ggo`s - CRISP Maastricht

advertisement
Eenheid Biologische Veiligheid, CRISP, FHML, MUMC+
Procedure 7: Schoonmaak van GGO-laboratoria bij UM
1.
Onderwerp
Voor alle GGO-laboratoria geldt dat de ruimte schoon moet worden gehouden. Vuil en stof
bevordert de groei van micro-organismen.
Zowel schoonmakers, medewerkers, studenten als de afdelingsdeskundigen biologische veiligheid
zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van het GGO-laboratorium. Ze hebben ieder hun
eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot de schoonmaakprocedure.
2.
Afkortingen
ABV: Afdelingsdeskundige Biologische Veiligheid
BVF: Biologische Veiligheidsfunctionaris
GGO: Genetisch Gemodificeerd Organisme
3.
Procedure
De verschillende schoonmaakactiviteiten die uitgevoerd worden in een ML-I ruimte zijn gelijk,
maar doordat er restricties gelden voor een ML-II ruimte, kan de schoonmaakdienst daar niet
schoonmaken, tenzij de ruimte is vrijgegeven door de ABV en de BVF (zie procedure vrijgave van
ruimtes).
In onderstaande tabel zijn de schoonmaakactiviteiten voor de verschillende inperkingen
weergegeven. De schoonmakers van de ingehuurde firma werken tussen 6.30 en 8.30 uur. De
schoonmaak van niet vast in de ruimte bevestigde voorzieningen als waterbaden, centrifuges,
etc. en de keuze van een geschikt desinfectiemiddel zijn beschreven in de Procedure Veilig
werken met GGO’s.
Tabel 1: Schoonmaakactiviteiten in GGO-laboratoria
Inperkin
Activiteit
Verantwoorde-
gs
Frequentie
lijke
Materiaal/
Afval
werkwijze
niveau
ML-I
Vloeren, wasbakken
Schoonmaker
Dagelijks
Vloeren droog
deurklinken, vlekken op
wissen, rest
de deuren.
met water en
Riool
zeep
ML-I
ML-I
Volle afvalbakken legen
Schoonmaker
Dagelijks
-
Container voor
en nieuwe, zakken in
huishoudelijk
hangen
afval
Vloer dweilen
Schoonmaker
Eén maal per
Water en zeep
Riool
week
ML-I
PVC vloer reinigen met
Schoonmaakdienst
schrobmachine
ML-I
Volle naaldenbekers,
ML-I
Riool
jaar
Medewerker afval
afvoeren
ML-I
1-2 maal per
Eénmaal per
-
week
Volle GGO-afvalvaten
Medewerker afval
Tweemaal
afvoeren, na desinfectie
voorziet het afvalvat
per week
en voorzien van label
van de datum van
met GGO-nr
afhalen
Ramen en
Glazenwasser
Eén maal per
Mogelijk
besmet afval
-
Vochtige doek
Bedrijfsafval
Riool
Inperkin
Activiteit
Verantwoorde-
gs
Frequentie
Afval
Materiaal/
lijke
werkwijze
niveau
Vensterbanken,
ML-I
Inblaasroosters en
half jaar
Schoonmaker
verlichtings-
Eén maal per
Water en zeep
Riool
kwartaal
armaturen
ML-I
Volle glas-afvalbakken
Schoonmaker
Indien nodig
-
Glas-afval
legen
ML-I en
Schoonmaken en
Medewerker/
Na
Geschikt
Afhankelijk
ML-II
desinfecteren van
student
beëindiging
desinfectie-
van gebruikte
labtafels en andere
werkzaamhe
middel
desinfectie-
werkoppervlakken, b.v.
den
middel
veiligheidskabinet
ML-I en
Schoonmaken
Medewerker/
Na
70% alcohol of
ML-II
gereedschappen (zoals
student
beëindiging
sterilisatie in
werkzaamhe
autoclaaf
pincetten)
Lucht
den
Ml-I en
Koelkast, diepvries en
Medewerker/
Twee maal
ML-II
bovenzijde
student
per jaar
Medewerker/
Eén maal per
student
jaar
Water en zeep
Riool
veiligheidskabinet,
veiligheidskast
Koele kamer
Water en zeep
Riool
Schoonmaak van ML-II laboratoria:
De eerstgenoemde schoonmaakactiviteiten gelden ook voor een ML-II ruimte, maar
mogen niet door schoonmaakpersoneel worden uitgevoerd, tenzij op uitdrukkelijk
verzoek van de ABV en na vrijgave van de ruimten door ABV en BVF zie Procedure
vrijgave werkruimten en apparatuur
Schoonmaak- en Reinigingsmiddelen voor het ML-II laboratorium kunnen bij Karel
Pisters (coördinatie schoonmaak) verkregen worden.
GGO-afvalvaten, huishoudelijk afval en naaldencontainers van een MII laboratorium
dienen door de eigen medewerkers buiten het laboratorium te worden geplaatst.
Schoonmaak- en afval ophaal diensten hebben hier geen toegang.
Referenties
Leidraad Handboek GGO ingeperkt gebruik: BVF-platform 2006, bijlage 18
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BVF:
Natasja Kisters, tel: 81137
e-mail: [email protected]
Marjanne Markerink, tel: 82986
e-mail: [email protected]
of: Karel Pisters (coördinatie schoonmaak) via mail: [email protected]
Versie02 febr. 2011
2
Download