Fundusfotografie bij diabetes mellitus

advertisement
Patiëntenfolder
Uitslag fundusfoto
Heeft u nog vragen?
De fundusfoto wordt beoordeeld door de
optometrist (=oogmeetkundige). Indien er
geen bijzonderheden zijn, krijgt u op de
eerstvolgende diabetes controleafspraak bij
de huisarts of praktijkondersteuner de uitslag
van de fundusfoto. Indien de optometrist het
noodzakelijk vindt dat u wordt doorverwezen
naar de oogarts, zal de huisarts of de
praktijkondersteuner hierover contact met u
opnemen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met
uw huisarts of praktijkondersteuner.
Meer informatie over de (chronische)
aandoeningen en over de ketenzorg kunt u
vinden op www.zio.nl
Waar moet u aan denken?
Wie is ZIO?
ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een organisatie
in Maastricht en Heuvelland die huisartsen,
fysiotherapeuten en andere eerstelijns
zorgaanbieders in de regio bij hun
praktijkvoering ondersteunt.
Als uw ogen zijn gedruppeld, kunt u na
het onderzoek niet zelf autorijden. Door de
pupilverwijding ziet u ongeveer 3 uur wazig.
Wij adviseren u daarom om een begeleider
mee te nemen als u een fundusfoto laat
maken. Ook is het aan te raden om een
zonnebril te dragen. Door het druppelen zijn de
ogen gevoelig voor licht.
Tot slot
Bent u niet in staat om de gemaakte afspraak
voor de fundusfoto na te komen, meldt dit
dan tijdig bij de zorgverlener waarmee u een
afspraak heeft.
ZIO • Zorg In Ontwikkeling
Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T 043 350 69 10
F 043 350 69 20
E [email protected]
I www.zio.nl
Fundusfotografie bij
diabetes mellitus
Fundusfotografie bij diabetes mellitus
U bent onder behandeling voor diabetes
mellitus (suikerziekte) in de huisartsenpraktijk.
Mensen met diabetes hebben een verhoogd
risico op aantasting van het netvlies in de ogen.
Afwijkingen van het netvlies geven niet altijd
direct klachten. Het is belangrijk eventuele
afwijkingen tijdig op te sporen en, als dat nodig
is, te behandelen. Een regelmatige controle van
uw ogen is daarom van belang. Uw huisarts en
praktijkondersteuner plannen samen met u een
afspraak voor een fundusfoto.
Het is belangrijk eventuele
afwijkingen tijdig op te sporen
en te behandelen.
Wat is fundusfoto?
Bij een fundusfoto worden foto’s gemaakt
van het netvlies in beide ogen. In het netvlies
zitten kleine
bloedvaatjes. Met
behulp van de
foto’s worden de
bloedvaatjes van het
netvlies beoordeeld.
Hoe wordt een fundusfoto gemaakt?
In eerste instantie wordt gekeken of zonder
oogdruppels een fundusfoto kan worden
gemaakt. Dit is afhankelijk van de grootte
van uw pupillen. Als de pupillen te klein zijn,
krijgt u druppels toegediend om de pupillen
te verwijden. Vervolgens worden na 10 à 15
minuten meerdere fundusfoto’s gemaakt.
Bij het maken van deze foto’s neemt u plaats
achter de funduscamera (zie foto). Met behulp
van deze camera wordt van elk oog enkele
foto’s van het netvlies gemaakt. Het maken
van de foto’s is pijnloos. De lichtflitsen die
tijdens het maken van de foto’s worden gezien,
kunnen als vervelend worden ervaren. Het
onderzoek duurt 15 minuten en met druppelen
van de ogen een half uur.
Waar wordt de fundusfoto gemaakt?
In de regio Maastricht-Heuvelland worden op
verschillende locaties fundusfoto’s gemaakt.
Dit kan in sommige huisartsenpraktijken, in
het academisch ziekenhuis Maastricht of bij
bepaalde opticiens in de regio. De huisarts
en de praktijkondersteuner zullen u hierover
informeren.
Download