Groenbemesters, voor een duurzaam

advertisement
Welke groenbemester
best zaaien?
AVEVE
Groenbemesters,
voor een duurzaam
bodembeheer!
Dit is sterk afhankelijk van bedrijf tot
bedrijf. Zo moet men rekening houden
met het doel van de teelt en het tijdstip
waarop men kan inzaaien. Wil je het gewas
vervoederen? Dient het voor de productie
van organisch stof? Moet het veel stikstof
vastleggen? Is het de bedoeling aaltjes te
bestrijden? Moet het vorstgevoelig zijn? ...
Voor meer informatie neem je best contact
op met je AVEVE zaakvoerder.
bron foto: Bodemkundige dienst van België vzw
Gele mosterd
Bladkool
Bruine
mosterd
Italiaans
Raaigras
Bladrammenas
AVEVE Zaden
Tiensestraat 300 - BE-3400 - Landen
Alexandrijnse
klaver
Tel. + 32 11 88 01 30
Fax + 32 11 83 11 03
E-mail [email protected]
www.aveveagrarisch.be
Wikke
Snijrogge
Facelia
Duurzaam voor je
grond zorgen wordt
goed beloond!
Een duurzaam bodembeheer begint bij het
inzetten van een groenbemester. Door
de inzaai van een groenbemester blijft het
humusgehalte in de bodem op peil.
Naast de aanvoer van organische stof zorgen
groenbemesters er ook voor dat kostbare
voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor
in de bladmassa worden vastgehouden.
Zodoende zorgen deze gewassen voor
een beperking van de nitraatresidu’s.
Groenbemesters gaan op korte tijd de grond
volledig bedekken, zo voorkomen ze ook
eventuele veronkruiding.
Groenbemesters zorgen ook voor
een bodembedekking tijdens de
wintermaanden. Erosie en verslemping van
de bodem worden zo beperkt.
Bepaalde soorten groenbemesters zoals gele
mosterd en bladrammenas hebben bovendien
een aaltjesreducerende werking.
AVEVE Zaden biedt je een volledig
aanbod van groenbemesters aan met
mogelijkheden op maat van jouw bedrijf.
AVEVE groenbemesters op maat van jouw bedrijf !
Zaaidatum
Zaaihoeveelheid
kg/ha
Grondbedekking
Vorstgevoeligheid
N-bemesting
Kruisbloemige groenbemesters: vlotte grondbedekking
Gele mosterd
aug. - 15 sept.
20 - 25
uitz. goed
sterk
35-50
Bruine mosterd
april - mei
aug.- nov.
10 - 12
goed
enigszins
120
Bladrammenas
mei - 31 aug.
12 tot 20
zeer goed
sterk
40 - 80
Bladkool
juli - sept.
8 - 12 (bemester)
15 - 20 (voeder)
goed/zeer goed
matig
40-80
Raapkool
juli - sept.
10
zeer goed
winterhard
80-100
Grasachtige groenbemesters: flinke bijdrage aan organische stofvoorziening
Snijrogge
tot 31 okt.
160
zeer goed
winterhard
100
Raaigrasmengsel
VERTA PLUS
tot 30 sept.
25 - 30
zeer goed
weinig
100
Italiaans raaigras
MIXITAL
april - okt.
40 - 50
zeer goed
enigszins
100
15 mei - 15 sept.
50
zeer goed
matig
100
Westerwolds
raaigras
Vlinderbloemige groenbemesters: extra stikstof voor je bodem
Alexandrijnse
klaver
juli - 10 aug.
25 - 40
goed
sterk
-
Wikke
mei - 10 aug.
100 -125
goed
sterk
-
Lupinen
15 mrt - 15 aug.
150 -175
goed/ zeer goed
sterk
-
Overige groenbemesters
Facelia
april - 20 aug.
10 - 12
zeer goed
sterk
50
Japanse haver
mei – 31 aug
60
zeer goed
sterk
40-80
Download