Bloedtransfusie (kinderen) - Ommelander Ziekenhuis Groningen

advertisement
Bloedtransfusie
Informatie voor patiëntjes
Sanquin Bloedvoorziening
Postbus 9892
1006 AN Amsterdam
Telefoon 0800 - 5115 (gratis)
www.sanquin.nl
TG01.002.BS.SQ / 1-2013
Deze folder is opgesteld door:
8-12 jaar
van die deeltjes. Dat is het deeltje dat jij nodig hebt. Hieronder
Waar komt het bloed van de transfusie
vandaan?
staat kort waar elk deeltje van het bloed voor nodig is:
Het bloed dat jij krijgt, komt van een ‘donor’. Dit is een
Als je een bloedtransfusie krijgt, zit in het zakje bloed maar één
gezonde volwassen man of vrouw die een beetje van zijn/
Rode bloedcellen
haar eigen bloed heeft gegeven om zieke mensen te kunnen
Zij brengen zuurstof van je longen naar de rest van je
helpen. Als iemand bloed geeft, mag dat alleen maar als hij of
lichaam. Zuurstof is nodig voor energie. De zuurstof wordt
zij heel gezond is.
door hemoglobine dat in rode bloedcellen zit vervoerd.
Hemoglobine wordt ook wel Hb genoemd (spreek uit
‘Ha-Bee’). De arts bepaalt door het meten van het Hb of
Bloed op maat
je rode bloedcellen in staan zijn om voldoende zuurstof te
Het is belangrijk dat je bloed krijgt dat bij jou past. Op de
transporteren. Indien dit niet het geval is spreekt men van
bloedcellen zitten verschillende stickertjes. Die stickertjes
bloedarmoede. Je voelt je dan heel moe.
noemen de artsen ‘ABO en Rhesus bloedgroep’.
Niet iedereen heeft dezelfde stickertjes op zijn bloedcellen.
Bloedplaatjes
Je moet dan ook geen bloed krijgen van iemand met andere
Zij regelen dat als je een wondje hebt, het bloed daar snel stolt
stickertjes. Want dan gaat je lichaam deze bloedcellen met
en een korstje maakt. ‘Stollen’ betekent dat het bloeden stopt.
andere stickertjes afbreken. Hierdoor krijg je dus geen extra
Als je te weinig bloedplaatjes hebt, krijg je snel blauwe plekken,
bloed, wat natuurlijk niet de bedoeling is! Daarom neemt de
neusbloedingen en kleine puntbloedinkjes van 1 millimeter
arts voor de transfusie een beetje bloed bij jou af en kijkt hij
groot (die zijn héél klein). De arts kan meten hoeveel
hoe jouw stickertjes (je ABO en Rhesus bloedgroep) eruit zien.
bloedplaatjes er in je bloed zitten. Vaak heeft de arts het dan
Vlak voordat je een bloedtransfusie krijgt, controleert de
Wat is een bloedtransfusie?
over ‘trombocyten’ (spreek uit ‘trombosieten’) of ‘trombo’s’.
verpleegkundige nog een keer goed of het bloed inderdaad
Bij een bloedtransfusie krijg je extra bloed uit een zakje in je
Dat is een andere naam voor bloedplaatjes.
voor jou geschikt is.
een naald met daarin een heel klein plastic buisje. De naald
Witte bloedcellen
Meer weten?
wordt in je arm geprikt. Bijvoorbeeld in je hand, je elleboog
Zij zorgen ervoor dat bacteriën die in je lichaam komen,
Heb je nog vragen? Of
of je onderarm. Het plastic buisje komt dan in een ader (dat is
doodgemaakt worden. Als je te weinig witte bloedcellen hebt,
snap je iets in deze folder
een buisje in je lichaam waar je bloed doorheen stroomt).
word je sneller ziek. Transfusies van witte bloedcellen worden
niet?
De zak bloed wordt aan het infuus vastgemaakt, en zo kan het
bijna nooit gegeven, omdat ze moeilijk te bewaren zijn buiten
Vraag het dan aan je
extra bloed via het buisje jouw lichaam instromen.
het lichaam.
ouders of je arts! Het is
Jij krijgt een bloedtransfusie.
In deze folder leggen we uit wat
dat is.
lichaam. Dat gebeurt met een ‘infuus’. Een infuus bestaat uit
nooit een domme vraag ☺
Wat zit er in een bloedtransfusie?
Bloedplasma (of plasma)
Bloed bestaat uit verschillende deeltjes: rode bloedcellen, witte
Hierin zitten ook stoffen die het bloed helpen stollen en een
bloedcellen en bloedplaatjes. Deze deeltjes zwemmen allemaal
korstje maken als je een wondje hebt. Als je heel erg veel bloed
rond in een soort soep die we ‘bloedplasma’ noemen.
hebt verloren, krijg je een transfusie met plasma.
Download