Flyer Meting dynamische constructie-eigenschappen

advertisement
SERVICE FLYER
FUGRO METING DYNAMISCHE
CONSTRUCTIE-EIGENSCHAPPEN
Het bepalen van het gedrag van bestaande constructies onder een
dynamische belasting is vaak een complex probleem. De vele factoren
die invloed kunnen hebben op het dynamisch gedrag brengen bij een
theoretische benadering vele onzekerheden met zich mee. Door meting
kan het gedrag van constructies nauwkeurig worden vastgelegd.
Fugro beschikt over de expertise om de
dynamische eigenschappen van
constructies te meten. De resultaten laten
zien hoe een constructie zich gedraagt
onder invloed van trillingen bijvoorbeeld ten
gevolge van aardbevingen.
■■
■■
■■
■■
De metingen worden verricht met zeer
gevoelige sensoren welke zonder
aanwezigheid van een externe trillingsbron
trillingen in een constructie kunnen
registreren. Met deze meting kunnen de
volgende eigenschappen van een
constructie worden bepaald:
■■
Fundamentele eigenfrequentie en
bijbehorende trillingsvorm (modal
shape)
Identificeren torsiegevoeligheid
Identificeren stijfheidsverschillen in de
constructie
Identificeren (stijve) koppeling met
andere constructies
Bepalen parameters voor
geavanceerde analyses
De meettechniek is zeer flexibel en kan voor
allerlei verschillende constructies worden
ingezet. Denk hierbij aan hoogbouw,
rijtjeshuizen, monumenten, bruggen maar
ook dijken, boorplatforms, enzovoort.
Vastgestelde modal shape bij een gemeten
eigenfrequentie.
WWW.FUGRO.NL
1
SERVICE FLYER
VOORDEEL MEETTECHNIEK
Het grote voordeel van het toepassen van
deze meettechniek is dat de eigenschappen van een constructie niet worden
bepaald aan de hand van tekeningen,
aannames en/of ervaring, maar dat de
werkelijke dynamische eigenschappen
worden gemeten.
Bij bestaande constructies bestaat vaak
grote onzekerheid over de constructie door
verschillende oorzaken:
■■
■■
■■
■■
Aanpassingen aan de constructie
Verbouwingen
Verandering materiaal eigenschappen
met de tijd (bijv. uitharden beton,
corrosie, enz.)
Afwijkingen ten opzichte van origineel
constructief ontwerp
Apparatuur voor meting dynamische constructie eigenschappen.
Met deze meting worden al deze
onzekerheden omzeild en wordt het
daadwerkelijke dynamische gedrag van de
constructie verkregen.
INTERPRETATIE RESULTATEN
De resultaten van deze meting kunnen
worden gebruikt voor een “quick scan” naar
de kwetsbaarheid van een constructie
onder invloed van aardbevingen, maar ook
voor geavanceerde EEM analyses.
Fugro beschikt over een uitgebreid
wereldwijd netwerk van kantoren en
connecties om een volledige scan van de
kwetsbaarheid van een gebouw tijdens een
aardbeving te onderzoeken en met
passende oplossingen te komen.
Weergave diverse meetlocaties in een constructie en
vastgestelde modal shape.
© FUGRO 03 2016 / FGSBV
[email protected]
WWW.FUGRO.NL
2
Download