Verwijs indicaties en diagnostiek cardiologie

advertisement
Verwijs indicaties en diagnostiek cardiologie
Bij NB staat aangegeven welke aanvullende ELD noodzakelijk is bij of naast het Regio poli consult.
Diagnostiek
In tarief
Buiten Tarief
Consult Regiopoli
Zo nodig 2e consult
ECG tijdens consult
Aanvullende (diagnostische) onderzoeken
ten tijde van het Regiopoli consult worden
als registratie en declaratie daarin
meegenomen;
Vooraf aan elke verwijzing een ECG
Bij NB staat aangegeven welke aanvullende ELD noodzakelijk is bij of naast het
Regio poli consult. (naast een vooraf ECG voor triage t.a.v. de Regiopoli en een
ECG op de Regiopoli dat standaard bij cardiologische patiënten dient te worden
gedaan)
Overige onderzoeken/verrichtingen worden ook separaat van de Regiopoli als
ELD verrichting geregistreerd en gedeclareerd.
Verwijsindicaties en diagnostiek Dermatologie
Zorgproduct
Vorm
S96
01 - Acneïforme dermatosen
120701015 Acneiforme dermatosen | Ingrepen huid | Enkelvoudig | Huid adnex
alleen consult
S96
01 - Acneïforme dermatosen
120701015 Acneiforme dermatosen | Ingrepen huid | Enkelvoudig | Huid adnex
met biopsie
S04/05 - S79 03 - Benigne tumoren
029899013 Licht ambulant | Nieuwv benigne huid
met biopsie
S04/05 - S79 03 - Benigne tumoren
029899011 Ambulant middel/ Dag 1-2 | Nieuwv benigne huid
met biopsie
S04/05 - S79 03 - Benigne tumoren
029899007 Ingrepen huid | Enkelvoudig | Nieuwv benigne huid
met biopsie
ICPC code Diagnose
S87
05 - Eczeem, constitutioneel
120301010 Licht ambulant | Huid dermatitis/eczeem
alleen consult
S87
05 - Eczeem, constitutioneel
120301007 Ingrepen huid | Enkelvoudig | Huid dermatitis/eczeem
met biopsie
S88
08 - Eczeem, overig
120301010 Licht ambulant | Huid dermatitis/eczeem
alleen consult
S88
08 - Eczeem, overig
120301007 Ingrepen huid | Enkelvoudig | Huid dermatitis/eczeem
met biopsie
S77
14 - Maligne dermatosen
029499039 Licht ambulant | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose
alleen consult
S77
14 - Maligne dermatosen
029499034 Dag 1-2/ Diagnostisch/ Therapeutisch licht/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose alleen consult
S77
14 - Maligne dermatosen
029499021 Oper huid/ weke delen licht 1-2 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose
met excisie/biopt
S82
15 - Naevi (alle vormen)
029899013 Licht ambulant | Nieuwv benigne huid
alleen consult
S82
15 - Naevi (alle vormen)
029899007 Ingrepen huid | Enkelvoudig | Nieuwv benigne huid
met excisie
S82
15 - Naevi (alle vormen)
029899011 Ambulant middel/ Dag 1-2 | Nieuwv benigne huid
met biopsie
S99
17 - Actinische keratose
029499039 Licht ambulant | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose
alleen consult
S99
17 - Actinische keratose
029499021 Oper huid/ weke delen licht 1-2 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose
met biopsie
S99
17 - Actinische keratose
029499034 Dag 1-2/ Diagnostisch/ Therapeutisch licht/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Nieuwv maligne huid/premaligne dermatose alleen consult
Is alleen eerste consult zonder iets erbij
1ste consult met een PA
Met excisie
De indicatie biopsie gaat niet zozeer om de verrichting op zichzelf, maar met name om een goede DD, specifieke kleuring en locatie van het af
te nemen materiaal dat zo specifiek genoeg is om tot een goede diagnose te komen. Dit kan goed geschieden door een advies via
teledermatologie of via de Regiopoli. Alleen bij een goede diagnose is ook een goed behandelplan mogelijk en wordt er minder ex juvantibus
gewerkt.
Bij de dermatologie is tevens aangegeven welke diagnoses ook verwezen kunnen worden voor excisie en dan waar. Hierbij wordt een speciale
lijst gemaakt volgens het stepped care model:
1. door de huisarts zelf.
2. Door een hierin gespecialiseerd huisarts.
3. In een anderhalvelijnscentrum (kleine verrichtingen door een specialist al dan niet samen met de huisarts).
4. In de tweedelijn met nieuwe verwijzing. Hierdoor wordt ook duidelijk welke indicaties zeker in de tweedelijn horen zoals:
 Verdenking melanoom (=spoedindicatie verwijzing)
 Plaveicelcarcinoom
 Basaalcelcarcinoom in het gezicht > 1cm; niet nodulair of in de H- zone
 Multi oncologie waarbij meer geïntegreerde behandelplannen moeten worden gemaakt
Diagnostiek In tarief
Consult Regiopoli
Zo nodig tweede consult
Biopten
Buiten Tarief
Verwijs indicaties en diagnostiek Orthopedie
DBC diagnose
Zorgproduct
1201 - Arthrosis/spondylosis cerv wk
131999237 Wervelkolom (excl HNP) | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1301 - Arthr/spondylos thora/lumb wk
131999237 Wervelkolom (excl HNP) | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1340 - Chron aspecifieke lage rugkl
131999237 Wervelkolom (excl HNP) | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1470 - Frozen shoulder
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1480 - AC en SC afwijking
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1550 - Bursitis olecrani
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1560 - Epicondylitis lateral/medialis
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
1870 - Tendinitis patellae
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
2030 - Platvoet/spreidvoet
131999228 Ov diagnosen | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
N.B:
1201, 1301, 1340
met standaard vooraf X-wk
1470, 1480
met standaard vooraf X-schouder
1870
met standaard vooraf X-knie
2030
met standaard vooraf X-voet
1550, 1560
met standaard vooraf X-elleboog en echo elleboog
Diagnostiek In tarief
Consult Regiopoli
Zo nodig tweede consult
Diagnostiek die ten tijde van het consult
plaatsvindt
Buiten Tarief
Bij orthopedie is het OVP/ELD radiologie-/echo-onderzoek een triage tool en is
dus vooraf aan de verwijzing naar de Regiopoli en wordt separaat van de
Regiopoli als losse ELD verrichting geregistreerd en gedeclareerd. Verplicht
radiologie-onderzoek is per diagnose-code vastgesteld:
Download