanden, maar er is slechts in één fase
een weerstand.
Voordeel
• Kan een oplossing zijn in bepaalde situaties waar vlug moet gehandeld
worden.
Nadeel
• Bypass nodig om de warmteontwikkeling te beperken
• Gevolg: draaiveld wordt als het ware ellipsvormig
Softstarter
Wat?
Een softstarter is een elektronische schakeling die in staat is de
aanloopstroom te beperken net zoals de ster-driehoek schakeling.
Dus vervanging van YD
De aanloopstroom is beperkt.
Werking:
Door middel van een driefasige thyristorschakeling wordt de spanning in
elke fase afgekapt.
In elke fase is er een antiparallelle schakeling van thyristoren
Doortdat startpuls in beide richtingen gebeurt krijgt men een spanning lager
dan een vooledige sinus.
Tabel(vergelijking)
Voor- en nadelen
Voordeel:
• Constante aanloopstroom
• In te stellen aanzetkoppel
• Regelbare inlooptijd ( soms ook de uitlooptijd in te stellen)
Nadeel
• Duurder
• Bypasschakeling nodig om de levensduur te verhogen
Bedankt om te luisteren
Download