vakbeurs van Klacht naar Kracht

advertisement
sooner events
Vakbeurs Van Klacht
naar Kracht
Meer leren en ervaren en meer vakgenoten ontmoeten? Op 5 en 6
september organiseert Sooner Events de Van Klacht naar Kracht
Beurs. Het is een vakbeurs voor zowel de masseur als de fysiotherapeut en professionals uit de complementaire zorg.
Dit jaar is de beurs breder opgezet dan in de voorafgaande jaren.
‘Aanvankelijk was het een massagevakbeurs, gericht op het paramedische vlak en niet op wellness.
We richtten ons op de botten en de
spieren; niet op het mooi-zijn’, licht
Anouk Schwieters toe.
Ze is eigenaar van Sooner Events,
dat de beurs organiseert. ‘Dit jaar
vroeg ik me af of we ook iets richting
fysiotherapie en complementaire
zorg zouden kunnen organiseren.’
Zo wilde Schwieters een onafhankelijke fysiovakbeurs opzetten en
een aanvullende zorgbeurs met een
vergelijkbare opzet als die van de
massagevakbeurs.
Het geheel vormt een combinatie van
inspirerende exposanten en workshops. Het aanbod en niveau zijn van
hoge kwaliteit, zowel vaktechnisch
als paramedisch. In totaal vinden er
er ruim zestig informatieve lezingen
en hand-on-workshops plaats en er
zijn meer dan 150 stands. Ook nieuw
dit jaar is het FysioCongres, afgestemd op de fysiotherapeuten, met
prominente sprekers.
Drie in één
De MASSAGEvakBEURS,
de FYSIOvakBEURS en de
COMPLEMENTAIRvakBEURS vinden
onder de overkoepelende naam Van
Klacht naar Kracht plaats in drie verschillende ruimtes onder één dak.
Wie een kaartje koopt, mag bij alledrie de beurzen, die elk zijn ingericht
om hun eigen doelgroep specifiek
te benaderen, een kijkje nemen. Alle
standhouders kunnen
aan de polsbandjes van de deelnemers aan de beurs zien uit welke
beroepsgroep ze komen, zodat ze
gericht informatie kunnen geven. ‘Zo
kunnen verschillende branches elkaar
ontmoeten. Ik hoop dat ze inzien dat
ze elkaar kunnen versterken en dat
ze bij elkaar gaan kijken. Het is zeker
in deze tijd belangrijk om krachten
te bundelen en naar elkaar te kunnen doorverwijzen. Het is nu tijd om
elkaars hulp in te roepen, zodat je
elke cliënt zo goed mogelijk kunt
behandelen en je je daarmee weet te
onderscheiden van je collega’s. Een
fysiotherapeut kan iets leren van een
professional uit de complementaire
zorg of van een (sport)masseur en
vice versa.’
Schwieters: ‘Dit is de ideale gelegenheid voor sportmasseurs om zich
breed te oriënteren op verdieping van
hun vak. Sommige workshops zijn relevant voor alle drie de vakgebieden,
zoals de workshops over social media
of over lipodeem en obesitas.’
Specifiek interessant voor de sportmasseur zijn de workshops ‘sportinnovatie voorkomt zwikken’, ‘diagnostiek op de rug’, emmett-techniek en
fysioreflextherapie.
Stress reduceren
In de workshop ‘Ontstressen kun je
leren’ wordt door Naomi Albrechts van
Sisters Remedies ingegaan op het voorkómen van chronische stress. Niet alleen cliënten, maar ook sportmasseurs
en andere professionals hebben dagelijks te maken met stress. Albrechts
reikt handvatten aan voor een behandeling die stress kan reduceren.
‘Verschillende branches kunnen
elkaar ontmoeten’
30 Sportmassage | mei 2014
sooner events
‘Ontstressen kun je leren’
Sportmasseurs die geïnteresseerd
zijn in voetreflexologie, kunnen zich
aanmelden voor de workshop van
Manda Bergsma van de School voor
Voetreflexologie. Bergsma is jarenlang
werkzaam geweest als fysiotherapeut,
acupuncturist en docent voetreflexologie voor fysiotherapeuten. Ze ontwikkelde een breed opgezette beroepsopleiding tot voetreflextherapeut voor
iedereen, waarbij veel elementen uit
de acupunctuur worden toegepast.
De methode Bergsma is doeltreffend
bij diverse lichamelijke en psychische
klachten en werkt ook preventief.
Om goed te functioneren heeft het
lichaam informatie en energie nodig,
die door het lichaam worden vervoerd in energiebanen. Soms ontstaat
er een blokkade in deze banen, die lichamelijke klachten kan veroorzaken.
Fysioreflextherapie heft blokkades
op en herstelt de doorstroming van
energie. Bergsma legt in haar lezing
uit hoe de doorstroning van lichtenergie in het lichaam werkt en waar
de voetreflexzones zich bevinden.
Externe enkelband
Sportmasseurs die veel op het veld
werken, zijn wellicht geïnteresseerd
in de workshop ‘Sportinnovatie
voorkomt zwikken’ van Marcel
Fleuren. Het verzwikken van
enkels is pijnlijk en zorgt voor
veel ongemak. De TU Delft en
het Erasmus MC ontwikkelden een
nieuw, innovatief product om het
zwikken van enkels te voorkomen.
Het gaat om een externe enkelband
die de werking van de natuurlijke
enkelbanden imiteert, de EXO-L.
De band wordt geproduceerd door
middel van 3D-scans en 3D-printen,
zodat hij voor iedereen op maat gemaakt kan worden. Fleuren ontwierp
de externe enkelband tijdens zijn
afstuderen aan de TU-Delft. Hij kwam
op het idee doordat hij zelf regelmatig zijn enkels verzwikte en niet
tevreden was over de beschikbare
braces en tapes.
Ondernemer zijn
Sportmasseurs, fysiotherapeuten,
coaches en andere zelfstandige zorgverleners beginnen na een lange
studie vaak een eigen praktijk. Hun
vak verstaan ze vaak uitstekend,
maar zijn ze er klaar voor om ook
ondernemer te worden? Adinda
Keizer van ‘vindjeklant.nl’ vertelt
tijdens de vakbeurs over de masterclass die deze professionals bij haar
kunnen volgen. Hoe zorg je ervoor
dat de praktijk zicht- en vindbaar is?
Waarom moet een klant juist bij jou
zijn? Keizer is ondernemerscoach en
trainer. Ze werkt praktisch en doelgericht en helpt (startende) ondernemers bij het commerciële aspect van
het ondernemerschap.
Korting voor lezers
Geïnteresseerden kunnen al
kaarten bestellen via
www.massagevakbeurs.nl
Sooner biedt de lezers van
Sportmassage een korting van
20 procent aan. Gebruik de
code kracht3 voor korting op de
entreeprijs.
mei 2014 | Sportmassage 31
Download