Club van 25

advertisement
CLUB VAN 25 Voetbalvereniging Taxandria
Afz:
namens v.v. Taxandria
Hans en Nicky de Man
Onderwerp:
Oisterwijk, februari 2011
Club van 25
Een goed initiatief van de afgelopen jaren, wordt een nieuw leven in geblazen:
De “Club van 25” wordt weer actief!
De “Club van 25” heeft als doel diverse activiteiten en initiatieven voor de jeugd van onze voetbalvereniging
Taxandria financieel te ondersteunen. De club bestaat al 15 jaar, maar is enige tijd niet actief geweest. Wat destijds
in het seizoen 1995/1996 als een kleinschalig initiatief is begonnen, was inmiddels uitgegroeid (dankzij Rob en
Patrick Schepens) tot een vaste club van meer dan 140 leden.
Dankzij de bijdrage van de “club van 25” leden is het mogelijk om ideale omstandigheden te creëren voor spelers van
onze jeugd.
Wilt u ook hier deel van uitmaken!? U krijgt dan een (naam)plaatje op het grote bord in de kantine.
In de nieuwe opzet wordt bij voorkeur de bijdrage van minimaal € 25,-- per seizoen middels automatische incasso
geïnd. Vul hiervoor onderstaande machtiging in en lever deze in.
Wanneer u niet in staat bent om middels automatische incasso het geld over te maken, kan dit geschieden via
contante betaling aan Hans of Nicky de Man.
Wij hopen dat u enthousiast zult reageren, zodat de “Club van 25” ook in de toekomst haar steentje kan bijdragen
aan een gezellig voetbalseizoen voor onze jeugd van voetbalclub Taxandria.
Met vriendelijke groet, Hans en Nicky de Man.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldings / machtigingsformulier:
(inleveren bij de bar in de kantine, secretariaat, of bij Hans / Nicky)
Wanneer U lid bent van Taxandria, hoeft u de velden met * niet in te vullen!!!
Voor –en achternaam:
Adres*:
Postcode / Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
E-mail:
Naam op het bord:
Lid van Taxandria:
Bank/gironummer:
Rekeninghouder:
Bedrag:
Datum: ……-……-………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ja / Nee
………………………………………..
………………………………………..
€………… (minimaal €25, -. Het bedrag wordt jaarlijks afgeschreven.)
Handtekening: ……………………………………...
Download