persbericht - Newsroom ThyssenKrupp Encasa

advertisement
Persbericht
Krimpen aan den IJssel, 12 januari 2012
ThyssenKrupp sluit zich aan bij Global Compact van de Verenigde Naties
Het internationale technologiebedrijf ThyssenKrupp AG sluit zich aan bij het Global Compact-initiatief
van de Verenigde Naties, ‘s werelds grootste netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Daarmee committeert ThyssenKrupp zich wereldwijd aan de tien MVO-principes van het netwerk.
Global Compact is een platform voor maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen met
mondiale reikwijdte. Het heeft zich ten doel gesteld om ondernemingen te ondersteunen in hun
streven markten, commercie, technologie en financiën op zo’n manier te laten groeien, dat
economieën en samenlevingen overal ter wereld hiervan kunnen profiteren.
De tien principes van de Global Compact hebben betrekking op mensenrechten,
werkomstandigheden, het milieu en anti-corruptiemaatregelen. Zo dienen aangesloten organisaties
zich te houden aan de Universele verklaring van de rechten van de mens, elke vorm van discriminatie
en kinderarbeid uit te bannen, initiatieven te ontplooien op het gebied van milieuvriendelijk
ondernemen en zich hard te maken tegen corruptie en aanverwante praktijken als uitbuiting en
omkoping.
Arina van Oost, Managing Director van ThyssenKrupp Encasa BV, een Nederlandse
dochteronderneming van het Duitse ThyssenKrupp Elevator AG: “Wij zijn er trots op dat wij ons nu tot
dit netwerk mogen rekenen. Met onze mobiliteitsoplossingen streven we naar een betere kwaliteit van
leven voor onze klanten. Dat wij de principes van de Global Compact in onze bedrijfsvoering
omarmen, is daarom voor ons iets vanzelfsprekends.”
De Tien Principes van het Global Compact
Volgens de principes van Global Compact dienen bedrijven:
1. de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te ondersteunen en te eerbiedigen
2. zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de
mensenrechten
3. de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve
onderhandelingen te handhaven
4. de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid te ondersteunen
5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid te bevorderen
6. de bestrijding van discriminatie te ondersteunen in arbeid en beroep
7. voorzorg te betrachten bij belasting van het milieu
8. initiatieven te ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen
9. de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren
10. elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.
-------------------------Noot voor de pers: Er zijn foto’s van de Managing Director van ThyssenKrupp Encasa Nederland,
Arina van Oost, beschikbaar, alsmede afbeeldingen van en informatie over ThyssenKrupp. Deze zijn
te vinden via www.perspagina.nl/thyssenkrupp-encasa. Meer informatie over het MVO-beleid van
ThyssenKrupp is te vinden via
www.thyssenkrupp.com/en/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsmanagement.html.
Het is mogelijk om een interview af te nemen met Arina van Oost. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sofie Angevaare, telefoon: 026-4431523 of per e-mail: [email protected].
Indien u persberichten over ThyssenKrupp op een ander adres wenst te ontvangen of niet meer wenst
te ontvangen, dan kunt u dat via een reply op deze mail aangeven.
Over ThyssenKrupp AG
ThyssenKrupp AG is een geïntegreerd materiaal- en technologiebedrijf dat innovatieve product- en
systeemoplossingen biedt. Het bedrijf telt momenteel meer dan 177.000 werknemers en is actief in
ongeveer 80 landen over de hele wereld. Acht bedrijfsonderdelen bundelen met hun activiteiten en
expertise de strategische deskundigheid van het bedrijf op het gebied van materialen en technologie.
Over ThyssenKrupp Encasa
ThyssenKrupp Encasa BV is een 100% dochteronderneming van het Duitse ThyssenKrupp Elevator
AG en is onderdeel van de Business Unit Accessibility. ThyssenKrupp Encasa is al sinds 1952 een
belangrijke speler op de Nederlandse markt op het gebied van trapliften, platformliften en huisliften.
Een klantgerichte benadering en uitstekende dienstverlening staan centraal binnen de organisatie.
ThyssenKrupp Encasa BV is gevestigd in Krimpen aan den IJssel en telt 85 werknemers.
Download