Wedstrijd reglementen H.S.V.de Slinge

advertisement
Wedstrijdreglementen H.S.V. de Slinge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Voor de loting word het aantaldeelnemers geteld dat op dat moment aanwezig is, indien
men niet heeft aangegeven dat men later komt volgt er uitsluiting. Dit word ten alle tijden
bepaald door de wedstrijdcommisie.
Indien men bij aanvang van het seizoen een invalideplaats wenst , dan geldt dat voor het
hele jaar. De wedstrijdcommissie bepaald de invalideplaatsen. Geen discussie mogelijk.
De visplaats word door loting bepaald en men dient binnen 1 meter van het nummer plaats
te nemen.
De wedstrijdcommissie heeft het recht om indien nodig uit te wijken naar een ander water.
Alleen zwaar voeren tijdens de eerste 5 minuten, daarna is alleen mondjesmaat bijvoeren
toegestaan ,ook cuppen is toegestaan.
Voor het 1e signaal mag er geen beaasde lijn in het water liggen.
Na het 1e signaal voeren en vissen.
Na het 2e signaal dient men de beaasde lijn direct uit uit het water worden gehaald.
De gehaakte vis word tijdens het uithalen nog mee geteld voor de wedstrijd.
Snoek , snoekbaars en paling worden niet meegetelt en gewogen, mits anders aangegeven.
Alleen de volgende aassoorten zijn toegestaan: Naturel maden, Casters, Wormen, Brood,
Maïs en Pellets.
Het is verboden Hennep en Kleurstoffen toe te voegen aan het voer.
Het is verboden om tijdens wedstrijd vis te doden of mee te nemen, dit zal tot
diskwalificatie leiden. De vis dient altijd in het zelfde water teruggezet worden.
De vis dient in een leefnet bewaard te blijven tot de wedstrijdcommissie een teken geeft
dat het net uit het water gehaald mag worden. Stalen leefnet is ten alle tijden verboden.
Het leefnet moet minimaal een doorsnee hebben van 35 cm hebben en 250 cm lang zijn.
Hulp van anderen bij het landen van een vis is niet toegestaan, mits anders aangegeven.
Bij zwaar weer ( onweer en bliksem ) beslist de wedstrijdcommissie of er gestopt wordt
of verder gevist wordt. Bij staking van de wedstrijd word er niet gewogen en getelt.
Het gebruik van een katapult is voor eigen risico. ( Is verboden ).
Na de wedstrijd de visplaats opgeruimd achterlaten. De restanten voer niet in het water
gooien, maar meenemen naar huis of in de gebruikelijke afvalbakken deponeren.
Deelname is voor eigen risico.
De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
Bijzondere regels Wedstrijdreglementen
Zomerwedstrijden:
Alleen eigen leden kunnen aan de wedstrijden deelnemen.
Hengelkeuze is vrij bij alle zomerwedstrijden.
Er word gevist op gewicht en aantal. Volgens het algemene bekende puntensysteem.
Men dient 4 wedstrijden meegedaan te hebben om in aanmerking te komen voor het
eindklassement. Bij gelijk aantal eindklassements punten, beslist het gewicht.
Inleggeld bedraagt € 2.50.- per wedstrijd.
Pinksterwedstrijden :
Alleen eigen leden kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
Hengelkeuze is vrij bij de Pinksterwedstrijden.
Er word gevist op gewicht en aantal. Volgens het algemene bekende punten systeem.
Bij gelijk aantal eindklassements punten, beslist het gewicht.
Inleggeld bedraagt € 5.00.- per wedstrijd.
Man/Vrouw vissen:
Er word gevist met een vaste hengel tot een lengte van 11.00 meter.
De afstand tussen beide partners mag niet meer zijn dan 2 meter.
men mag elkaar helpen bij het land van de vis.
Er word gevist op gewicht. Bij gelijk aan gewicht beslist het lot.
Inleggeld bedraagt € 5.Damesvissen:
Er word gevist met een vaste hengel tot een lengte van 11.00 meter.
Er word gevist op centimeters. Hoogste aantal centimeters wint.
Bij gelijk aantal centimeters beslist het lot.
Inleggeld bedraagt € 3.Open Koppelwedstrijden:
Hengelkeuze is vrij bij Koppelwedstrijden.
Afstand tussen jou en je teamgenoot mag niet meer zijn dan 2 meter.
Men mag elkaar helpen bij het landen van de vis.
Er word gevist op gewicht. Hoogste totaalgewicht over beide wedstrijden wint het
klassement. Bij gelijk gewicht bepaald het lot.
Ook word snoek en snoekbaars meegewogen bij deze wedstrijd.
Inleggeld bedraagt € 5.- per persoon per wedstrijd
Download