1191 Bloedonderzoek zwangeren

advertisement
1191
Bloedonderzoek zwangeren
Bent u zwanger? Het is belangrijk om contact op te nemen met de verloskundige, zodra u
weet dat u zwanger bent. U maakt een afspraak voor een eerste controlebezoek. Als u
specialistische zorg nodig heeft, wordt u doorverwezen naar een gynaecoloog in het
ziekenhuis.
Bij uw eerste bezoek zal de verloskundige of gynaecoloog wat bloed bij u laten afnemen:
 Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv.
 Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt
of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft. Hierbij is speciale aandacht voor de
bloedgroepen: Rhesus D-negatief en Rhesus c-negatief.
 Meestal bepaalt het laboratorium ook uw bloedsuikerwaarde en wordt gecontroleerd of u
bloedarmoede heeft.
Wanneer krijgt u het bloedonderzoek?
Het bloedonderzoek moet zo vroeg mogelijk in de zwangerschap plaatsvinden. Bij voorkeur
vóór u 13 weken zwanger bent. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kunt u
meestal tijdens de zwangerschap al een behandeling krijgen. Hierdoor wordt de kans kleiner
dat uw kind ziek wordt.
U vindt hier informatie over het bloedonderzoek en wat het betekent voor u en de baby als er
een afwijkende uitslag wordt gevonden.
Waar kunt u dit onderzoek laten doen?
U kunt direct terecht bij het Laboratorium voor bloedafname in de centrale hal van het
Flevoziekenhuis.
Het laboratorium is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 en 17.00 uur:
 voor 11.00 uur en na 15.30 uur kan het zijn dat u iets langer moet wachten.
 tussen 13.00 ten 15.00 uur hoeft u vrijwel nooit te wachten voor bloedafname.
Externe bloedafname posten vindt u in de volgende gezondheidscentra:




Flevoziekenhuis
Zorgcentrum Buitenhaeghe
Atheneplantsoen 1
Almere-Haven
Achterwerf 301
Medi-lab Poort
Beneluxlaan 573
Medi-lab Buiten
Haasweg 9
ma t/m vrij
ma t/m vrij
07.30 – 17.00 uur
08.00 – 10.00 uur
ma t/m vrij
08.00 - 10.00 uur
ma t/m vrij
08.00 – 11.30 uur
ma t/m vrij
08.00 – 11.30 uur
2-11-2015
1-2
1191
Waarom dit onderzoek?
Het bloedonderzoek spoort aandoeningen op die zeer schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid van uw kind, zelfs voor het is geboren.
Bijna altijd is behandeling mogelijk, waardoor de kans kleiner wordt dat uw kind ziek wordt.
Uw verloskundige of gynaecoloog zal uw zwangerschap nauwkeurig volgen om de gevolgen
voor uw kind zoveel mogelijk te beperken.
Soms bezoekt een vrouw pas (veel) later in de zwangerschap een verloskundige of
gynaecoloog. Bijvoorbeeld omdat zij niet wist dat zij zwanger was. De verloskundige of
gynaecoloog zal het onderzoek dan met spoed laten uitvoeren.
Hoe krijgt u de uitslag?
U krijgt de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. Als dat nodig is, krijgt u een
verwijzing voor verdere behandeling of een vervolgonderzoek.
Deelname aan het bloedonderzoek
Deelname aan het bloedonderzoek is vrijwillig en gebeurt alleen met uw toestemming.
Het bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen is
gratis. De overheid hoopt zo te bereiken dat zo veel mogelijk vrouwen aan het onderzoek
deelnemen.
2-2
Download
Random flashcards
Create flashcards