Dubbelzien als gevolg van schildklierziekte

advertisement
Oogheelkunde
Dubbelzien als gevolg van schildklierziekte
(Graves’ Ophthalmopathie)
Deze folder gaat over dubbelzien als gevolg van schildklierziekte (Graves’
Ophthalmopathie) en is aanvullend op de mondelinge informatie die u van uw
orthoptist of oogarts heeft ontvangen.
Wat is Graves’ Ophthalmopathie?
Bij Graves’ ophthalmopathie treedt er een ontsteking op van de weefsels in de
oogkas rondom het oog. Hoewel het oog niet is aangedaan kunnen er wel
problemen ontstaan doordat het weefsel rondom het oog verdikt. Hierdoor kan de
beweeglijkheid van het oog afnemen of het oog naar voren worden geduwd.
Ook kunnen de oogspieren verdikken waardoor de bewegingen van het linker- en
rechteroog uit balans raken, met als gevolg dubbelzien. Het kan ook voor komen dat
er een vorm van scheelzien optreedt. Eén oog gaat dan naar de neus, naar buiten,
naar boven of naar beneden staan of een combinatie hiervan, met als gevolg
dubbelzien.
De mate van dubbelzien is bij iedere persoon anders. Soms treedt het dubbelzien
alleen op bij vermoeidheid of bij kijken in één bepaalde richting. Anderen zien continu
in alle richtingen dubbel.
Behandelmethoden bij dubbelzien
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk in geval van dubbelzien. De orthoptist
bepaalt, na het orthoptisch onderzoek, welke van onderstaande behandelmethoden
voor u het meest geschikt is:
Fresnellprisma op brillenglas
Als er bij recht vooruit kijken dubbelzien optreedt is het soms mogelijk een
fresnellprisma op een brillenglas te plakken, zodat de dubbelbeelden weer op elkaar
vallen en er weer een enkel beeld gezien wordt. Een prisma is niet mogelijk als er
alleen in een bepaalde blikrichting dubbel wordt gezien. Inslijpen van de prisma
in het brillenglas is alleen mogelijk bij een kleine afwijking in een stabiele situatie
van de oogstand en de schildklierfunctie en als er geen verdere behandelingen
meer plaats vinden. Bij een grotere afwijking en een stabiele situatie, kan er een
oogspieroperatie uitgevoerd worden.
15131213
Afplakken (occlusie)
In bepaalde gevallen is de oogstand afwijking te groot voor een prisma. De enige
(tijdelijke) oplossing is dan om één van de brillenglazen af te plakken.
Oogspieroperatie
Een oogspieroperatie wordt uitgevoerd in een academisch centrum en pas wanneer
de stand van de ogen stabiel is. Ook de schildklierfunctie moet stabiel zijn. Wordt de
operatie te vroeg uitgevoerd, dan is de kans groot dat het dubbelzien terugkomt.
Om na te gaan of de oogstand zich stabiliseert, wordt om de paar maanden
onderzoek naar de stand en bewegelijkheid van de ogen verricht door de orthoptist.
Doel van de oogspieroperatie is het verkrijgen van enkel zien bij rechtuit kijken en
verbetering van de beweeglijkheid van de ogen.
Oogkasoperatie
Een oogkasoperatie wordt uitgevoerd in een academisch centrum. Een
oogkasoperatie kan de oogstand veranderen. Na de operatie moet de stand van de
ogen een half jaar stabiel zijn voordat een oogspieroperatie uitgevoerd kan worden.
Te verwachten resultaat na de operatie
Na de oogspieroperatie kan er nog een rest dubbelzien aanwezig zijn. Indien er
bij recht vooruit kijken nog een grote afwijking aanwezig is, kan er eventueel een
tweede oogspieroperatie plaatsvinden. Indien na de oogspieroperatie, bij recht
vooruit kijken, nog een geringe afwijking is overgebleven, kan het mogelijk zijn
(weer) een prisma op de bril te plakken. Dit prisma kan, in het geval van een stabiele
situatie, eventueel in het brillenglas geslepen worden. Afhankelijk van de ernst van
de situatie is het mogelijk dat er na de oogspieroperatie nog dubbelzien aanwezig is
als men in een bepaalde blikrichting kijkt. Het is niet altijd mogelijk dit op te lossen.
De behandelend orthoptist bespreekt met u welk resultaat u mag verwachten. Dit
verschilt per persoon.
Medicijngebruik
Neem altijd uw actueel medicatieoverzicht mee. Dit overzicht kunt u krijgen bij uw
apotheek. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, meld dit altijd vooraf aan uw
arts.
Kosten
In Nederland worden de meeste ziekenhuisbehandelingen rechtstreeks met de
zorgverzekeraar afgehandeld. Niet alle ingrepen en behandelingen vallen onder het
basispakket en daarbij heeft u een eigen risico.
• Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u voor een (volledige)
vergoeding van uw behandeling in ons ziekenhuis in aanmerking komt.
• Bent u onverzekerd dan krijgt u zelf de rekening van uw behandeling
toegestuurd.
• Voor de vergoeding van ziekenhuiszorg heeft u altijd een verwijzing nodig van uw
huisarts of andere specialist.
• Neem altijd uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw
verzekeringspas mee bij een bezoek aan het ziekenhuis.
Meer informatie vindt u op www.zuwehofpoort.nl/kosten.
Vragen
Bent u onder behandeling van de orthoptist stel deze dan tijdens uw volgende
afspraak.
Voor dringende vragen over oogproblemen belt u:
Polikliniek Oogheelkunde T 0348 42 72 22.
Interessante websites
Informatie over de behandeling staat op de website van het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis. Kijk op www.zuwehofpoort.nl en zoek op Specialismen/Oogheelkunde.
U vindt daar ook links naar de websites van patiëntenorganisaties.
Bronvermelding
Deze folder is gebaseerd op informatie van Polikliniek Oogheelkunde.
Oktober 2016
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
T 0348 42 79 11
I www.zuwehofpoort.nl
Download