(ACT) en het Multidisciplinaire Team

advertisement
Informatie voor professionals
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Workshop
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
en het Multidisciplinaire Team
Acceptance and commitment therapy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van
cognitieve gedragstherapie. ACT is bij uitstek geschikt voor een multidisciplinaire toepassing bij
behandeling van uiteenlopende fysieke en mentale stoornissen. Uitgangspunt is dat vechten tegen
onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. De ACT visie heeft
betrekking op zowel lichamelijke-, psychische-, sociale- als zingevings processen. Deze brede visie
biedt aanknopingspunten voor verschillende disciplines binnen de (geestelijke) gezondheidszorg zoals
voor psychologen, artsen, psychiaters, groepswerkers, verpleegkundigen, bewegingsagogen,
fysiotherapeuten, psychomotore therapeuten, ergotherapeuten en kunstzinnige therapeuten.
ACT heeft als doel de psychische flexibiliteit van patiënten te vergroten. Men kan ACT echter ook
gebruiken om processen van teams en teamleden te verhelderen en hen te helpen flexibel te
functioneren.
Doelgroep
Professionals bekend met ACT en werkzaam in een multidisciplinair team in de (geestelijke)
gezondheidszorg, zoals psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, groepswerkers,
verpleegkundigen, bewegingsagogen, fysiotherapeuten, psychomotore therapeuten, ergotherapeuten
en kunstzinnige therapeuten. Deze workshop is ook zeer geschikt als teamtraining.
Doelstelling
Verkrijgen van kennis en vaardigheden op het gebied van de multidisciplinaire ACT praktijk en ACT ten
behoeve van het team en teamleden.
Inhoud
Aan bod komen:
 uitgangspunten van Multidisciplinaire ACT
 teamkompas
 flexibel omgaan met lastige teamsituaties
 ACT voor het team
 ACT voor het teamlid
 Implementatie.
Opzet
Workshop van vier uur met presentaties, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen.
1
V022016
Docent
Jaap Spaans, klinisch psycholoog, gedragstherapeut, auteur, supervisor en leertherapeut. Shiva
Thorsell, klinisch psycholoog, behandelverantwoordelijke kliniek. Beiden werkzaam bij Altrecht
Psychosomatiek Eikenboom. Zij hebben ruime ervaring in het geven van ACT trainingen.
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, is een 3e lijns topklinisch centrum dat zich gespecialiseerd heeft
in de zorg voor patiënten met ernstige en complexe onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.
Naast diagnostiek, advies, behandeling, consultaties en supervisie verzorgt Eikenboom ook
(inter)nationaal onderwijs en wordt er praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan in
samenwerking met verschillende universiteiten.
Data en locatie
Dinsdag 13 december 2016, 13.00 – 17.00 uur.
Locatie Kapel, Sanatoriumterrein Altrecht in Zeist.
Cursusprijs
€ 180,Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het sturen van volgende informatie: Uw naam, adres, organisatie en
functie, factuuradres aan [email protected] o.v.v. cursus 2016-ACTMD
Informatie
Jacqueline Valentijn
Eikenboom Academie | Altrecht Psychosomatiek Eikenboom | tel. 030-6965237 | 0623974211
Op onze website kunt u het totale cursusaanbod van de Eikenboom Academie vinden
2
Download