PowerPoint-presentatie

advertisement
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Agenda aanstaande week 1/2
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
zondag, 28. februari
09:15 Oppas: Alemayehu en Sybren
09:30 Kerkdienst- Br. A. Smit
14:00 Kerkdienst: br. W. Schaaij
14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Absalom en
Davids Einde
15:00 Bloemen bezorgen: Fam. D. Fokkema
Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van
de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via
[email protected]
Liturgie
Agenda aanstaande week 2/2
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
zondag, 6. maart
09:15 Oppas: Geertruida en Renske
09:30 Kerkdienst: br. Martijn van Breden.
14:00 Kerkdienst, Viering Heilig Avondmaal Avondmaal
14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Sauls dood,
David wordt koning
15:00 Bloemen bezorgen: Zr. G. de Vries
Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van
de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via
[email protected]
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Jarigen aanstaande week
vr 04-03 A. Hiemstra - Rozema (35)
zo 06-03 Janita Barelds (29)
Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit
de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de
beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Welkom
Voorganger: br.
Organist: br.
Beamist: br.
br.
A. Smit
D. Rouwhorst
T. de Jong
J.J.R. Polman
Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld.
Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag
18.00 uur een e-mail naar [email protected]
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de
HE - RE,
die he-mel en aar-de ge-maakt heeft. A - men.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Psalm 18: 1, 8, 9
1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in
gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Psalm 18: 1, 8, 9
8 Gij immers zult het arme volk verhogen,
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen.
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur,
en met mijn God spring ik over een muur.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Psalm 18: 1, 8, 9
9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze HERE?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Gezang 142: 1, 3, 4
1 Een vaste burcht is onze God,
wie aanvalt zal Hij weren.
Bij Hem, het hooggelegen slot,
kan geen gevaar ons deren.
Steeds dreigt nog met wraak
Gods vijand, de draak.
Zijn wapentuig is
de tirannie en list:
hij toont zich heer en meester.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Gezang 142: 1, 3, 4
3 Als boze geesten in de lucht
ons leven hier belagen,
weest voor hun woede niet beducht:
voor ons komt vrede dagen.
Hoe satan zich weert,
boosaardig regeert,
zijn rijk wordt verstoord:
eens zal een enkel woord
hem in de afgrond storten.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Gezang 142: 1, 3, 4
4 Het Woord - dat zal men laten staan
en niets daarbij bedenken.
Die zelf het Woord is, voert ons aan,
zijn Geest zal krachten schenken.
Rooft men eer en goed
ja, vrouw, kind en bloed,
het baat satan niet:
God, die ons offer ziet,
doet ons zijn rijk beërven.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Jesaja 59: 14-21
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
14 Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15 Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
De HEER redt en bevrijdt
Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Jesaja 59: 14-21
16 Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt hij zich.
Liturgie
Jesaja 59: 14-21
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
19 In het westen zal men de naam van de HEER
vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.
20 Hij zal als bevrijder naar Sion komen,
naar allen uit Jakobs nageslacht
die met de misdaad breken
– spreekt de HEER.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Jesaja 59: 14-21
21 Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER:
mijn geest, die op jou rust,
en de woorden die ik je in de mond heb gelegd,
zullen uit jouw mond niet wijken,
noch uit de mond van je kinderen,
noch uit de mond van je kindskinderen,
van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liedboek 118: 1-2
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liedboek 118: 1-2
2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
zondag 52 vr. antw. 127
Vraag 127:
Wat is de zesde bede?
Antwoord:
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
de boze.
Dat wil zeggen:
Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen
ogenblik kunnen standhouden, en bovendien
houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld
en ons eigen vlees - niet op ons aan te vechten.
Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden
en sterken door de kracht van uw Heilige Geest,
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
zondag 52 vr. antw. 127
zodat wij in deze geestelijke strijd niet het
onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand
bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen
overwinning behalen.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Efeziers 6: 10-20
Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de
kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting
van God aan om stand te kunnen houden tegen de
listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht
tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de
heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13 Neem daarom de wapens van God op om
weerstand te kunnen bieden op de dag van het
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen
houden. 14 Houd stand, met de waarheid als
gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas
om uw borst,
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Efeziers 6: 10-20
15 de inzet voor het evangelie van de vrede als
sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het
geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen
van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de
Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest,
iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid
voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor
mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden
wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid
het mysterie mag openbaren van het evangelie
20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis.
Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Preek
Preek Efeziërs 6: 10-20
De strijd is losgebarsten
De strijd is losgebarsten
Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen
machten en krachten die over de wereld willen heersen.
We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de
hoogste kwade machten. - Ef. 6:12 BGT
• Onze strijd komt vaak niet verder dan ‘wat mij niet lukt’
• Er zijn kwade machten die je weg willen halen bij God!
• Als een virus vallen ze je aan
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
• De duivel heeft zijn eigen methodes
• Efeze: gebrek onderlinge eenheid (o.a. 4:3),
onverdraagzaamheid (o.a. 4:2), verkeerd taalgebruik (o.a.
4:29-31), onverschillige levensstijl (o.a. 4:17, 5:3)
• Iedere gemeente van Christus wordt aangevallen
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
• Wij gaan niet in de aanval, wij laten ons beschermen
en houden stand
• Wapenrusting: bijna allemaal onderdelen voor
bescherming
• God strijdt! -> Jes. 59
Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
- Jes. 59:16
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust. - Jes. 59:17
• God komt mensen bevrijden die breken met zonde
• Waar sta jij in de strijd?
• De duivel is verslagen, maar nog niet
verdreven
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
• Waarheid als gordel
• Gerechtigheid als harnas
• Inzet evangelie van de vrede als
sandalen
• Geloof als schild
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
• Waarheid als gordel
• Gerechtigheid als harnas
• Inzet evangelie van de vrede als
sandalen
• Geloof als schild
• Verlossing als helm
• De Geest, dat wil zeggen Gods woorden, als zwaard
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
blijf bidden tot het einde!
…om stand te kunnen houden tegen de listen van de
duivel. - Ef. 6:11
• Door te bidden breng je jouw leven
en het leven van anderen voor God
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
blijf bidden tot het einde!
En neem de helm van de zaligheid
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid
met alle gebed en smeking bidt
in de Geest en daarin waakzaam bent
met alle volharding en smeking
voor alle heiligen. - Ef. 6:17-18 HSV
De strijd is losgebarsten
houd stand in Gods kracht
bewapen je tegen de duivel
blijf bidden tot het einde!
…en bid voortdurend voor alle heiligen. - Ef. 6:18
• Bidden: je ogen richten op Gods troon - je zoekt zijn
kracht
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Gezang 163: 1-3
1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.
Liturgie
Gezang 163: 1-3
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Liturgie
Gezang 163: 1-3
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Collecte
1e collecte: Evangelisatie
2e collecte: Verplichtingen
Kerkverband
Beste gemeenteleden,
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor
de geslaagde Quiznight, afgelopen vrijdag´üŐ
We vinden het fijn om te zien, dat er verschillende
leeftijden op een avond aanwezig zijn.
Dat is ook ons doel, niet alleen maar voor de jeugd
activiteiten organiseren. Maar voor de hele
gemeente! Voor jong en oud!
Dus bij deze nodigen we jouw/u/jij of hoe je je
ook maar aangesproken voelt, om vrijdag avond
om 21:00 gezellig langs te komen bij ons in de
SOOS.
Onze SOOS is niet alleen maar voor jongeren,
maar voor iedereen! We vinden het bijzonder om
als JCH ons steentje te mogen bij dragen in deze
gemeente!
Dus wij zeggen in koor: TOT VRIJDAG!
Van: Simon, Mennolt, Tonnie, Mirjam, Elise.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Opwekking 704: 1-4
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
1 O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu:
'Ik ga staan in de kracht die God wil geven.
'Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Opwekking 704: 1-4
2 De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Opwekking 704: 1-4
3 Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Opwekking 704: 1-4
4 Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Opwekking 704: 1-4
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Coda:
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Amen
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
A - men,
a - men,
a
-
men.
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Liturgie
Ps. 18: 1, 8, 9
Gz. 142: 1, 3, 4
Lz. Jes. 59: 14-21
Ld. 118
Lz. Zondag 52
vr. antw.127
T. Ef. 6: 10-20
Preek
Gz. 163
Collecte
Opw. 704
Tot ziens
We hopen u de volgende
dienst weer te zien.
Download