KB Brand

advertisement
Prevordag
14 april 2016
KB BRAND
28 MAART 2014
HOE GAAN WE MET DEZE WETGEVING OM IN
ONDERWIJS?
Krista Dekoning
coördinerend preventieadviseur
GIDPBW-Antwerpen Centrum
INHOUD
Art. 5 te nemen maatregelen
1. Brand voorkomen
2. Evacuatie
3. Beginnende brand bestrijden
4. Schadelijke gevolgen beperken
5. Tussenkomst van de openbare hulpdiensten
vergemakkelijken
BRAND VOORKOMEN
Wat is brand?
Hoe ontstaat brand?
Preventiematregelen?
WAT IS BRAND?
HOE ONTSTAAT BRAND?
zuurstof
brandstof
energie
BRANDDRIEHOEK VERSTOREN
brandstof
• Vervangen
grondstoffen
• Correct
stockeren
• stofbeheersing
energie
• Combinaties
mijden
• Elektrische
installatie in
topvorm
• Beheer &
onderhoud
zuurstof
• aanwezig
PREVENTIEMAATREGELEN
Organisatie
Actieve
beveiliging
Passieve
beveiliging
ACTIEVE BEVEILIGING
Drukknopen
Brandblussers
Automatisch
detectie
Haspels
Hydranten
Sprinklers
VERVOLG ACTIEVE BEVEILIGING
Rookafvoer
Sirenes
Overdruksystemen
Luidsprekers
Veiligheidsverlichting
Pictogrammen
Evacuatieplannen
PASSIEVE BEVEILIGING
Stabiliteit
Reactie
materialen
VERVOLG PASSIEVE BEVEILIGING
Wanden
Compartimenten
Deuren, ramen
Vluchtwegen
Doorvoeringen
Bereikbaarheid
ORGANISATIE
Dynamische
risicobeheersing
Brandpreventie
acties
Preventie
Eerste
interventie
Evacuatie
VERVOLG ORGANISATIE
Noodplanning
Onderhoud
Keuring
Controle
ALLES IN 1 SCHEMA
Bron: Whitepaper Brandveiligheid, uitgave 2015 Fireforum vzw – www.agoria.be & www.fireforum.be
ENKELE ZAKEN NADER BEKIJKEN:
Brandbestrijdingsdienst
Risicoanalyse brand
Vragen staat vrij
Download