Press Information - Newsroom Mercedes

advertisement
Contactpersoon:
Telefoon:
Lydia Altena
+31-30-2471920
Persbericht
Mobiel:
Datum:
+31-6-2393 6565
9 december 2016
Kunstmatige intelligentie – is er een
mensgerichte benadering mogelijk?
Welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de mobiliteit van
morgen? Hoe kunnen we deze ideeën nu al toepassen? Hoe
intelligent zal de auto van de toekomst zijn? Dit waren de
hoofdvragen waarover door experts van Mercedes-Benz werd
gediscussieerd met wetenschappers, engineers en journalisten
tijdens de vierde Future Talk in Berlijn. In de afgelopen jaren zijn
onderwerpen als ideale samenlevingen, robotica en virtualiteit
besproken. Ditmaal lag de focus op de interactie tussen mens en
machine.
Al in de jaren ‘60 dachten onderzoekers dat een grote doorbraak van de
ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie nabij was, maar
de mensenwereld bleek nog te complex voor digitale computers. De
doorbraak van het internet, de enorme hoeveelheid data die daardoor
beschikbaar kwam en de enorme toename van de rekenkracht heeft er
echter voor gezorgd dat kunstmatige intelligentie zijn intrede doet in ons
dagelijks leven. Ook biedt het grote kansen en veel potentieel voor de
toekomst van de auto.
“Kunstmatige intelligentie is een belangrijk toekomstthema voor
Mercedes-Benz. Zowel voor de auto zelf als daarbuiten, bijvoorbeeld voor
mobiliteitsdiensten alsmede ontwikkeling en productie”, aldus Anke
Kleinschmit, Hoofd Daimler Group Research. “Kunstmatige intelligentie is
geen sciencefiction meer en de stappen die worden gezet op het gebied
van autonoom rijden zijn daar het indrukwekkende bewijs van.
Kunstmatige intelligentie speelt in de ontwikkelingsfase en de productie al
een ondersteunende rol door op intuïtieve wijze toegang te verschaffen
tot wereldwijde kennis en knowhow – altijd toegespitst op de individuele
behoeften, ervaring en kennis van de medewerker.
Mogelijkheden en grenzen van kunstmatige intelligentie
Naast de technische ontwikkeling en databescherming is de acceptatie
door de samenleving en klanten een basisvoorwaarde om kunstmatige
intelligentie succesvol te laten zijn. Een voorwaarde is ook dat men zich
ervan bewust is wat kunstmatige intelligentie kan en wat het niet kan.
Uiteindelijk vereist het namelijk menselijke participatie en het wordt
bovendien ontwikkeld door mensen. Kunstmatige intelligentie kan echter
helpen bij het beoordelen van zaken en het nemen van besluiten,
zodoende kunnen er optimale resultaten worden behaald in een kortere
tijd. De filosofie van Mercedes-Benz: de mens vormt altijd het middelpunt,
bij alle activiteiten.
Cognitieve auto’s: de auto als controlecentrum voor
geïndividualiseerde kunstmatige intelligentie
Een belangrijk doel bij de inspanningen van Mercedes-Benz op het
gebied van kunstmatige intelligentie is de ontwikkeling van cognitieve
auto’s. Deze kunnen niet alleen reageren op kunstmatige intelligentie in
tal van situaties, ze beschikken tevens over voldoende kennis over hun
omgeving om op deze basis autonoom te kunnen handelen. In
combinatie met hierop toegespitste diensten kunnen ze het fundament
gaan vormen voor een toekomstig holistisch mobiliteits-ecosysteem. Ze
kunnen bijvoorbeeld verkeerssituaties autonoom analyseren voor alle
transportvormen en een individueel mobiliteitsplan maken dat aansluit op
de persoonlijke routine en gemoedstoestand van de bestuurder.
Daarnaast kunnen huishoudrobots en afleveringsdrones aan het systeem
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
worden gekoppeld, waarbij de cognitieve auto dienstdoet als
controlecentrum.
In tegenstelling tot smartphones en wearables omringt de auto de
persoon, waardoor de auto een omgeving wordt voor een digital
experience. De auto zou het gedrag van de bestuurder kunnen
analyseren, diens behoeften in kaart kunnen brengen en daarop inspelen.
Ook zou de auto in staat kunnen zijn om vast te stellen wat een
bestuurder in bepaalde situaties wil en wat hij daarvoor nodig heeft. Dit
kan gaan om het afspelen van muziek die perfect aansluit op zijn
gemoedstoestand tot het instellen van een aangename temperatuur. Ook
kunnen er diensten worden ontwikkeld ten behoeve van gezondheid en
veiligheid. Daarnaast kan de cognitieve auto zichzelf toegang verschaffen
tot geïndividualiseerde kunstmatige intelligentie die mensen helpt, hen
vermaakt en zelfs intellectueel zou kunnen uitdagen.
Beeld- en patroonherkenning als belangrijke mijlpaal op de weg naar
autonoom rijden
Om deze weg op succesvolle wijze te kunnen volgen, moeten auto’s
informatie over hun omgeving kunnen vergaren en in staat kunnen zijn
om die te analyseren. Dit machinale leren speelt vandaag de dag al een
belangrijke rol bij het autonoom rijden. De engineers van Mercedes-Benz
werken continu aan verdere verbetering van automatische beeld- en
patroonherkenning voor toepassing in rijassistentiesystemen en
autonoom rijdende auto’s. Van doorslaggevend belang is hierbij de
samenwerking tussen camera’s, sensoren en de hierin toegepaste
rekenunits. Het systeem deelt de beelden van weggedeelten op in
abstracte segmenten met gekleurde markeringen. Op deze manier
worden onder meer gebouwen, voertuigen, personen, bomen en trottoirs
geïdentificeerd. Ook worden verkeerslichten en kleinere gevaarlijke
obstakels op de weg herkend. Op basis hiervan analyseert de autonoom
rijdende auto de verkeerssituatie, om vervolgens het gedrag van andere
weggebruikers te voorspellen en zich hierop aan te passen.
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
“Als het buiten licht is, werken veel systemen die dienen voor beeld- en
patroonherkenning al op betrouwbare wijze”, aldus dr. Uwe Franke,
verantwoordelijk voor beeldherkenning/signaalverwerking en sensorfusie
op de ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz. “Inmiddels laat ons
systeem ook uitstekende resultaten zien in het donker en dat is een grote
stap voorwaarts. De volgende stap is het herkennen en interpreteren van
de gebaren en gezichtsuitdrukkingen van mensen.”
De bedieningsinteractie tussen mensen en autonoom rijdende auto’s
wordt mogelijk gemaakt door de herkenning van gebaren,
gezichtsuitdrukkingen en de voorspelbaarheid van het handelen van
machines. Op deze basis kan er een vertrouwensband worden gecreëerd
tussen mens en machine. Auto’s moeten kunnen aangeven dat ze
voetgangers hebben waargenomen en rekening met hen houden.
Voetgangers moeten geïnformeerd worden over de route die de auto zal
gaan volgen, hoe de auto zal gaan reageren en hoe ze zelf dienen te
reageren.
Sneller gebruikmaken van het potentieel van kunstmatige
intelligentie
Mercedes-Benz gebruikt kunstmatige intelligentie niet alleen voor auto’s.
Zo test de onderneming zelflerende systemen voor het in kaart brengen
van technologietrends, voor het analyseren van ontwikkelings- en
testdata alsmede voor het onderhoud van productiefaciliteiten.
Kunstmatige intelligentie kan van doorslaggevend belang zijn bij het
opsporen van technische problemen. Zo moest het personeel dat het
onderhoud in de fabrieken uitvoert tot nu toe enorme hoeveelheden
papier doornemen of terugvallen op hun eigen ervaring om informatie te
vergaren over machinedefecten. Het geteste systeem neemt
documentatie door aan de hand van natuurlijke taalverwerking en doet
dienst als semantische zoekmachine. In tegenstelling tot een op
keywords gebaseerde zoekmachine ligt de focus op de betekenis van het
verzoek. Dit maakt het mogelijk om te zoeken aan de hand van
verschillende foutomschrijvingen, zoals ‘er lekt olie’ of ‘lekkende
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
leidingen’. Op deze manier kunnen reparatie- en onderhoudsprocessen
worden versneld en efficiënter worden gemaakt.
Mercedes-Benz gaat samenwerken met toonaangevend instituut op
het gebied van kunstmatige intelligentie
Mercedes-Benz werkt reeds samen met tal van gerenommeerde
onderzoeksinstituten op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Jarenlang heeft Daimler zijn samenwerking met universiteiten
geïntensiveerd met behulp van innovatieve instrumenten, zoals
‘Forschungscampus’, techcentra, gezamenlijke hoogleraarschappen,
industriële samenwerkingsverbanden en ondersteuning van startups.
Daarnaast zal de autofabrikant zich in de nabije toekomst gaan
aansluiten bij het ‘MIT CSAIL Alliance Program’. Met 50
onderzoekgroepen en circa 1.000 medewerkers is het Computer Science
and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) van het Massachusetts
Institute of Technology (MIT) een van de toonaangevende instituten
wereldwijd op het gebied van IT en kunstmatige intelligentie.
“Mercedes-Benz breidt zijn R&D-inspanningen in verschillende richtingen
uit, zodat het merk een pioniersrol in de auto-industrie kan blijven spelen
wat de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie betreft”,
benadrukt Anke Kleinschmit. “We streven ernaar om een leidende rol in
te nemen bij het vormgeven van de toekomst van mobiliteit – met nieuwe
mobiliteitsconcepten alsmede cognitieve auto’s en diensten die ervoor
zorgen dat het leven van mensen makkelijker en beter wordt.”
Mercedes-Benz Future Talk – samen de toekomst vormgeven
Naast Anke Kleinschmit, Hoofd Daimler Group Research, namen dit jaar
namens Daimler ook futuroloog Alexander Mankowsky, dr. Uwe Franke
(verantwoordelijk voor beeldherkenning/signaalverwerking en
sensorfusie) en Patrick Klingler van IT Innovation Management deel aan
de rondetafeldiscussie. Onder de externe experts bevonden zich dr.
Miguel Nicolelis van het Duke Center for Neuroengineering en prof.
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
Jürgen Schmidhuber van IDSIA, een Zwitsers onderzoeksinstituut dat
onderzoek verricht op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Future Talk is een dialoogformat dat in 2013 op succesvolle wijze werd
geïnitieerd door Mercedes-Benz. Door ideeën en speerpunten uit te
wisselen op uiteenlopende gebieden, deelde het merk zijn visies en als
uitvinder van de auto liet de fabrikant zien over hoeveel expertise het
merk beschikt met betrekking tot het vormgeven van een wenselijke
mobiele toekomst. Dit jaar wordt de discussie voortgezet die bij de vorige
Future Talks met de hoofdthema’s ‘ideale samenlevingen’ (2013),
‘robotica’ (2014) en ‘virtualiteit’ (2015) werd gestart.
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
Meer informatie over Mercedes-Benz vindt u op:
http://media.mercedes-benz.nl
www.facebook.com/mercedesbenz.nl
http://twitter.com/mercedesbenz_nl
P086
Mercedes-Benz Nederland B.V., Afdeling Corporate Communications,
Van Deventerlaan 50, 3528 AE Utrecht
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler
Download