N A (Afzender) W Tel @ N A (ontvanger) W Plaats / dd. Geachte

advertisement
N
A (Afzender)
W
Tel
@
N
A (ontvanger)
W
Plaats / dd.
Geachte mevrouw/heer....
Betreft: Ontwikkelingen in de financiële wereld
Het is me bekend dat U als gemeenteraadslid geen directe invloed heeft op het
onderwerp wat ik in deze brief onder uw aandacht breng. Wel leef ik in de
veronderstelling dat U een actief partijlid bent. Uit dien hoofde wil ik U mijn
ongerustheid overbrengen over deze aangelegenheid.
Voor zover ik U heb kunnen volgen op internet lijkt U me een persoon die voor
rede vatbaar is en aan uw eigen mening meer waarde hecht dan aan uw politieke
loopbaan. Dat is de reden waarom ik juist U aanschrijf. U mag dat als een
compliment opvatten..
Het lijkt dat vooral na de val van De Muur de macht over ons bestaan meer naar
de financiële wereld is verschoven. Overheden die tot de nek in de schulden
terecht komen en moeten bijlenen om de rente te betalen. De overheden lenen
bij dezelfde instanties als waar “wij allen” lenen. Maar die financiële wereld gaat
liever met overheden in zee dan met “wij allen” omdat bij de overheid de
belastingbetaler garant staat. Fnuikend en verstikkend!



Vindt U het niet vreemd dat de afgelopen de wereldproductie aan
goederen ver-4-voudigd is en dat de geldhoeveelheid ver-40-voudigd is?
Kijkt U er niet vreemd van op dat
op een beetje redelijke dag op
“Beursplein 5” aandelen per 22
seconde (!!) van eigenaar
veranderen?
Een tijdje geleden kwam WTO
Commerce Dept met en leuk
overzicht. Daaruit blijkt dat de
wereldbevolking per dag 26 Miljard
$ besteedt aan goederen. Die $ 26miljard is slechts 0,41 % van de



dagelijkse geldstroom. Die overige 99,59 % gaat om in handel in valuta en
derivaten en ligt dus in feite op de goktafel. Als een fractie van dat geld
van die goktafel afvalt spreken we over hyperinflatie. En de politici ? Die
bedienen “deze spelers in dat casino” op hun wenken.
De schuld van de USA overtreft ver het BNP van de gehele wereld te
samen, en groeit $ 2 miljard / dag. Hun handelstekort groeit iedere dag
met 2,2 miljard $ Dollar.
We weten dat de grote multinational hun winsten de wereld rondsluizen
en daarmee de belastingdiensten van de vestigingslanden tekort doen,
waardoor de “brave burger” meer moet bijdragen.
De hoge politieke bobo’s, ook in uw partij, weten hiervan en spelen dit
spel mee en hebben niet de moed om hier iets aan te doen en hun land in
bescherming te nemen. Hun beloning daarvoor is straks een mooi baantje
bij een grote machtige instelling.
Als lid zijnde van een gemeenteraad zult U zich vast en zeker regelmatig op
partijvergaringen laten zien. Daarop spreek ik de wens uit dat U dan de door U
gevormde mening over dit onderwerp in uw partijgelederen luid en duidelijk
laat horen. Uiteraard hoop ik dat U deze bezorgdheid daarin laat meewegen.
Uiteraard wens ik U daarin alle succes van de wereld.
Hartelijk dank voor uw aandacht voor deze brief.
Met vriendelijke groeten,
Download