Voeding Moeilijke woorden apraxie: het vermogen om doelbewuste

advertisement
Voeding
Moeilijke woorden
apraxie:
het vermogen om doelbewuste handeling uit te voeren
capillaire:
haarvaten; de fijnste vertakkingen van bloedvaten, galvaten, lymfevaten,…
dehydratie: tekort aan vocht in weefsel
drainage, draineren:afvoeren van vloeistoffen, wondvocht, bloed, pus en dergelijke d.m.v.
drains of door het maken van (een) opening(en)
flegmatisch: onverstoorbaar
Heimlich:
handgreep van~ , handgreep bij stikkingsgevaar (voorwerp of voedselprop sluit
de luchtpijp af) waarbij het voorwerp (prop) kan worden verwijderd door
achter het slachtoffer staande met beide vuisten in de buik tussen de
ribbenbogen (op navelhoogte) het middenrif omhoog te drukken
miserere= ileus: onvermogen van de darm de darminhoud (feces) in de richting van de anus
voort te bewegen; belemmering van de darmpassage
klysma:
klisteer, lavement, meervoud klysma’s, het inbrengen in de endeldarm door
middel van een irrigator of een spuit, van vloeistoffen die een medicatie of een
voedingsmiddel bevatten
nausea:
misselijkheid, braakneiging
oesophagitis: ontsteking van de slokdarmwand
partieel:
gedeeltelijk
peritonitis:
buikvliesontsteking, oorzaak kan zijn een perforatie van organen (maar,
galblaas, urineblaas,…) of ontstoken organen (appendicitis,…) of
operatietrauma
reductie:
vermindering, verlaging, terugbrenging
spierdystrofie: verzamelnaam voor erfelijke spierziekten met geleidelijk optredende
progressieve spierzwakte door necrose, vet-en bindweefselvorming in de
spieren
spoorelementen: elementen die in minimale hoeveelheden (sporen) in levende organismen
voorkomen en een onmisbare rol spelen in de stofwisseling
tonsillectomie: operatie waarbij de tonsillen geheel worden verwijderd (‘gepeld’)
tracheacanule: buis voor de ademhaling na luchtpijpoperatie
Download