hier het inschrijfformulier.

advertisement
Aandeelhouderschap Theater Concordia
Aandeelhouders van Concordia ondersteunen met hun 'aandeel' de theaterfunctie van de Theaterzaal aan de Oude
Markt. U levert hiermee een directe bijdrage aan Concordia's theaterprogrammering.
Wat houdt het aandeelhouderschap in?
 voor € 250,- per jaar bent u aandeelhouder
 het aandeelhouderschap gaat u aan per kalenderjaar met vervolgens een stilzwijgende verlenging per jaar. U
ontvangt in november bericht dat uw aandeelhouderschap wordt verlengd tenzij u opzegt.
 uw financiële steun komt direct ten goede aan de programmering van voorstellingen in Concordia’s theaterzaal.
Wat krijgt u als Aandeelhouder van Concordia?
 een jaarlijkse VIP-ontvangst voor Aandeelhouders
 inspraak in programmering
 een Concordiapas waarmee u korting ontvangt op onze film- en theatervoorstellingen en onze kunstverhuur
 voorrang bij bestellingen voor het nieuwe theaterseizoen
 interessante aanbiedingen en aantrekkelijke acties
 certificaat van aandeelhouderschap
 vermelding op de website (optioneel)
Aanmelding
Ik meld mij aan als Aandeelhouder van Theater Concordia en bestel hierbij ____ x Aandeel Theater Concordia.
Naam: ___________________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________________
Postcode en Plaats: ________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________________
E-mailadres: ___________________________________________________________
maak een keuze uit onderstaande:

Ik machtig Concordia jaarlijks tot wederopzegging het verschuldigde bedrag van € ________
af te schrijven van mijn rekeningnummer.

Ik ondersteun Concordia gedurende minstens vijf jaar en profiteer zo van het belastingvoordeel. Concordia
neemt contact met mij op voor de administratieve afhandeling hiervan.
IBAN nummer: ___________________________________________
(rekening dient op naam van bovenstaande te staan)
Datum: _____________________________ Plaats: ___________________________
Handtekening: __________________________________________________________
E-mail het ingevulde formulier naar [email protected] of breng het langs bij of stuur het op naar
Concordia, Langestraat 56, 7511 HC Enschede
Download