Powerpoint

advertisement
Les 7 Wat gaan we doen?
1. Terugkoppeling vorige les.
2. Uitleg.
3. Opdracht.
4. Opdracht bespreken.
5. Quiz.
6. Afsluiting.
H4B Antwoorden kijkvragen bij histoclip
1. Regenwater uit de bergen stroomt naar de lager
gelegen Nijl. Het slib bleef achter. Als de Nijl
overstroomde in de zomer en later zich weer
terugtrok, was de slib vruchtbare grond voor de
landbouw.
2. Stenen gemaakt van slib.
3. Sjadoef.
4. Rijkdom door irrigatielandbouw en een groot
leger.
5. Horus: lucht. Re: zon. Osiris: dodenrijk. Isis:
moederschap.
6. Met de belasting die de gewone Egyptenaren
moesten betalen.
Antwoorden kijkvragen bij histoclip
7. Touw, matten, boten en papier.
8. Eten, bekers, goud, vervoermiddelen en
dienaren.
9. 20 jaar met 100.000 mensen.
10. Sarcofaag.
11. Het was een huisdier, een heilig dier of als
voedsel voor in het dodenrijk.
12. Je had het nodig als toegang tot het dodenrijk.
Anubis woog het, waarna bleek of je goed of
slecht had geleefd. Als je goed had geleefd,
mocht je van Osiris naar het dodenrijk, anders
werd je verscheurd.
Sesjat, de godin van het schrift.
Polytheïsme = het
vereren van meerdere
goden.
Isis (!), Egyptische vruchtbaarheidsgodin en meesteres van de magie. Dit hoort bij de Egyptische cultuur.
De Egyptische prinses
Neferetiabet.
De tempel van
farao Hatsjepsoet.
Hatsjepsoet en Cleopatra
Egyptische tapijtweefsters en een bierbrouwster.
Een harpspeler, een luitspeler en een dame met een frame-drum.
Een instructie uit het Nieuwe Koninkrijk (ca. 1500 voor Christus)
Controleer uw echtgenote niet in haar huis,
Wanneer je weet dat ze efficiënt is;
Zeg niet "Waar is het? Haal het!",
Wanneer ze het op de juiste plaats gelegd heeft.
Laat je ogen haar observeren in stilte,
Dan zal je haar vaardigheid erkennen:
Er is vreugde wanneer je hand bij haar is,
Weinigen weten dit.
Bijna 3000 jaar lang kenden vrouwen in Egypte een mate van vrijheid die
pas in de moderne tijd is overtroffen.
VOGGP
•
•
•
•
Verschijnsel = polytheïsme.
Ontwikkeling =
Gebeurtenis = de dood van Cleopatra.
Gedachtegang = de gelijkheid van man en
vrouw voor de wet.
• Persoon = farao Hatsepsoet.
Antwoorden bronnenopdracht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bij de jagers- verzamelaars hadden de vrouwen recht op bezit,
maar bij de landbouwers werd de bewegingsvrijheid van vrouwen
minder.
Bij de landbouwers waren de vrouwen niet langer verplicht
voedsel te verzamelen (wat gevaarlijker was geworden), ze
hoefden hun kinderen niet meer met zich mee te dragen en
kregen meer tijd voor hen. Ook kregen ze meer rechten voor
zichzelf.
Bij de landbouwers moesten vrouwen hard en zwaar werken door
alle nieuwe werkzaamheden.
Bij de jagers- verzamelaars waren mannen en vrouwen behoorlijk
gelijk omdat ze moesten samenwerken om te overleven. Bij de
landbouwers kregen mannen meer macht op economisch gebied.
Toen de samenleving complexer werd, werd de ongelijkheid
groter.
Dat komt doordat er geen geschreven bronnen over zijn; het blijft
giswerk. Op bepaalde vragen is geen sluitend antwoord.
Bron 4, omdat die het meest recent is/ Bron 3, omdat die uitgaat
van botonderzoek en de duidelijkste uitleg heeft (en geen zinnen
met ‘denk ik’).
Quiz
Zie andere PowerPoint
Les 7 Huiswerk
Maak op blz. 28 van het tekstboek de 8 leerdoelen van
hoofdstuk 1. Werk ze uit in je schrift.
Download