PowerPoint-presentatie

advertisement
23 oktober 2014
1
Bodegraven
terugblik... 1Korinthe 15
:1-11:
• Christus' opstanding als historisch feit &
essentie van het Evangelie
:12-19:
• consequenties van geen opstandig der doden
 ook Christus dan niet opgewekt
 onze prediking leeg
 leeg ook ons geloof
 apostelen zijn valse getuigen van God
 de ontslapenen in Christus verloren
 wij (apostelen) de beklagenswaardigste van
alle mensen
2
terugblik... 1Korinthe 15
:20-28:
• Christus is opgewekt als garantie van de
levendmaking van allen
:29-34
• nog meer absurditeiten "indien er geen doden
opgewekt worden"
3
1Korinthe 15
Wat zullen anders zij doen,
die zich voor de doden laten dopen?
Indien er in het geheel
geen doden opgewekt worden,
waarom laten zij zich nog voor hen dopen?
29
4
1Korinthe 15
Wat zullen anders zij doen,
die zich voor de doden laten dopen?
Indien er in het geheel
geen doden opgewekt worden,
waarom laten zij zich nog voor hen dopen?
29
5
begrijpelijke lezing (bij gewijzigde interpunctie):
Wat zullen anders zij doen die worden
gedoopt? Voor de doden, als doden geheel niet
worden opgewekt. Waarom worden zij ook
gedoopt voor hen?
6
1Korinthe 15
Waarom zijn ook wijzelf
van uur tot uur in gevaar?
30
7
1Korinthe 15
Zowaar als ik, broeders, op u roem draag
in Christus Jezus, onze Here,
ik sterf elke dag.
31
8
1Korinthe 15
Indien ik te Efeze, naar de mens,
met wilde dieren gevochten heb,
wat baat het mij?
Indien er geen doden worden opgewekt,
laten wij eten en drinken,
want morgen sterven wij.
32
9
1Korinthe 15
Indien ik te Efeze, naar de mens,
met wilde dieren gevochten heb,
wat baat het mij?
Indien er geen doden worden opgewekt,
laten wij eten en drinken,
want morgen sterven wij.
32
10
1Korinthe 15
Indien ik te Efeze, naar de mens,
met wilde dieren gevochten heb,
wat baat het mij?
Indien er geen doden worden opgewekt,
laten wij eten en drinken,
want morgen sterven wij.
32
11
1Korinthe 15
Indien ik te Efeze, naar de mens,
met wilde dieren gevochten heb,
wat baat het mij?
Indien er geen doden worden opgewekt,
laten wij eten en drinken,
want morgen sterven wij.
32
12
1Korinthe 15
Misleidt uzelf niet;
slechte omgang bederft goede zeden.
33
13
1Korinthe 15
Misleidt uzelf niet;
slechte omgang bederft goede zeden.
33
14
1Korinthe 15
Misleidt uzelf niet;
slechte omgang bederft goede zeden.
33
15
1Korinthe 15
Komt tot de rechte nuchterheid
en zondigt niet langer,
want sommigen hebben geen besef van God.
Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
34
16
1Korinthe 15
Komt tot de rechte nuchterheid
en zondigt niet langer,
want sommigen hebben geen besef van God.
Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
34
17
1Korinthe 15
Komt tot de rechte nuchterheid
en zondigt niet langer,
want sommigen hebben geen besef van God.
Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
34
18
Romeinen 1:21
Immers, hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet ALS GOD
verheerlijkt of gedankt,
maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden
in hun onverstandig hart.
19
1Korinthe 15
Komt tot de rechte nuchterheid
en zondigt niet langer,
want sommigen hebben geen besef van God.
Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.
34
20
Download