Ondersteuning door een assistentiehond aan een

advertisement
Reactie op artikel ‘Blindengeleidehond uit restaurant gezet’
Ondersteuning door een assistentiehond aan een persoon met een beperking stopt niet aan de deur
van een publieke plaats. Personen met een geattesteerde assistentiehond kunnen sinds de
goedkeuring van het decreet van 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
personen met een assistentiehond en de daarbij horende wijzigingen en uitvoeringsbesluiten uit 2013,
sinds 01/01/2014 niet langer de deur gewezen worden op publieke plaatsen. Dit geldt ook voor
assistentiehonden in opleiding. Deze gegevens worden bijgehouden door de cel machtiging
assistentiehondenscholen en een lijst met de gemachtigde assistentiehondenscholen is te vinden op
de website (www.celma.be).
Vlaanderen telt op de dag van vandaag acht gemachtigde assistentiehondenscholen die geattesteerde
assistentiehonden afleveren. De cel machtiging assistentiehondenscholen pleit dat gebruikers kiezen
voor een door een gemachtigde assistentiehondenschool opgeleide hond want enkel de gebruiker van
een dergelijke hond kan het recht op toegang claimen. De hond vermeld in het artikel wordt echter
opgeleid door een assistentiehondenschool die niet gemachtigd is waardoor de gebruiker geen recht
op toegang heeft op publieke plaatsen. Dergelijke honden kunnen bijgevolg wel geweigerd worden.
De cel machtiging assistentiehondenscholen is een orgaan dat opgericht werd i.o.v. de Vlaamse
Regering. De leden zijn door de Vlaamse Overheid benoemd en zij bepalen de regels voor het
afleveren van attesten voor assistentiehonden. De cel is opgericht op 01/01/2014.
Voor meer info kunt u steeds terecht bij:


[email protected]
www.celma.be
Download