Gedetailleerde wie is wie in het Conservatorium in 2016-2017

advertisement
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
1
WIE IS WIE
Raad van de School of Arts
Voorzitter
Secretaris
Afvaardiging vanuit AP Hogeschool
Afvaardiging vanuit Universiteit Antwerpen
Afvaardiging vanuit de studenten
Freddy Marien
Nadia Franck
Luk Lemmens, Liese Stuer, Annouk Van Moorsel, Kevin Voets
Tim Engels, Georges Goffin, Annick Schramme
Lars Corijn, Jonas De Bruyn
Hoofd School of Arts
Freddy Marien
Afspraken via Jodka Crabbe
[email protected]
03 244 18 05
Staf van de School of Arts
Hoofd School of Arts
Freddy Marien
Coördinator artistieke planning en productie
Ben Van der Mueren
[email protected]
Coördinator onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening
Diensthoofd administratie en organisatie
Kevin Voets
[email protected]
Nadia Franck
[email protected]
Opleidingshoofd Muziek
Opleidingshoofd Podiumkunsten
Inge Simoens
Rutger Mauritz (waarnemend)
Liese Stuer
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Opleidingshoofd Specifieke lerarenopleidingen
Annouk Van Moorsel
[email protected]
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
2
Opleiding Dans
Opleidingshoofd podiumkunsten
Liese Stuer
[email protected]
03 800 01 60
Artistieke directie en coördinatie dans
Nienke Reehorst
Nathalie Gordon
[email protected]
[email protected]
03 244 01 73
Ann Jehaes
[email protected]
03 800 18 28
Sumalin Gijsbrechts
[email protected]
03 800 01 61
Secretariaat
Stefanie François
[email protected]
[email protected]
03 244 18 03
03 244 18 01
Studietrajectbegeleiding
Liese Stuer
Ondersteuning opleiding Dans
Planning Dans
uurrooster en examenplanning Dans
Productieleiding podiumkunsten
de planning en organisatie van voorstellingen Dans
het bepalen van je studietraject en aanvragen vrijstellingen
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
3
Opleiding Drama
Opleidingshoofd podiumkunsten
Liese Stuer
[email protected]
03 800 01 60
Artistieke directie en coördinatie Acteren
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 244 18 28
Artistieke directie en coördinatie Kleinkunst
Clara Van den Broek
Sara De Roo
Patricia Beijsens
Artistieke directie en coördinatie Woordkunst
Marleen Vertongen
[email protected]
03 800 01 63
Sumalin Gijsbrechts
[email protected]
03 800 01 61
Secretariaat
Stefanie François
[email protected]
[email protected]
03 244 18 03
03 244 18 01
Studietrajectbegeleiding
Liese Stuer
03 800 01 62
Ondersteuning opleiding Drama
Productieleiding podiumkunsten
de planning en organisatie van voorstellingen Drama
het bepalen van je studietraject en aanvragen vrijstellingen
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
4
Opleiding Muziek
Opleidingshoofd muziek
Coördinator jazz/lichte muziek
Inge Simoens
Rutger Mauritz (waarnemend)
(afspraken via Yannicke Belis)
Els Smedts
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Artistieke directie
AMV en Compositie, Tokkelinstrumenten, Blazers
Kamermuziek, Strijkers
Vocale afdeling, Directie, Musiceerpraktijk, Toetsinstrumenten, Percussie, Begeleiding
Jazz & lichte muziek
Vakgroepen
Algemene muzikaal vormende vakken
Directie , houtblazers, vocale afdeling
Kamermuziek
Koperblazers
Lage strijkers
Onderzoek en Geïntegreerde masterproef
Percussie en Musiceerpraktijk
Toetsinstrumenten, Pianobegeleiding & coaching
Tokkelinstrumenten
Viool
Alain Craens
Justus Grimm
Koen Kessels
Els Smedts
Alain Craens,
Luc Anthonis
Justus Grimm
Eline Groslot
Ivo Hadermann
Leo De Neve
Yves Senden
Koen Wilmaers
Aäron Wajnberg
Roland Broux
Guido De Neve
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] (coördinatie)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5
03 244 18 15
03 244 18 01
03 244 18 09
Ondersteuning opleiding Muziek
Planning Muziek
Katleen Imbrechts
[email protected]
03 800 01 74
Ann Lommelen
[email protected]
03 244 18 06
Secretariaat
Yannicke Belis
[email protected]
03 244 18 01
Onderwijsondersteuning Muziek
Charlotte Saelemakers
[email protected]
03 244 18 22
Studietrajectbegeleiding Muziek
Magda Thielemans
[email protected]
03 244 18 22
het bepalen van je studietraject en aanvragen vrijstellingen
(alle bachelor 1 studenten)
vragen over uurrooster, jury- en examenplanning
Productieleiding muziek
Musiceerpraktijk, stages Muziek, planning en organisatie concerten
Muziek
[email protected]
Charlotte Saelemakers
Luc Anthonis (directie , blazers, zang)
Roland Broux (tokkels)
Alain Craens (AMV, compositie)
Justus Grimm (strijkers en kamermuziek)
Els Smedts (Jazz en lichte muziek)
Aäron Waijnberg (toetsinstrumenten)
Koen Wilmaers (percussie en musiceerpraktijk)
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
6
Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama, Muziek
Opleidingshoofd SLO
Artistieke directie en coördinatie SLO dans
Annouk Van Moorsel
[email protected]
03 244 18 16
0476 82 55 40
Artistieke directie en coördinatie SLO drama
Bob Selderslaghs
[email protected]
03 244 18 14
0485 78 08 15
Artistieke directie en coördinatie SLO muziek
Lies Colman
[email protected]
03 244 18 17
Secretariaat
Stefanie François
[email protected]
03 244 18 00
Productieleiding SLO Drama en Dans
Sumalin Gijsbrechts
[email protected]
03 800 01 61
Productieleiding SLO Muziek
Ann Lommelen
[email protected]
03 244 18 06
Studietrajectbegeleiding
Annouk Van Moorsel (SLO Dans)
Bob Selderslaghs (SLO Drama)
Lies Colman (SLO Muziek)
Ondersteuning opleiding
het bepalen van je studietraject en aanvragen vrijstellingen
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
7
Administratie en ondersteunende diensten
Diensthoofd Administratie & Organisatie
Nadia Franck
[email protected]
03 800 01 75
Onthaal
Manu Mores en Evelien Lauwers
[email protected]
03 244 18 00
toelatingsproeven, inschrijvingen, attesten studenten,…
Yannicke Belis
Stefanie François
03 244 18 01
03 244 18 03
Kwaliteitszorg
Marie Caeyers
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Birgit Soil
[email protected]
03 244 18 04
Leen Van der Poorten
[email protected]
03 244 18 11
Jodka Crabbe
[email protected]
03 244 18 05
Barbara Voets
Tine Marguillier
[email protected]
[email protected]
03 244 18 10
Blackboard
Dieter Janssens
[email protected]
ICT
Tom Dietvorst
[email protected]
03 800 01 77
Wilma Schneider
[email protected]
03 800 01 67
planning en reservatie lokalen, post, sleutels, uitleen ICT materiaal,
instrumentenberging,…
Studentensecretariaat
03 244 18 02
studenten- en alumnibevragingen
Studentenadministratie
studiecontracten, verblijfsvergunningen
Financiën
aankopen, budget, terugbetaling kosten personeel, studiegelden
Personeel
contracten, aanstellingen, attesten personeel,…
Communicatie
Communicatie en presentatie onderzoek
Web & social media, Cour Jardin, Forum+, nieuws, projecten,
fotografie en video
Internationalisering
aanvragen erasmusuitwisseling, internationale projecten
Masterclasses
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
8
Studieloopbaanbegeleiding
Magda Thielemans
[email protected]
03 244 18 22
[email protected]
03 220 59 00
[email protected]
[email protected]
03 244 18 04
03 244 18 05
begeleiding bij studiemethode en planning, aanvragen individuele
aanpassingen (bij een functiebeperking / leerstoornis, ernstige
medische of psychische problemen, combinatie studie-werk of
studie-gezin, combinatie studie-topsport,…)
Studentenvoorzieningen en psychologische dienst
ondersteuning bij financiële en sociale moeilijkheden, huisvesting,
voor een studentenjob, voor cultuur en sport
Ombuds
Plaatsvervangend ombuds
Birgit Soil
Jodka Crabbe
bij een conflict of een ernstige klacht over lessen, examens,
beslissing van de toelatingscommissie, …
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
9
Artistieke planning en productie
Coördinator Artistieke Planning & Productie
Ben Van der Mueren
[email protected]
03 800 01 69
Productiesecretariaat
Bart Geysels
[email protected]
03 800 01 65
Productieleiding Muziek en SLO Muziek
Ann Lommelen
[email protected]
03 244 18 06
Kris Denissen
[email protected]
03 800 01 68
Sumalin Gijsbrechts
[email protected]
03 800 01 61
Podiumtechniek en scenografie
Hugo Moens
[email protected]
03 800 01 71
Podiumtechnici
Rik Suijs
Martine Thoné
Geert Van Impe
rik.suijs @ap.be
[email protected]
[email protected]
03 800 01 72
Musiceerpraktijk, stages Muziek, planning en organisatie concerten
en producties Muziek en SLO Muziek
Productieassistent Muziek, orkestregisseur,
beeldregistratie en -montage
Productieleiding Podiumkunsten en SLO Dans en
Drama
Planning en organisatie voorstellingen en concerten Dans, Drama
en SLO Dans en Drama
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
10
Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
Coördinator Onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening
Assistent Coördinatie, Onderzoekers &
Onderzoeksgroepen
Onderzoeksgroep CORPoREAL
Kevin Voets
[email protected]
03 244 18 27
Julie Desmedt
[email protected]
03 244 18 27
Kathleen Coessens
[email protected]
Onderzoeksgroep Labo XIX-XX
Jan Dewilde
[email protected]
03 244 18 20
Onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief
Eugeen Schreurs
Clara van den Broek
Katrien De Smet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
03 220 55 73
Assistent Onderzoek in de Kunsten en
Onderzoeksoutput (Algemene Diensten)
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
11
Bibliotheek
Bibliothecaris
Uitleendienst
Leeszaal
Medewerkers bibliotheek
Jan Dewilde
[email protected]
03 244 18 20
03 244 18 19
03 244 18 21
Nicole Verbruggen
Annemarie Verheyen
Carla Belis
Charlotte Tournicourt
Myriam Voet
Kim De Brabander
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
© AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen – Wie is wie 2016-2017
12
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards