NL Garantiebewijs Neuro One achter-het

advertisement
NL
Garantiebewijs
Neuro One achter-het-oor processor
Garantieperiode
De achter-het-oor processor heeft een garantietermijn van 3 jaar*.
De antennesnoeren, Silhouette en de microfoons van de oorhanger hebben een garantie
van 6 maanden.
Het verwarmde droogdoosje, de antenne, de magneet en de oorhaak worden geleverd met
1 jaar garantie.
Opmerking! Er is geen garantie van toepassing op het 675 zink-lucht batterijpak, het
cliphoesje, het bevestigingslusje, de opbergdoos, het draagzakje, de reinigingsdoekjes, de
USB-stick of de schroevendraaier.
Garantievoorwaarden
Belangrijk: deze garantie is geldig vanaf de ontvangst van het Registratieformulier van de
uitwendige processor. Dit formulier moet binnen 15 dagen na het eerste gebruik van de
uitwendige processor worden opgestuurd.
1. De processor en hulpstukken zijn onder garantie voor de onderdelen en de werktijd, en tegen
alle fabricatiefouten gedurende de garantieperiode zoals hierboven uiteengezet.
2. De garantie voor de processor dekt de normale slijtage van de batterijen niet.
3. De garantie dekt de vervanging van defecte onderdelen (of de reparatie ervan, waar mogelijk,
door personeel dat erkend is door Oticon Medical). Apparaten moeten voldoende gefrankeerd
worden teruggestuurd aan Oticon Medical en in de oorspronkelijke verpakking (draagdoos).
4. Het vervangen van onderdelen of de mogelijke reparatie ervan onder de garantie leidt niet tot
een verlenging van de garantieperiode.
5. De vervanging van een defect hulpstuk onder de hierboven vermelde garantie, is beperkt tot
één model per patiënt.
6. Voor de duur van de reparatie of de ongemakken die de gebruiker ondervindt vanwege het
defecte apparaat, kan geen enkele schadevergoeding worden geëist.
7. De garantie vervalt en Oticon Medical wordt ontslagen van alle verantwoordelijkheid als:
• Het serienummer van de processor niet zichtbaar, veranderd of overdrukt is.
• Het antennesnoer werd verwijderd.
• De door de fabrikant gemonteerde onderdelen zijn vervangen door onderdelen van een
andere afkomst.
• Het product werd gewijzigd of (opzettelijk of toevallig) verkeerd werd gebruikt, zoals bij
schokken, vallen, blootstelling aan een temperatuur boven 50°C of lager dan -20°C, contact
met bijtende producten, enz.
8. Niet-naleving van één of meerdere van deze bepalingen zal deze garantie automatisch doen
vervallen.
9. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Nice exclusief bevoegd deze geschillen te
beslechten.
(*) Behalve wanneer lokale voorwaarden van toepassing zijn
Garantiebewijs
Oticon Medical
M80243NL - versie A
Neurelec S.A.S
2720 Chemin Saint Bernard
06220 Vallauris – Frankrijk
TEL.: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
[email protected]
www.oticonmedical.com
Download