Aanvraag van Certificaten Persoonlijk certificaat - Recip-e

advertisement
15/11/2011
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Recip-e
Informatie sessie Sint-Niklaas
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende Stappen
Vragen
2
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Inleiding
•
Het Recip-e project heeft tot doel de medische voorschriften in
elektronische vorm in te voeren.
•
Het systeem kan alle soorten medische voorschriften ondersteunen, maar in
eerste instantie wordt er gestart met de medicatievoorschriften en wel
voornamelijk van voorschrijvende huisarts naar afleverende apotheker.
•
In de zomer 2011 werden de technische voorbereidingen afgerond die het
Recip-e team en de deelnemende partners toelieten over te stappen naar
een omvangrijkere en realistische test: de “publieke piloot”, waaraan u
uitgenodigd wordt om deel te nemen.
•
Deze publieke piloot begint in november 2011 en loopt uiterlijk af eind
oktober 2012. Hij vindt plaats in de regio’s van Sint-Niklaas, Aalst, Luik
en Charleroi. Alle huisartsen en apothekers in deze regio’s die gebruik
maken van één van de deelnemende software pakketten, krijgen de
gelegenheid om toe te treden tot de publieke piloot.
3
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende stappen
Vragen
4
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Overzicht
MyCareNet
diensten
Voorschrijver (i.e.Arts)
Recip-e
Centraal Systeem
eHealth platform
Paper
prescription
Recip-E
Patient Portaal
Recip-e Module
Recip-e Module
Artsen
Software
Uitvoerder (i.e. apotheker)
eHealth platform
Apotheker
Software
Paper
prescription
eHealth platform
Legende
Beveiligde communicatie
via Internet
Recip-e perimeter
Patiënt
Software voor de professionele
medewerkers van de
gezondheid
Diensten gebruikt door
Recip-e
5
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Voor de arts
•
•
Bij het opstarten van zijn pakket, heeft de huisarts zijn elektronische
identiteitskaart nodig, waarvan hij de pin-code dient in te geven. Hiermee
wordt een sessie opgestart die hem zal toelaten 5 uur lang voorschriften
door te sturen naar Recip-e. Eenmaal de sessie gestart, werkt de huisarts
zoals gebruikelijk.
De softwarehuizen die aan Recip-e meewerken hebben hun pakketten
aangepast, zodat op het ogenblik van afdrukken van een voorschrift op
papier automatisch elektronische equivalenten worden opgebouwd,
beveiligd en doorgestuurd naar de Recip-e databank via het eHealthplatform. Dit alles volledig transparant en zonder dat een bijkomende
activiteit van de arts nodig is.
6
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Voor de apotheker
•
•
•
Bij het opstarten van zijn pakket, heeft een werknemer van de officina zijn
electronische identiteitskaart nodig, waarvan hij de pin-code dient in te
geven. Hiermee wordt een sessie opgestart die de officina zal toelaten 12
uur lang voorschriften te ontvangen van Recip-e. Eenmaal de sessie
gestart, werkt de apotheker zoals gebruikelijk.
Als een patient een voorschrift aanbiedt dat gebruik maakt van Recip-e, dan
kan de apotheker hierop bovenaan een Recip-e barcode vinden. Het
volstaat deze barcode in te lezen en de elektronische versie van het
voorschrift wordt automatisch opgehaald vanuit de Recip-e databank
zonder dat bijkomende activiteit van de apotheker nodig is.
Doordat Recip-e geïntegreerd is met MyCareNet, kan de apotheker ook
onmiddellijk de verzekerbaarheid van de betrokken patiënt ontvangen. De
MyCareNet dienst “verzekerbaarheid” kan bovendien ook afzonderlijk
aangesproken worden, wanneer de apotheker deze informatie nodig heeft.
 Opmerking; De integratie MyCareNet / Recip-e is reeds voorzien, maar zal op een
later moment geactiveerd worden. U zal door uw softwarehuis op de hoogte
worden gebracht wanneer dit feitelijk gebeurt.
7
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Voorbeeld van een Recip-e barcode
•
•
De Recip-e barcode geeft aan dat er een elektronische versie van het
voorschrift beschikbaar is. U vindt deze bovenaan op het papieren
voorschrift.
Indien u niet over een barcode lezer beschikt, kan u ook manueel de Recip-e
ID ingeven in uw software. Deze ID vindit u onder de Recip-e barcode.
8
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Notificaties en Feedback
•
•
Buiten het doorsturen en opvragen van voorschriften laat Recip-e ook toe
notificaties en feedback te sturen:
Wanneer een dokter een voorschrift aanmaakt, kan hij ook een ‘notficatie’
verzenden naar een specifieke apotheker.
– Deze melding bestaat uit een tekst die de dokter vrij kan ingeven, en eventueel de
inhoud van het voorschrift
– Dit kan bvb gebruikt worden om de apotheker op de hoogte te brengen van een
bereiding die hij moet maken
– Dit impliceert niets naar de aflevering van het voorschrift. De patiënt kan zelf
beslissen om naar eender welke apotheker te gaan, en het elektronisch voorschrift
is beschikbaar bij de apotheker die de barcode inscant.
•
Wanneer een apotheker een voorschrift aflevert, kan hij ook ‘feedback’
verzenden naar de arts die het voorschrift heeft voorgeschreven
– Deze verwittiging bestaat uit een tekst die de apotheker vrij kan ingeven, en
eventueel de inhoud van het voorschrift
– Dit kan bvb gebruikt worden om de dokter op de hoogte te brengen van het feit dat
een ‘wit’ product is aangeleverd i.p.v. het voorgeschreven product
– De patiënt kan beslissen dat hij geen feedback toelaat. De patiënt kan meedelen
aan de arts, de apotheker of via het patiënten portaal dat hij geen feedback toelaat
9
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Patiënten Portaal
•
•
Binnen de scope van Recip-e is ook een patiënten portaal ontwikkeld
Dit laat een patiënt toe door middel van zijn elektronische identiteitskaart
– Zijn openstaande (i.e. niet afgeleverde) voorschriften te raadplegen
– Aan te geven of hij feedback toelaat
– Eventueel het voorschrift te verwijderen
•
Gedurende de publieke piloot is dit patiënten portaal in eerste instantie niet
beschikbaar voor de patiënten
10
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Wat is er nodig om Recip-e te gebruiken?
•
•
•
U moet behoren tot één van de 4 regio’s die geselecteerd zijn voor de
publieke piloot: Bredere regio Sint-Niklaas, bredere regio Aalst, Luik, Charleroi.
Deze vier regio’s worden niet tegelijk uitgerold. U zal via email op de hoogte
gebracht worden wanneer de uitrol in uw regio begint. Het is ook mogelijk dat
tijdens de verloop van de piloot de regio’s worden uitegbreidt.
U moet een Recip-e geactiveerde versie hebben van uw artsen of apotheker
software. Aan de piloot nemen vier softwarehuizen deel: Epicure, HDMP,
Farmad en Sabco. Deze uitrol gebeurt ook niet noodzakelijk onmiddellijk. U
wordt in de loop van de komende weken op de hoogte gebracht worden door
uw software huis wanneer uw versie geactiveerd wordt. Het gebruik van deze
software stelt enkele eisen aan de configuratie van de pc. Dit is afhankelijk van
software tot software.
De gehele flow van de aanmaak en opvraag van voorschriften, notificaties en
feedback wordt beveiligd door het eHealth platform. Om hiervan te kunnen
gebruik maken hebben we drie zaken nodig
– Een elektronische identiteitskaart (en een eID reader die deze kan lezen)
– Een persoonlijk certificaat
– Een systeem certificaat
11
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Elektronische identiteitskaart & certificaten
•
Recip-e is een end-to-end beveiligd systeem (i.e. van begin tot einde). Om dit
te kunnen ondersteunen moet de arts of apotheker zich kunnen identificeren
met het eHealth platform. Hiervoor zijn drie principes.
– De elektronische identiteitskaart wordt gebruikt bij het opzetten van een sessie
met Recip-e. Als uw software wordt opgestart zal u gevraagd worden naar uw
elektronische identiteiskaart en naar uw pincode. Na 5 uur bij artsen en na 12 uur bij
apothekers moet u dit opnieuw doen. Dit impliceert ook dat er een eID lezer
aanwezig moet zijn uw pc.
– Verder moeten er op uw pc ook 2 eHealth digitale certificaten aanwezig zijn. Deze
moeten door u eenmalig aangevraagd worden via de website van eHealth.
• Het systeem / organisationeel certificaat: Dit certificaat geeft de toelating aan uw praktijk
of apotheek om eHealth (en bijgevolg Recip-e) te kunnen gebruiken.
• Het persoonlijk certificaat: Dit bewijst naar eHealth toe wie u persoonlijk bent
• Zelfs al heeft u een éénpersoonspraktijk of –apotheek, moet u beide certificaten aanvragen.
Het proces wordt later in deze presentatie gegeven.
•
Indien er een probleem is met uw elektronische identiteitskaart (u bent ze
vergeten, ze is kapot, …) kan u wel nog steeds gebruik maken van Recip-e
d.m.v. de zogenaamde ‘fallback’ sessie. I.p.v. uw identiteitskaart + pincode in
te voeren, wordt u dan gevraagd om het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij
de aanvraag van uw certificaten bij eHealth. Deze sessie vervalt wel elk uur om
12
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Beveiliging en confidentialiteit
•
Beveiliging en confidentialiteit is de hoofdbekommernis van Recip-e. Hiertoe
hebben we een volledig beveiligd en confidentieel systeem ontwikkeld:
– Alle voorschriften, notificaties en feedback kunnen enkel gelezen worden
door de personen of profielen die er toelating toe hebben,
• Voorschriften zijn enkel leesbaar door de arts die ze heeft voorgeschreven, de
behandelende patiënt en de apotheker die de barcode inleest
• Notificaties zijn enkel leesbaar door de uitsturende arts en de apotheker naar
dewelke het wordt opgestuurd
• Feedback is enkel leesbaar door de uitsturende apotheker en de arts die het
originele voorschrift heeft opgesteld
– Geen enkele andere partij heeft toegang tot de inhoud van deze
berichten; geen andere zorgverstrekkers, geen andere dokters, geen
andere apothekers. Maar ook niet e-Health en zelfs niet Recip-e
13
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Impact van Recip-e op uw gewone werking
•
•
Het gebruik van Recip-e heeft geen impact op de normale werking van uw
artsenpraktijk of apotheek.
Het enige wat u merkt van Recip-e is
– Het feit dat u moet aanloggen met uw identiteitskaart bij het opstarten van de
software en na 5 (arts) / 12 (apotheker) uur.
– Bij het afdrukken van een voorschrift (arts) en het inlezen van een barcode op een
voorschrift (apotheker) maakt uw software een verbinding met eHealth en Recip-e .
Dit neem ongeveer 1 seconde in beslag.
– Indien er een probleem met de Recip-e functionaliteit is, krijgt u een foutmelding op
uw scherm. U kan wel nog steeds het voorschrift afdrukken (arts) of het voorschrift in
uw software ingeven (apotheker) zoals u nu reeds gewend bent. Het enige verschil is
dat er geen digitale versie wordt doorgestuurd, en enkel de papieren versie wordt
aangemaakt.
•
Als er een probleem met Recip-e is, dan neemt u gewoon contact op met uw
gewoonlijke contact personen bij de software huizen of
tarificatiediensten, met mededeling van de Recip-e error code die verschenen
is, en uw contactgegevens.
14
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Hoe werkt Recip-e?
Verzamelde gegevens
•
De publieke piloot dient om de mogelijkheid van een effectieve nationale uitrol
te bekijken en voor te bereiden. Hiertoe worden 3 soorten gegevens verzameld
– Performantiestatistieken: Zowel op de pc van de arts / apotheker als op
het centrale Recip-e systeem worden statistische gegevens bijgehouden en
verzameld i.v.m. de performantie van het systeem. Deze gegevens worden
dagelijks automatisch doorgestuurd naar Recip-e maar laten niet toe
persoonlijk informatie van de arts, apotheker, patiënt of de inhoud van de
boodschap (voorschrift) te weten te komen. Het bevat puur statistische
informatie zoals aantallen, response tijden, …
– Bugs en onvolmaaktheden: Zowel op de pc van de arts / apotheker als op
het centrale Recip-e systeem worden problemen met Recip-e gelogd. Deze
worden gebruikt om de problemen te analyseren en op te lossen. Indien u
een probleem heeft met het gebruik van Recip-e, kan u uw gebruikelijke
contactpersoon contacteren en kan u gevraagd worden deze logging op te
sturen.
– Ervaringen en suggesties: Na enkele maanden te hebben deelgenomen
aan de publieke piloot, wordt u uitgenodigd op een nieuwe sessie waar u
ons feedback en suggesties kan geven omtrent het gebruik van Recip-e.
15
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende stappen
Vragen
16
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk & Systeem certificaat
•
•
Zoals reeds eerder aangegeven, moet u 2 certificaten aanvragen: het persoonlijk certificaat
en het systeem (organisationeel) certificaat.
De aanvraagprocedure voor persoonlijk en systeem certificaat bestaat uit 3 fases:
1. In de eerste fase doet u de aanvraag d.m.v. een applicatie beschikbaar op de eHealth website.
2. eHealth controleert dat u wel degelijk bent wie u beweert te zijn. Deze fase kan enkele dagen duren.
eHealth verwittigt u per email over de goedkeuring van uw aanvraag
3. Nadat u de email heeft ontvangen, gebruikt u de applicatie om de aanvraag te vervolledigen
1. Aanvraag
Persoonlijk certificaat
2. e-Mail
ontvangen
3. Vervollediging aanvraag
Persoonlijk certificaat
In afwachting van de e-mail voor Persoonlijk certificaat,
begin reeds aan de aanvraag voor Systeem certificaat
1. Aanvraag Systeem
certificaat
2. e-Mail
ontvangen
3. Vervollediging aanvraag
Systeem certificaat
17
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Wat heeft u nodig
•
Om de aanvraag te kunnen doen, moet uw pc beschikken over
– Een eID lezer
– De nodige middleware om eID te kunnen gebruiken
http://eid.belgium.be/
– Een recente versie van Java
http://www.java.com/nl/download/
•
U moet ook volgende zaken bij de hand houden
– Uw identiteitskaart en de bijhorende pin code
– Het KBO nummer (i.e. ondernemingsnummer) dat overeenkomt met uw praktijk of
apotheek. Dit kan u vinden op
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/
– Enkel voor apothekers: Het 8 cijferige RIZIV-PHARMACY nummer dat bestaat uit de 6
cijfers van uw APB nummer en 2 check digits. Dit cijfer krijgt u op een papier mee naar
huis
18
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Stap 1 – Aanvraag
Persoonlijk Certificaat
Stap 1 - Aanvraag
19
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 1/13
•
•
Ga naar de url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealthcertificaten
Selecteer “gelieve deze toepassingen te gebruiken” bij “Beheer van de eHealthcertificaten voor de zorgverleners”
20
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 2/13
•
•
De Java 6 applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt
Klik op “run”
21
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 3/13
•
•
U krijgt nu de vraag of u een nieuw certificaat wil aanvragen, of ofdat u een eerdere
aanvraag wilt vervolledigen
Klik op de ster naast “Nieuw certificaat aanvragen”
22
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 4/13
•
•
U krijgt nu de gebruiksvoorwaarden te lezen
Klik op “Volgende”
23
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 5/13
•
•
Nu moet u uw identiteitskaart in de eID lezer ingeven
Als deze correct ingelezen is, wordt de knop “Volgende” actief. Klik hierop.
24
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 6/13
•
•
We gaan het persoonlijk certificaat aanvragen.
Selecteer de optie waar uw naam naast staat, en klik op “Volgende”.
25
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 7/13
•
•
Vul uw contactgegevens in. Enkel de persoonlijke email en het persoonlijk
telefoonnummer moet ingevuld worden
Klik dan op volgende
26
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 8/13
•
•
U ziet nu een samenvatting van uw gegevens
Klik op “Volgende”.
27
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 9/13
•
•
U wordt nu gevraagd om de pincode van uw eID
Vul deze in en klik op “Ok”.
28
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 10/13
•
•
•
Nu wordt er gevraagd naar het wachtwoord dat uw persoonlijk certificaat beveiligt
Dit is het wachtwoord dat u moet ingeven bij het gebruik van de fallback sessie
Geeft tweemaal hetzelfde wachtwoord in, en klik op “Volgende”
29
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 11/13
•
•
•
U krijgt nu de melding dat het ‘keystore bestand’ en het ‘certificaataanvraagbestand’
zijn aangemaakt op uw pc, en waar deze te vinden zijn
Afhankelijk van welke artsen of apotheker software u gebruikt, kan nodig zijn de locatie
van het keystore bestand te configureren in de software. Noteer deze dus als dit het
geval is.
Klik op “Volgende”
30
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 12/13
•
•
Klik eerst op “Klik hier om de certificaataanvraag te versturen”
Nadat u de melding krijgt dat de aanvraag verzonden is, klikt u op “Volgende”
31
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Aanvraag – 13/13
•
•
•
Het eerste deel van de aanvraag is afgesloten.
Nu moet u wachten totdat u via email bevestiging krijgt dat uw aanvraag correct is
verwerkt. Nadien kan u de vervollediging van uw aanvraag uitvoeren (zie slide 49)
U kan nu wel reeds doorgaan met de aanvraag van uw systeemcertificaat (zie slide 33)
32
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Stap 1 – Aanvraag
Systeem Certificaat
Stap 1 - Aanvraag
33
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 1/14
•
•
Ga naar de url https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealthcertificaten
Selecteer “gelieve deze toepassingen te gebruiken” bij “Beheer van de eHealthcertificaten voor de zorgverleners”
34
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 2/14
•
•
De Java 6 applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt
Klik op “run”
35
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 3/14
•
•
U krijgt nu de vraag of u een nieuw certificaat wil aanvragen, of ofdat u een eerdere
aanvraag wilt vervolledigen
Klik op de ster naast “Nieuw certificaat aanvragen”
36
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 4/14
•
•
U krijgt nu de gebruiksvoorwaarden te lezen
Klik op “Volgende”
37
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 5/14
•
•
Nu moet u uw identiteitskaart in de eID lezer ingeven
Als deze correct ingelezen is, wordt de knop “Volgende” actief. Klik hierop.
38
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 6/14
•
•
We gaan het persoonlijk certificaat aanvragen.
Selecteer de optie “Mijn organisatie”, en klik op “Volgende”.
39
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 7/14 – arts
•
•
Vul de gegevens van de organisatie in. Dit is verschillend voor artsen en apothekers.
Voor artsen neem je
–
–
–
–
Type organisatie = “Andere instelling voor gezondheidzorg”
Naam organisatie = Naam van uw dokterspraktijk zoals deze ingeschreven is (als u geen praktijk heeft, is dit
gewoon uw naam)
Identificatie nummer = KBO nummer van uw praktijk
ID van de toepassing –> laat dit veld leeg
40
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 7/14 – apotheker
•
•
Vul de gegevens van de organisatie in. Dit is verschillend voor artsen en apothekers.
Voor apothekers neem je
–
–
–
–
–
Type organisatie = “”Apotheek”
Naam organisatie = Naam van uw apotheek zoals deze ingeschreven is
RIZIV-PHARMACY = Het 8-cijfer RIZIV nummer voor uw apotheek. Dit komt overeen met het APB nummer + 2
additionele cijfers.
ID van de toepassing –> laat dit veld leeg
KBO nummer = KBO nummer van uw apotheek
41
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 8/14
•
•
Vul uw contactgegevens in. U moet steeds een persoonlijk en een algemeen (= van de
praktijk / apotheek) email en telefoonnummer invullen
Klik dan op volgende
42
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 9/14
•
•
U ziet nu een samenvatting van uw gegevens
Klik op “Volgende”.
43
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 10/14
•
•
U wordt nu gevraagd om de pincode van uw eID
Vul deze in en klik op “Ok”.
44
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 11/14
•
•
•
Nu wordt er gevraagd naar het wachtwoord dat uw systeem certificaat beveiligt
Dit is het wachtwoord dat ingeeft bij de configuratie van de certificaten in uw software
Geeft tweemaal hetzelfde wachtwoord in, en klik op “Volgende”
45
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 12/14
•
•
•
U krijgt nu de melding dat het ‘keystore bestand’ en het ‘certificaataanvraagbestand’
zijn aangemaakt op uw pc, en waar deze te vinden zijn
Afhankelijk van welke artsen of apotheker software u gebruikt, kan nodig zijn de locatie
van het keystore bestand te configureren in de software. Noteer deze dus als dit het
geval is.
Klik op “Volgende”
46
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 13/14
•
•
Klik eerst op “Klik hier om de certificaataanvraag te versturen”
Nadat u de melding krijgt dat de aanvraag verzonden is, klikt u op “Volgende”
47
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Aanvraag – 14/14
•
•
•
Het eerste deel van de aanvraag is afgesloten.
Nu moet u wachten totdat u via email bevestiging krijgt dat uw aanvraag correct is
verwerkt. Nadien kan u de vervollediging van uw aanvraag uitvoeren (zie slide 57)
Indien u uw persoonlijk certificaat nog niet heeft aangevraagd, doe dit dan (zie slide
19)
48
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Stap 3 – Vervollediging
Persoonlijk Certificaat
Stap 3 - Vervollediging
49
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 1/7
•
•
•
Als de certificaat aanvraag goedgekeurd is (dit kan meerdere dagen duren), dan krijgt
u een email met de boodschap dat uw aanvraag vervolledigd kan worden
Klik op de url in de email (indien aanwezig), of ga naar de bekende url
https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten
Selecteer wederom “gelieve deze toepassingen te gebruiken” bij “Beheer van de
eHealth-certificaten voor de zorgverleners”
50
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 2/7
•
•
De Java 6 applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt
Klik op “run”
51
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 3/7
•
•
U krijgt nu de vraag of u een nieuw certificaat wil aanvragen, of ofdat u een eerdere
aanvraag wilt vervolledigen
Klik op de ster naast “Vervolledig de aanvraag voor het eHealth certificaat en ETK”
52
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 4/7
•
Nu moet u het certificaat selecteren dat moet vervolledigd worden. Dit doet u door op
“Keystore selecteren” te klikken
53
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 5/7
•
Selecteer het persoonlijk certificaat. Dit is de file die begint met “SSIN”
54
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 6/7
•
•
Geef het wachtwoord in gekoppeld uw persoonlijk certificaat (i.e. het wachtwoord dat u
heeft ingegeven bij de aanvraag van het persoonlijk certificaat)
Klik dan op “Open keystore”
55
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Persoonlijk certificaat – Vervollediging – 7/7
•
•
Klik eerst op “Installeer uw certificaat en start de creatie van uw eHealth ETK”
Nadat u de melding krijgt dat de aanvraag verzonden is, klikt u op “Volgende” en de
aanvraag van een persoonlijk certificaat is vervolledigd
56
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Stap 3 – Vervollediging
Systeem Certificaat
Stap 3 - Vervollediging
57
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 1/7
•
•
•
Als de certificaat aanvraag goedgekeurd is (dit kan meerdere dagen duren), dan krijgt
u een email met de boodschap dat uw aanvraag vervolledigd kan worden
Klik op de url in de email (indien aanwezig), of ga naar de bekende url
https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten
Selecteer wederom “gelieve deze toepassingen te gebruiken” bij “Beheer van de
eHealth-certificaten voor de zorgverleners”
58
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 2/7
•
•
De Java 6 applicatie wordt opgestart en u krijgt de vraag of u de inhoud vertrouwt
Klik op “run”
59
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 3/7
•
•
U krijgt nu de vraag of u een nieuw certificaat wil aanvragen, of ofdat u een eerdere
aanvraag wilt vervolledigen
Klik op de ster naast “Vervolledig de aanvraag voor het eHealth certificaat en ETK”
60
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 4/7
•
Nu moet u het certificaat selecteren dat moet vervolledigd worden. Dit doet u door op
“Keystore selecteren” te klikken
61
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 5/7
•
Selecteer het systeem certificaat. Dit is de file die begint met “CBE”
62
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 6/7
•
•
Geef het wachtwoord in gekoppeld uw systeem certificaat (i.e. het wachtwoord dat u
heeft ingegeven bij de aanvraag van het systeem certificaat)
Klik dan op “Open keystore”
63
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Aanvraag van Certificaten
Systeem certificaat – Vervollediging – 7/7
•
•
Klik eerst op “Installeer uw certificaat en start de creatie van uw eHealth ETK”
Nadat u de melding krijgt dat de aanvraag verzonden is, klikt u op “Volgende” en de
aanvraag van een persoonlijk certificaat is vervolledigd
64
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende stappen
Vragen
65
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende stappen
Vragen
66
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Volgende stappen
1. Gelieve de ‘memorandum of understanding’ in te vullen, te ondertekenen en ons te
bezorgen. U verklaart zich hiermee akkoord met uw deelname aan de piloot en bevestigt
dat u geen informatie over deze piloot met andere partijen buiten Recip-e zal delen.
2. Start reeds de certificaat anvraag procedure bij eHealth voor zowel uw persoonlijk als
systeem certificaat. Aangezien met alle aanvragen individueel controleert ofdat u wel
degelijk de persoon bent die u beweert te zijn, kan deze procedure enkele dagen duren
eer ze gefinaliseerd is.
3. U wordt in de loop van de komende weken via uw software huis verwittigd wanneer u
Recip-e geäctiveerd wordt. Dit kan enkele weken duren aangezien niet alle regio’s en
software gelijktijdig worden uitgerold.
4. Voor sommige software is het mogelijk dat u een nieuwe versie van de software
installeert of een bijkomende configuratie moet doen. Uw software huis brengt u op
de hoogte van eventuele acties die u moet doen
5. Na de eventuele configuratie of installatie, kan u Recip-e beginnen gebruiken. Hou er
als apotheker wel rekening mee dat zeker niet alle artsen in uw buurt Recip-e geäctiveerd
zijn. Dit zorgt ervoor dat er slechts een percentage van de voorschriften die u
binnenkrijgt in digitale vorm beschikbaar zijn. U herkent dit aan het al dan niet
aanwezig zijn van de Recip-e barcode op een voorschrift.
6. Begin 2012 wordt er een nieuwe sessie georganiseerd om feedback te verzamelen.
67
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Agenda
Inleiding
Hoe werkt Recip-e?
Aanvraag van certificaten
Installeren en gebruiken van software
Volgende stappen
Vragen
68
Recip-e
Ambulant Elektronisch Voorschrijfsysteem
Prescription électronique ambulatoire
Vragen
69
Download