Elektrisch vervoer - Provincie West

advertisement
Over mij
2008
Technisch/financiële kant van elektrisch rijden
Over The New Drive
2009
Groep T : industrieel ingenieur
2010
2011
EV seminaries
2012
Oprichting The New Drive
Programma
Onafhankelijk kenniscentrum
Promotor van elektrisch rijden
Eén aanspreekpunt
· Marktoverkoepelend
· Contact met alle stakeholders
· Professionaliteit
· EV als positieve business case
· Niet-gekleurd advies
De technisch-financiële kant van elektrisch vervoer
Elektrische mobiliteit is een kans!
– Beleid
– Uitgelicht: laadinfrastructuur
– Uitgelicht: eigen wagenpark elektrificeren
Voordelen
Elektrisch vervoer = fietsen, scooters, motoren, auto’s, …
Elektrisch vervoer
De technisch-financiële kant
Milieu en maatschappij
Mobiliteit
Energie-efficiëntie
Geen lokale uitstoot
Minder afhankelijk van olie
Rol in de smart grid
Bestuurder
Prestaties
Fun / comfort / stilte
Operationele incentives
Totale kosten zijn lager
– Verbruik
– Onderhoud
– Financiële incentives
1
Voordelen » energie-efficiëntie
Nadelen » oplossingen!
Hoeveel kilometer kun je rijden…
Scenario
1000 liter biodiesel
t.o.v. een auto op diesel (biodiesel)
1 MWh elektriciteit
t.o.v. een auto op waterstof (brandstofcel)
1 ton biomassa
t.o.v. een auto op benzine (ethanol)
1 hectare landbouwgrond
t.o.v. een auto op benzine (ethanol)
1.000 euro budget
t.o.v. een auto op benzine (benzine)
Alternatief
“Nadeel”
Elektrische auto
Oplossingen
Actieradius
120 km – 300 km
29.000 km
48.000 km
2.100 km
7.100 km
Aanschafkost = hoog (te wijten aan batterij)
3.090 km
7.100 km
Batterij
Kosten
Levensduur, prestaties, …
610 km
26.900 km
10.100 km
113.000 km
Beschikbaarheid laadpunten
Kip-ei probleem
Auto’s met range-extender
EV’s met bereik van 450 km (vanaf 2013)
90% van de verplaatsingen is < 75 km/dag
Subsidies op aanschaf en gebruik
Batterijverhuur
Prijsdaling accu’s (-10%/j), hogere volumes
Vandaag: 2.500 – 3.000 laad- en ontlaadcycli
Batterijverhuur
Immense vooruitgang batterijtechnologie
Semi-publieke en publieke laadpunten
Proeftuinen (EVA, iMove, Olympus)
Laadnetwerken, interoperabiliteit, …
Financieel
Aankoop
– Samenwerkingsovereenkomst (departement leefmilieu,
natuur en energie – Vlaanderen)
– Batterijlease » initiële kost omlaag
Elektrische mobiliteit is een kans
Verbruik » 3 tot 5 keer goedkoper
Onderhoudskost: ½ tot ¾
die uw gemeente niet mag missen!
Beleid » doelstellingen
Beleid » rollen van de gemeente
Gemeentelijk
Milieu
Economie
Mobiliteit
MVO
Rol 1 : Beleidsmaker voor early adopters
Verordening laadpunten – EV proeftuinen
Rol 2 : Facilitator van elektrisch vervoer
Operationele stimuli – regelgeving – kennis aanbieden
Rol 3 : Promotor van elektrisch vervoer
Financiële stimuli – realisatie laadpunten – zelf EV invoeren
Provinciaal, regionaal, federaal en Europees
2
Beleid » concrete acties (1)
Beleid » concrete acties (2)
Actie
1
Aanpassen gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
2
3
Informatie over EV op de gemeentelijke website plaatsen
♥
Beleidskeuze uitrol laadinfrastructuur
Initiëren van een koplopersgroep van early EV adopting bedrijven
♥
Instellen van een milieuzone in binnenstad
Toerisme met elektrische fietsen/scooters faciliteren
♥
EV beleid tussen gemeenten (intercommunaal) afstemmen
♥
Elektrische stadsdistributie stimuleren
♥
€
Gemeentelijk aanspreekpunt voor EV
♥
In aanbestedingen en concessieverlening EV-gebruik stimuleren
♥
€
Informatievoorziening laadinfrastructuur particulieren & bedrijven
♥
Organisatie EV-dag / roadshow / campagne
♥
€
Begeleiding van onderwijsinstellingen bij elektr. scooters en fietsen
♥
Realiseren publieke laadinfrastructuur
€
Faciliteren van elektrisch deelvervoer
♥
Tijdelijk aanbieden van gratis groene stroom bij publieke laadpunten
€
Beleid » concrete acties (3)
1
2
€
Subsidie voor private en/of semi-publieke laadinfrastructuur
€
Subsidie voor de aanschaf van elektrische voertuigen
€
(Mede) financieren van een snellaadstation
€
Elektrificeren eigen vervoermiddelen
€
Participatie in een van de proeftuinen of andere innovatietrajecten
€
Vervoer voor specifieke doelgroepen elektrificeren (shuttles/taxi’s)
€
Voorkeursrijvakken voor elektrische voertuigen
€
Laden » privaat, semi-publiek of publiek?
lange verblijfsduur
Kantoor
middellange verblijfsduur
20 km/h
60 km/h
120 km/h
250 km/h
3 kW
11 kW
22 kW
50 kW
Winkel
korte verblijfsduur
Meeste
voertuigen
Tesla, Renault
Japanse en
Duitse auto’s
Onderweg
korte verblijfsduur
EV voorbeelden
Alle auto’s,
fietsen, scooters
2
3
3
Tijdelijk gratis aanbieden van parkeerplaatsen bij laadpunten
Thuis
1
Uitgelicht: laadinfrastructuur
Actie
Laadsnelheid
Actie
Realisatie op privaat, semi-publiek of publiek terrein?
Voorwaarden voor (semi-)publieke laadinfrastructuur?
Wie realiseert en exploiteert deze laadinfrastructuur?
Laden » voorwaarden om publiek te laden
Veiligheid laadstation en kabels
Service level laadexploitant
Vormgeving en gebruiksgemak laadstation
Exclusiviteit en bereikbaarheid parkeerlocatie
Financiering laadstation
3
Laden » realisatie en exploitatie
Uitgelicht: eigen vloot electrificeren
Providercontract
Virtuele
Laadprovider
Laadprovider
Laadabonnement
Roamingakkoord
Laadexploitant
Bestuurder
Exploitatiecontract
Terreineigenaar
Laadstation eigenaar
Acties
TCO-analyse van het huidige wagenpark
Potentieelbepaling van EV’s in het wagenpark
Plan van Aanpak om gefaseerd EV’s en laadinfra in te
voeren
Operationele, financiële en ecologische beschrijving
van een pilootproject met elektrische voertuigen,
energievoorziening
Concessieovereenkomst
Conclusie
Elektrisch vervoer (auto, scooter, fiets):
– Onomkeerbare nieuwe evolutie
– Voordelig voor mens en milieu, economie en mobiliteit
Elektrische mobiliteit = kans voor uw gemeente!
Rol van gemeente als
– beleidsmaker » kader scheppen
– facilitator » operationeel ondersteunen
– promotor » financieel ondersteunen
Contact
Arthur Vijghen
Founder The New Drive
T +32 (0) 13 292 775
E [email protected]
4
Download